• Leidsevaart 146
  • 023 - 532 30 77
  • info@rkbavo.nl
Filmrol

All posts by contentmanager

De Bavo in beeld – video’s over de Bavo

Van de Bavo worden regelmatig door bezoekers leuke filmpjes gemaakt. Soms van het gebouw en een andere keer van een optreden van de koren of een viering. Door Citymarketing Haarlem is een leuke introductiefilm over de Bavo gemaakt en door de eigen koster zijn kortere filmpjes over de restauratie gemaakt. Onderstaande selectie is een mooi overzicht. Overigens worden er ook regelmatig filmpjes van de koren van het Muziekinstituut van Sint Bavo en de Koorschool Haarlem. Deze vindt u hier.

 

Vreemde wezens op het dak van de Bavo:

Leuk filmpje van CityMarketing Haarlem over de Bavo:

Helicopter-camera met mooie close-ups en spectaculair einde:

Zo van je sokkel getild deel I – Restauratie

Zo van je sokkel getild deel II – Restauratie

Zicht op de koepel (uit het perspectief van de koster):

http://youtu.be/bhZACFXnE48

De Bavo in 3D:

 

Startzondag 2014 met een gevarieerd programma

Zondag 31 augustus gaat het nieuwe parochieseizoen van start. Op deze Startzondag nodigen plebaan, diaken en Startzondaghet parochiebestuur u als parochiaan, vrijwilliger of anderszins betrokkene uit om het nieuwe seizoen feestelijk in te luiden. En er is voor een ieder wat wils met een gevarieerd programma. Zo zijn er lezingen en rondleidingen, wordt de inwendige mens niet vergeten en voor de kinderen zijn er leuke activiteiten. Ook is er volop gelegenheid elkaar te ontmoeten en vakantieverhalen te delen.

De dag begint om 10:00 uur met een feestelijke Hoogmis die muzikaal wordt opgeluisterd door het Kathedrale koor. Na de viering start het gevarieerde programma dat duurt tot ca. 14:30 uur. Ten behoeve van de catering vernemen we graag uw komst. Daarom willen we u vragen u aan te melden via het parochiesecretariaat via 023-532 30 77.

We hopen oprecht u op 31 augustus te mogen begroeten.

298 kaarsjes voor de slachtoffers MH17

Aan het begin van de zondagse viering zijn in de Nieuwe Bavo 298 kaarsjes ontstoken ter nagedachtenis aan de slachtoffers van vlucht MH17. Mgr. Jan Hendriks stond vooraf stil bij het leed wat deze nietsvermoedende onschuldigen en hun nabestaanden is overkomen. Van de 298 passagiers en bemanningsleden waren er 38 afkomstig uit het bisdom Haarlem-Amsterdam en vijf uit de stad Haarlem. Tijdens het aansteken van de kaarsen klonk van het Willibrordusorgel het passende ‘Schmücke dich o liebe Seele’ van J.S. Bach. De herdenking werd afgesloten met een minuut stilte en vervolgens het zesde couplet van het Wilhelmus:

“Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,
Verlaat mij nimmermeer.
Dat ik doch vroom mag blijven,
uw dienaar t’aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt”.

Tevens was er de mogelijkheid een intentie op te tekenen in het intentieboek.

 

Fotorapportage feestelijke Eerste communie

Op zondag 18 mei ontvingen 17 kinderen in het bijzijn van hun ouders voor het eerst de Communie. Hiervan waren vele parochianen en meegekomen familie tijdens de feestelijke Hoogmis getuige. De kinderen hebben zich goed voorbereid op deze dag. Dit begon al in januari en vond in totaal zeven keer plaats in de plebanie tijdens de viering op zondagochtend. Hierdoor leerden de kinderen elkaar niet alleen goed kennen, ook leerden ze over het hoe en waarom van de Eucharistie. Daarbij was het ook nog eens een keer harstikke gezellig!

