• Leidsevaart 146
  • 023 - 532 30 77
  • info@rkbavo.nl

Yearly Archives: 2014

Muziekinstituut Sint Bavo

Het Muziekinstituut huist diverse koren: Het Kathedrale koor is het kernkoor van het Muziekinstituut en bestaat uit ongeveer 100 zangers tussen 9 de 60 jaar oud. Dit zijn bijna allemaal leerlingen en oud-leerlingen van de Koorschool. Naast dit ensemble kan het Muziekinstituut ook putten uit diverse deelkoren, ieder met een eigen muzikaal karakter (o.a. jongenskoor,

Personalia H.J. van Ogtrop plebaan

Hein Jan van Ogtrop (geboren te Eemnes 5-12-1939) is sinds januari 1992 plebaan van de Sint Bavokathedraal in Haarlem. Hij studeerde van 1960-1966 filosofie en theologie in Warmond. Mede door het onderricht van de professoren Cees Rijk en Ben Hemelsoet ontstond een grote interesse voor het Jodendom. Op 4 juni 1966 werd hij in de

Ziekenzalving

Christus had een bijzondere aandacht voor zieken. Hij gaf zijn leerlingen de opdracht mee zieken te genezen. Vanaf de allereerste tijd heeft het christendom zich sterk gemaakt voor zorg aan zieken en ouderen. Iedere gelovige die oud of ziek is, kan van een priester het sacrament van de ziekenzalving ontvangen. Dit sacrament geeft troost, vrede

Het sacrament van het huwelijk

Het kerkelijk huwelijk is één van de zeven sacramenten die de Katholieke kerk rijk is en is de vereniging van man en vrouw. Overigens is niet de plebaan of diaken bedienaar van het sacrament, maar dienen jullie elkaar het sacrament zelf toe door jullie ja-woord naar elkaar uit te spreken! De plebaan of diaken is

Personalia drs. E.H.A. Fennis diaken

Eric Fennis (geboren te Hilversum op 30 maart 1970) is sinds 1 november 2009 diaken van de Sint Bavokathedraal in Haarlem. Dit naast zijn werkzaamheden als algemeen secretaris en kanselier van het bisdom Haarlem-Amsterdam. Hij studeerde theologie aan de katholieke universiteiten van Amsterdam en Utrecht. Van 1992 tot 1998 was hij als parochie-assistent werkzaam in

Eerste Communie

Bekijk hier de foto’s van de Eerste Communieviering 2014!   Jaarlijks vindt er de Eerste Communieviering voor kinderen plaats. In 2015 zal dit op 19 mei worden gevierd. Vanaf januari 2015 wordt dit grote feest op 7 zondagochtenden met de kinderen voorbereid. Dit  gebeurt aan de hand van een speciale lesmethode ‘Het geheim van de Eucharistie’ dat

Ontvang de Heilige Geest, ontvang het H. Vormsel

Iedereen die is gedoopt kan worden gevormd. Het is het sacrament waarmee je de kracht van de Heilige Geest ontvangt om je sterker in je geloof te maken. Meestal worden jongeren gevormd, maar ook volwassen die wel zijn gedoopt maar niet zijn gevormd, kunnen alsnog het vormsel toegediend krijgen. Net als bij de doop wordt

Gedoopt worden in de Sint Bavo

Dopen betekent onderdompelen. Het doopsel is het eerste sacrament dat een mens ontvangt, vaak al als baby enkele maanden na je geboorte. Het maakt ons tot kind van God en neemt ons op in de gemeenschap van de Katholieke Kerk en de Bavo-parochie. Iedereen kan gedoopt worden. Zowel pasgeborenen als jongeren en (jong)volwassenen kunnen zich

De wereldwinkel: van alle markten thuis

Iedere eerste zondag van de maand en alle zondagen van de advent en de vastentijd is de Wereldwinkel geopend. U vindt de wereldwinkel nabij de hoofdingang van de Kathedraal. Er is een groot assortiment aantrekkelijke  producten te vinden zoals koffie, thee, chocolade etc.. Ook non-food artikelen zoals ansichtkaarten, kaarsen en religieuze kunst zijn verkrijgbaar. Alles

‘Laat de kinderen tot Mij komen’ – Crèche in de Bavo

Ook of beter gezegd: juist voor de allerkleinsten is er een plaats in de Bavo. Ieder zondag is er tijdens de Hoogmis crèche en kinderopvang. Dit biedt ouders de gelegenheid deel te nemen aan de Hoogmis terwijl er goed voor de kinderen wordt gezorgd. Er is voor alle leeftijden veel speelgoed om mee te spelen