• Leidsevaart 146
  • 023 - 532 30 77
  • info@rkbavo.nl

Yearly Archives: 2016

Pinksteren: Pinksteren?

[print] Pinksteren Schriftlezingen: Handelingen 2, 1-11; Vuur boven de leerlingen Johannes 14,15-16.23b-26; Jesus zendt de Geest Mijn broer, die leraar is in Leiden vroeg aan de leerlingen van de oecumenische school daar -ze houden daar altijd een dagopening- “weten jullie wat we op Pinksteren vieren’? Een wakkere leerling stak zijn vinger op: ‘iets met vlammetjes.’

8 mei: Hij bad ook voor ons!

[print] Zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren Schriftlezingen: Handelingen 7,55-60 Openbaringen 22,12-20 Johannes 17, 20-26 ‘Wezenzondag’.. heet deze zondag in de kerken van de reformatie. Ik vind dat een mooie naam. Het geeft iets weer van onze stemming zo tussen Hemelvaart en Pinksteren in. De Heer heeft ons verlaten en we moeten nog even wachten op

Hemelvaart: Hemel en aarde één

[print] Hemelvaartsdag Schriftlezingen: Handelingen 1,1-11 Hebreeën 9,24-28;10,19-23 Lucas 24,46-53 Hemelvaart en bevrijdingsdag vallen dit jaar samen. Sommigen vinden dat moeilijk. Vooral omdat we het woord ‘hemel’ horen in een context die niet bijbels is. Bij ‘hemel’ hoort… aarde. De hemel is de woonplaats van God. Niet omdat het zo’n verheven oord is maar uit strategische

1 mei: Meer God dan je denkt!

[print] Zondag voor Hemelvaart Schriftlezingen: Apokalyps 21,10-14, 22-23 Johannes 14,23-29 ‘Ik Johannes zag een nieuwe stad uit de hemel neerdalen, schoon als een bruid die zich getooid heeft voor haar man. Daar zal geen smart meer zijn en geen pijn alles zal anders zijn en nieuw.‘ Zo besloten wij de viering de vorige week. Vandaag

Gewelventochten Kathedrale Basiliek St. Bavo

Zondag 8 mei worden de gewelven, de koepel en de torens van de St. Bavo Kathedraal aan de Leidsevaart te Haarlem voor het publiek geopend. De rond­leiding zal onder andere aandacht schenken aan de recent voltooide restau­ratie van de kathedraal; men kan nu van dichtbij het mooie resul­taat bewonderen.

24 april: Een nieuw gebod?

[print] 5e Zondag van Pasen Schriftlezingen: Handelingen 14,21-27 Openbaring 21, 1-5a Johannes 13, 31-35 Vóór Pinksteren lezen we in de eerste lezingen regelmatig uit het bijbelboek dat ‘de Handelingen van de Apostelen’ heet, een verslag over het enthousiaste begin van de kerk. We horen hoe de christenen alles samen delen, hoe ze trouw nog de

17 april: Elkaars herder durven zijn

[print] Roepingenzondag Schriftlezingen: Handelingen 13, 14,43-52 Apokalyps 7, 9-17 Johannes 10,27-30 Jesus’ toespraak over de Goede Herder Jesus heeft voor het eerst geklonken in de winter in Jeruzalem rond het wijdingsfeest van de tempel…. vergelijkbaar met het jaarfeest van de wijding van onze kerk dat wij in begin mei gedenken. In het Jeruzalem van Jesus’

10 april: De tegenkrachten weerstaan

[print] 3e Zondag van Pasen Schriftlezingen: Handelingen 5,27-41; De leerlingen volharden samen Johannes 21,1-19; Simon, hebt gij mij waarlijk lief. Iets verbieden is de manier om iets aantrekkelijk te maken. Dat merkten de joods overheden die de apostelen het preken wilden beletten. Dat mochten ze niet, een aantal verraders, die heb je altijd ook in

Beloken Pasen: Thomas de ziener

[print] Beloken Pasen Schriftlezingen: Handelingen 5,12-16 Openbaring 1 Johannes 20, 19-31 We horen vandaag spreken de eerste christenen die eensgezind waren en samenkwamen in de zuilengalerij van Salomo. Ze sluiten zich dus aan bij de eredienst in de tempel: ze zijn trouw aan de joodse liturgie op de Sabbath. Maar, als het gewone joodse leven

Pasen: Een bijzonder sterven

[print] Pasen Schriftlezingen: Handelingen 10, 34a 37-43 Psalm 118 Kolossenzen 3, 1-4 Johannes 20, 1-9 Verhalen in de nacht Gisterenavond, de eerste lente-vollemaan stond aan de hemel buiten, begonnen wij in het donker. We deden er iets aan! Een vuur werd ontstoken; ‘Licht van Christus’ zongen wij, driemaal, steeds hoger. En daarna verbreidde het licht