Gezins- en kindervieringen

Zo’n zes keer per jaar worden er speciaal voor gezinnen met jonge kinderen kindervieringen georganiseerd. De viering is compleet met eucharistie maar de teksten en liedjes zijn afgestemd op het vieren met kinderen. En natuurlijk is de duur wat korter dan de Hoogmis op zondag! De viering wordt voorbereid door een actieve groep ouders en kinderen  kunnen ook zelf een rol krijgen door het bespelen van een instrument of het voordragen van een lezing. De volgende kinderviering is op zondag 21 september 2014 om 12:00 uur.  Voor de andere data klikt u hier.

 

Fotorapportage priesterwijding 14 juni

In een volle kathedraal zijn op 14 juni Mario Agius en Johannes van Voorst tot Voorst door mgr. Punt tot priesters van het Bisdom Haarlem-Amsterdam gewijd. Onder de aanwezigen waren vele nationaliteiten die door de bisschop in het Nederlands, Engels, Duits en Spaans welkom werden geheten. De bisschop stond tijdens de overweging stil bij de essentie van het priesterschap: het voortzetten van het werk van Christus. Na de overweging vonden de wijdingsplechtigheden plaats en gingen de nieuw gewijde priesters daarna voor het eerst voor in de Eucharistie. Onderstaande fotorapportage is van de hand van Wim Koopman.

 

 

 

 

41ste serie Zaterdagmiddagconcerten

Dit jaar zal de 41ste serie Zaterdagmiddagconcerten plaatsvinden. De reeks wekelijkse concerten start op de 1ste zaterdag van mei, 3 mei, en wordt voortgezet  t/m 27 september. Deze concertserie wordt georganiseerd rond het monumentale Willibrordusorgel. De concerten beginnen om 15 uur en duren ongeveer één uur.

OrgelconcertDit jaar zijn er twee thema’s:

  • Fantasie & Variatie, twee muzikale vormen die bijzonder op het orgel tot hun recht komen. Het thema  Fantasie komt op bijzondere wijze aan bod met een concert waar de orgelmuziek een schilderes  inspireert tot het vervaardigen van schilderijen tijdens het concert.
  • Het tweede thema is muziek rond de Eerste Wereldoorlog die 100 jaar geleden uitbrak. Hieraan zijn  de concerten op 3 mei door titulair-organist Ton van Eck (met o.a. de weinig gespeelde Sonata No. 2  “Eroica” van Charles Villiers Stanford en werken van Albert Alain, Joseph Boulnois, René Vierne en  Jacques Ibert)  en 14 juni door organist & pianist Jaap Stork (met o.a. het weinig gespeelde Solitude  van Louis Vierne en werken van Andriessen, Ravel en Debussy) gewijd (zie blz. 3 voor nadere  informatie).

Centraal in de serie staat de Internationale Orgelzomer, een orgelfestival in de zomermaanden van 21 juni t/m het slotconcert op 27 september.
Evenals de vorige series Zaterdagmiddagconcerten wordt ook die van 2014 gekenmerkt door een vernieuwen¬de en verrassende programmering waarin het nodige nieuwe en weinig gespeelde repertoire wordt verkend. Door de bijzondere klank van het Willibrordusorgel komt dit daarop buitengewoon tot hun recht.

De serie is gratis toegankelijk, wel wordt aan de uitgang een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Afwisselende programmering

De programmering van de serie 2014 is rijk geschakeerd. Zoals hierboven al gemeld, speelt op 3 mei titulair-organist Ton van Eck een programma rond de Eerste Wereldoorlog, met enerzijds werken van componisten die toen zijn gesneuveld en anderzijds composities ter herdenking van de slachtoffers van het oorlogsgeweld. Ook het concert van Jaap Stork op 14 juni is aan dit thema gewijd met zowel orgel- als pianowerken van Louis Vierne, Ravel, Debussy en Hendrik Andriessen (Fête Dieu). Van Eck neemt verder de concerten van 13 en 27 sept. voor zijn rekening, op 13 sept. met De Geschiedenis van het olifantje Babar op muziek van Francis Poulenc (met acteur Stef Feld als verteller) en op 27 september met de koren van het Muziekinstituut Sint-Bavo o.l.v. Sanne Nieuwenhuysen.

