• Leidsevaart 146
  • 023 - 532 30 77
  • info@rkbavo.nl

Yearly Archives: 2015

25 januari: Nieuwe kansen niet blokkeren

[print] 3e zondag door het jaar Schriftlezingen: Jona 3,1-5.10 Marcus 1,14-20 ‘Toen Jona in de walvis zat en gebraden stokvis at…‘ is een oud kinderliedje dat velen van u nog wel kennen hoop ik. Wie was Jona? Als u hem op gaat zoeken in de Bijbel -u moet het eens doen – treft u hem

Fusiedecreet nieuwe parochie

Zoals u wellicht hebt meegekregen is in ons bisdom al enkele jaren een proces van nauwere samenwerking gaande tussen verschillende parochies die binnen een bepaalde regio liggen. Dit om uiteindelijk te komen tot de fusie van enkele parochies tot één nieuwe parochie. Doel van een dergelijke fusie is om de toch kleiner wordende gemeenschappen sterker op alle terreinen van kerk-zijn met elkaar te verbinden en elkaar te versterken in dat wat de verschillende gemeenschappen te bieden hebben.

Aankondiging fusiedecreet nieuwe parochie

In het aanstaande weekend (24/25 januari) zullen de kerkgangers van de nieuwe parochie H.H. Antonius en Bavo het officiële fusiedecreet ontvangen die deze fusie kerkrechtelijk van kracht laat zijn. Het decreet zal ook na de weekendvieringen op de website worden geplaatst. Het is een goede zaak dat de parochianen er kennis van kunnen nemen, omdat

Fasering

Met de restauratie van de plebanie is in 2005 een begin gemaakt met het fasegewijs herstel van de kathedraal. Tevens zijn vanaf 2005 de straalkapellen casco gerestaureerd. Vanaf 2010 waren voldoende middelen beschikbaar om de restauratie weer op te pakken en is gestart met de restauratie van koepel, transepten en sacristie. Toen dit in het