• Leidsevaart 146
  • 023 - 532 30 77
  • info@rkbavo.nl

Monthly Archives: juli 2015

26 juli: Naar het land dat ik u wijs

[print] 17e Zondag door het Jaar Schriftlezingen: 2 Koningen 4,42-44; Brood voor velen Johannes 6,1-15; Dit is de profeet! Met graagte zingen wij in de kerk vaak het lied: “God roept een mens op weg te gaan, het leven is een reis.” Het heeft een pittige melodie naar toch daar gaat het niet om. Het

19 juli: Elkaar nabij zijn

[print] 16e Zondag door het Jaar Schriftlezingen: Jeremia 23,1-6; Slechte herders Marcus 6,30-34; Ze zijn als schapen zonder herder Het evangelie van deze zondag vertelt ons: ‘Hij voelde medelijden met de schare want hij zag hen als schapen zonder herders.’ Spreekt ons 21e eeuwers dat nog wel aan? Wat moeten wij met deze merkwaardige tekst.

12 juli: Eerlijk de waarheid onder ogen zien

[print] 15e Zondag door het Jaar Schriftlezingen: Amos 7, 12-15 Marcus 6,7-13 Een zeer krachtige prediker die er op uit trok en wiens boodschap ons schriftelijk is overgeleverd, is de profeet Amos. Zo’n 2700 jaar geleden liet hij zijn overduidelijke woorden horen. Hij was een schapenfokker (waarschijnlijk voor de offerdienst in de tempel) uit Tekoa,

5 juli: Wee de lauwen!

[print] 14e Zondag door het Jaar Schriftlezingen: Ezechiël 2 Marcus 6, 1-6 Marcus’evangelie begint vrolijk; uitgebreid vertelt hij dat Jesus’ Koninkrijk zich op een overduidelijke wijze openbaart: als hij preekt bij de armen in de noordelijke uithoek van Israël bij de mensen aan het meer van Galilea. De socioloog Rosier die jarenlang in de slums

Kapellentocht op 19 juli

Op zondag 19 juli organiseert de Vriendenkring van de Nieuwe Bavo een rondleiding langs alle kapellen die de Nieuwe Bavo rijk is. Naast architectuur en symboliek krijgen ook de kunstwerken van kunstenaars als Bijvoet en Andriessen ruim aandacht.