De andere, bijna jaarlijks terugkerende gastorganisten zijn: Dirk Out (10 mei), Stephan van de Wijgert (17 mei, m.m.v. schilderes Ingrid Jansen) en Tjeerd van der Ploeg (16 augustus).

In mei treden ook twee Noord-Duitse organisten op: Joachim Vogelsänger uit Lüneburg (24 mei) en Eberhard Lauer uit Hamburg (31 mei).
De winnaar van de tweede prijs op het Int. César Franck Concours 2013, Bert van Stam speelt op 7 juni.

Het aandeel vrouwelijke organisten is dit jaar numeriek wat lager dan anders, maar de dames komen met bijzondere programma’s. Het zijn de Belgische Pascale van Coppenolle die werkzaam is in het Zwitserse Biel (23 aug), Eiko Maria Yoshimura (6 sept. organiste van de Dom van St. Blasien in Duitsland) en Gonny van der Maten die sinds kort werkt in de Bavo in Heemstede (20 sept.). Zij speelt samen met paukenist Jos Glaap de Passacaglia van Henk Badings.

Internationale Orgelzomer

De Internationale Orgelzomer start dit jaar op 21 juni met een concert door Wolfram Syré. Een week later speelt co-titulair-organist Albert-Jan Roelofs samen met barok-hoboïst Martin Stadler werken uit de Italiaanse en Duitse barok. Daarna volgt een afwisselende reeks binnen- en buitenlandse organisten van wie Mattias Wager uit Stockholm (5 juli) de eerste is. Twee concerten vinden plaats in samenwerking met het Internationaal Orgelfestival: op 12 juli speelt Louis Robilliard Franse symfonische composities en op 29 juli verzorgt Bernhard Haas de wereldpremière van These Livid Flames van de Franse componist Hugues Dufourt. Het concert van 19 juli wordt eveneens verzorgt door een docent van de Zomeracademie: Jürgen Essl. In augustus treden, naast de hierboven al genoemde organisten, ook op: Jean-Pierre Griveau titulair van de kathedraal in Orléans (2 aug.),  Wladyslaw Szymański titulair van de Basiliek in Mikołow (9 aug.) en Thomas Lennartz titulair van de Hofkirche in Dresden.

Open Dag

Vanwege het succes van het afgelopen jaar zal er op zaterdag 11 oktober van 14 – 18 uur wederom een open dag plaats rond het Willibrordusorgel, waarbij amateurorganisten in de gelegenheid worden gesteld het instrument zelf te bespelen. Zie voor nadere informatie en voor opgave na 1 mei: www.rkbavo.nl.

Programma

3-mei Ton van Eck 1914-1918, Stanford, Boulnois, René Vierne, J. Ibert
10-mei Dirk Out Franck, Roger-Ducasse, Bovet
17-mei Stephan van de Wijgert met Ingrid Jansen, schilderes Hakim, Franck, Mozart, Liszt (Ad nos)
24-mei Joachim Vogelsänger Eben, Franck, Bunk
31-mei Eberhard Lauer Mendelssohn, Franck
7-jun Bert van Stam Franck Janacek, Jongen
14-jun Jaap Stork orgel en piano 1914-1918, Andriessen, Vierne, Debussy, Ravel
21-jun Wolfram Syré Widor, Hollins, Syré, Yon, Guilmant
28-jun Albert-Jan Roelofs Martin Stadler, barokhobo & blokfluit Bach, Corelli
5-jul Mattias Wager Alain, Bach, Frylöf, Rosenberg
12-jul Louis Robilliard i.s.m. het Internationaal Orgelfestival Franck, Fauré, Vierne, Liszt, Rachmaninow
19-jul Jürgen Essl Franck, Tournemire, Essl
26-jul Bernhard Haas i.s.m. het Internationaal Orgelfestival wereldpremière These livid flames van Hugues Dufourt
2-aug Jean-Pierre Griveau Mendelssohn, Dubois, Duruflé, Griveau
9-aug Wladyslaw Szymański Bach, Ritter (Son. 2), Zeleński, Gorski, Szymański
16-aug Tjeerd van der Ploeg Widor (symfonie nr. 7), Dupré (Souvenir et Carillon op. 27)
23-aug Pascale van Coppenolle Messiaen, Schneider, Liszt (Weinen, Klagen)
30-aug Thomas Lennartz Reger, Mendelssohn, Helmschrott, Lennartz
6-sep Eiko Maria YoshimurA Bach, Ritter (Son. 3), Liszt (Ad nos)
13-sep Ton van Eck met Stef Feld, verteller o.m. De geschiedenis van het olifantje Babar van Francis Poulenc
20-sep Gonny van der Maten Jos Glaap (pauken) Badings (Passacaglia), Daniel Lesur, Messiaen
27-sep Ton van Eck met Kathedrale Koor o.l.v. Sanne Nieuwenhuijsen Dupré (var. Sur un Noël), Franck, Fauré

