• Leidsevaart 146
  • 023 - 532 30 77
  • info@rkbavo.nl
Man in actie - slide

Monthly Archives: februari 2015

Blog week 8

Deze week is al het hakwerk aan het metsel- en voegwerk aan de noordzijde van de kathedraal afgerond. De nieuwe brugstaven (harnas voor het glas-in-lood) wordt op zijn plaats gesteld en de stenen rond de raamopeningen hersteld. De laatste constructieve onderdelen van de kapvoet aan de noordkant zijn bekeken en blijken slecht te zijn dus deze worden

22 februari: In de woestijn

[print] 1e Zondag van de Veertigdagentijd Schriftlezingen: Genesis 9, 8-15; Het nieuwe verbond Marcus 1,12-15; Bij de wilde dieren Over momenten van crisis gaan de lezingen vandaag. Momenten van proberen te overleven, teruggeworpen zijn op jezelf. Zo’n crisis kan op je af komen als een dreiging, waar je je misschien lang tegen zult verzetten, tot

Start van de Veertigdagentijd in de Kathedraal

Zaterdag 20 februari opent het St. Andrew’s Cathedral Choir uit Aberdeen het eerste weekend van de Veertigdatentijd in de kathedraal van Haarlem. Zij verzorgen de avondmis om 19.00 uur. De Eerste Zondag van de Veertigdagentijd zal worden gecelebreert door de Bisschop, Mgr. dr. J.M. Punt. Deze viering zal beginnen om 10.00 uur.

18 februari: In het verborgene…

[print] Aswoensdag Schriftlezingen: Joël 2, 12-18 Matteüs 6,1-6.16-18 Vasten is een tijd van goede werken doen: daden van gerechtigheid. De daden van gerechtigheid zijn: almoezen, gebed en vasten. Jesus noemt deze werken met nadruk.. wij moeten ze doen maar… ‘in het verborgene’. Wonderlijk genoeg moeten wij als goede hoorders (en doeners!) van de bergrede èn

15 februari: Het onmogelijke mogelijk

[print] 6e zondag door het jaar Schriftlezingen: Leviticus 13, 1-2.45-46 Korintiërs 10, 31-33; 11,1.45-46 Marcus 1,40-45 Het gaat vandaag over erbij horen of er niet bij horen. Je zou zeggen dat jongeren die alles wat hun doorgegeven is kritisch bekijken voor zulke dingen ongevoelig zijn: ik hoef nergens bij te horen: ik ben mijzelf! Maar

Update februari 2015

Zoals u ongetwijfeld heeft gezien staat het Middenschip nu zowel buiten als binnenin de Kathedraal volledig in de steigers. Na drie maanden (!) steigers opbouwen is de restauratie nu in volle gang. Na het opbouwen van de steigers is begonnen met het inventariseren van de te vervangen rode terracotta sierelementen. Hier zit een lange levertijd

8 februari: Bid en troost

[print] 5e zondag door het jaar Schriftlezingen: Job 1, 1-7 Marcus 1,29-39 In Heemstede was het groot feest, een kleine nieuwe synagoge is ingericht aan de Lanckhorstlaan; voor Haarlem en omstreken. Een groep jongeren van onze parochie heeft enkele jaren terug een bezoek gebracht aan de oude synagoge van Haarlem een klein zaaltje op de

Waarom restaureren en wie betaalt dat?

Sinds het najaar van 2010 staat de Bavo in de steigers. Hoogste tijd om de balans op te maken! Hoever is de restauratie gevorderd? De restauratie is in alle opzichten halverwege. Eind 2010 is gestart met de werkzaamheden en het hele project zal nog duren tot eind 2017. Eerder zijn in 2004 de plebanie en

Doneren en schenken

U kunt bijdragen aan het welslagen van dit ambitieuze project. Er is namelijk nog 1 miljoen euro nodig om restauratie af te ronden! Bouw mee aan 115 jaar geschiedenis en maak uw donatie over op NL22INGB 000 27 15 042 t.n.v. Stichting Kathedrale Basiliek Sint Bavo o.v.v. Restauratie-aktie 1 miljoen euro. Hartelijk dank! Schenken met

1 februari: Wat er ook gebeurt… de goede weg volgen

[print] 4e zondag door het jaar Schriftlezingen: Deuteronomium 18, 15-20 Marcus 1,21-28 David Hartmann, hoogleraar in Jeruzalem zegt: ‘Als we eerlijk zijn, moeten we toegeven: onze wereld stinkt! De beerput staat open! Heeft men in vroeger tijden het deksel er nog op gehouden (wat maar net lukte), in deze jaren wordt onze ongerechtigheid openbaar!’ Het

  • 1
  • 2