 

Brief H.J. van Ogtrop Actie Kerkbalans 2014

Haarlem, april 2014

Beste parochianen,

Allereerst biedt deze brief mij de gelegenheid u nog van harte een zalig Paasfeest toe te wensen.

Aktie Kerkbalans

Onder het motto ‘Wat is de kerk jou waard’ start voor onze parochie de jaarlijkse actie kerkbalans. Voor de 41ste keer wordt een beroep gedaan op uw gulheid om onze parochiegemeenschap in stand te houden, want onder ‘kerk’ wordt veel meer verstaan dan alleen het gebouw. Wij zijn dit jaar iets later dan gepland met onze actie begonnen maar we hopen alsnog op uw hulp en bijdrage te kunnen rekenen. (meer…)

De koren en Koorschool Haarlem in beeld

Muziekopname van het Insanae et Vanae Curae van J. Haydn tijdens de Installatiemis van de nieuwe leden van het Kathedrale Koor in 2012.

AVRO Klassiek – Kerstconcert van het Kathedrale Koor met orkest

Syrious Soundscape – Zingen voor kinderen in Syrie

De Bavo Cantorij op tournee in Engeland (Lady Chapel Ely Cathedral 28-10-2013)

Tournee Berlijn 2011

Geschiedenis van de website

De kathedraal had al voor 2000 een ‘homepage’ op internet. De pagina was, zoals heel veel webpagina’s destijds, een simpele witte pagina, met een enkele foto en eenvoudig van opzet. De pagina werd ondergebracht bij Kerkplein Haarlem, een gezamenlijk initiatief van de oecumenische Raad van Kerken. Philip Weijers hield de pagina bij.

In 2001 werd er een nieuwe site neergezet. Dit keer met meerdere pagina’s en veel meer content. Jeroen Zomer en Marco Beelen, beide ook werkzaam met websites, bouwden een ‘moderne’ site die makkelijk te onderhouden was. Alles met het handje en iedereen had nog een modem. Dus plaatjes moesten klein zijn. De site was geïnspireerd op de koepel, dus ‘kopergroen’ (met grijs).

Op 15 september werd de eerste preek geplaatst. Een preek van 15 september 2001: De wereld was in rep en roer na nine-eleven, de aanslagen op de twin-towers in New York. De preek staat nog steeds online in het prekenarchief.

rkbavo.nl

Op 24 oktober 2002 werd de domeinnaam rkbavo.nl geregistreerd en gingen we verder onder onze eigen domeinnaam. De samenwerking met Kerkplein Haarlem bleef voortduren en er werden nog steeds tips en ervaringen uitgewisseld, maar de kathedraal nam een stap in eigen richting. Een oplossing met meer mogelijkheden zoals eigen mailadressen en geavanceerdere technische mogelijkheden. De website veranderde verder nauwelijks, want nog steeds had nagenoeg iedereen modem en een monitor met lage resolutie. Dus je kon niet heel veel. Wel werden er structureel preken gepubliceerd die een grote aantrekkingskracht hadden en de aantallen bezoekers gestaag deed stijgen.

Joomla

Historische_Joomla_TemplateHet handwerk voor het bijhouden van de website werd steeds arbeidsintensiever. Oude items bleven soms te lang staan en de site was niet meer altijd up-to-date. Er werd gekozen voor een Content Management Systeem en na uitgebreid onderzoek en testen werd er gekozen voor Joomla. Er werd een nieuw thema gemaakt en alle items werden zorgvuldig opnieuw georganiseerd met als thema’s: Parochie, Vieringen (waaronder preken), Muziek en Monument. Het ontwerp van de website was geinspireerd op een prijswinnend ontwerp van Amnesty International USA, die net als de Bavo worstelden met een aantal informatie-pijlers die naast elkaar bestonden. In januari 2006 werd de nieuwe site gelanceerd. Net na de bezoekerspiek van Kerstmis, omdat we nog erg onzeker waren over de resultaten en bugs.

Jarenlang heeft deze site gefunctioneerd. Altijd is eraan gesleuteld. Zo is er een aanpassing geweest om beter aan te sluiten bij de toegenomen schermresoluties en werd er een ‘grapje’ ingebouwd. Tussen 23.00u en 07.00u werd de foto bovenaan de site veranderd in de kathedraal in floodlight, net zoals de kathedraal soms zelf. Ook waren er thematisch sites voor bijvoorbeeld Kerstmis.

Marco Beelen zwaaide af als webmaster en Edwin Koeckhoven pakte het stokje over. Samen met Jeroen Zomer werd de site bijgehouden.

En hoewel Kerstmis altijd de uitschieter was in bezoekersaantallen, bleef de site, met name dankzij het prekenarchief, een stabiele hoeveelheid bezoekers van rond de 100 mensen per dag hebben. 24 december waren het er bijna 1000.

Digitaal Erfgoed

In 2010 ontvingen we het bericht dat de website van de Kathedraal Sint Bavo werd toegevoegd aan de index van de Koninklijke Bibliotheek (KB) als Digitaal Erfgoed: De items op de site werden gezien als passend in de historie en dienden derhalve te worden vastgelegd in het digitaal archief van de KB. Sindsdien worden de teksten van de website met enige regelmaat geïndexeerd en opgeslagen in het archief. De KB heeft zich ook als doel gesteld dit duurzaam te bewaren.

Het stokje overdragen.

Na zo’n 13 jaar is het ook voor Jeroen tijd om de zaken over te dragen. Als ‘afscheidscadeau’ is er een compleet nieuwe en moderne website op basis van WordPress neergezet en gaat Paul Vetter verder. In de aanloop zal Jeroen zich nog technisch bemoeien met de site, maar de bedoeling is dat dit afgebouwd gaat worden.360x495-dakduivel

Inmiddels heeft iedereen een snelle breedband internetverbinding en kan er ook technisch veel meer. Dus is de nieuwe site helemaal voorzien van een voorraad mooie foto’s en nieuwe technische snufjes.

Het is nog makkelijker om gezamenlijk te werken aan de website.

“Ik hoop dat iemand in staat is om alle kunstschatten, gebrandschilderde ramen en vele prachtige details in en op het gebouw toe te voegen, voorzien van context,” aldus Jeroen. Met name door de restauratie komt er veel moois naar boven en kan alles goed bestudeerd en gefotografeerd worden. Het is een uitgelezen kans om de vele details op te nemen op de site en te voorzien van context.

Welkom bij de Vriendenkring van de Nieuwe Bavo

In april 2010 start de grote restauratie van de Kathedrale Basiliek Sint Bavo. Een van de grootste kerken van ons land en een van de meest bijzondere.  Het is de enige Rooms-Katholieke kerk in Nederland die als kathedraal is gebouwd én als zodanig in gebruik is: een gebouw vol symboliek. De restauratie gaat minstens duren tot 2015.

We willen u van harte uitnodigen om nu vriend(in) te worden van de Vriendenkring van de Nieuwe Bavo, waardoor u deze restauratie kunt ondersteunen en gaan volgen. U wordt dan ook een vriend van de schatkamer van de basiliek, een schatkamer met kerkelijke kunst vanaf de middeleeuwen tot op heden, waarvan de zilvercollectie behoort tot de meest belangrijke van ons land.

Een moderne kathedraal

De huidige kathedraal is gebaseerd op het Gotische kathedraaltype. Architect Jos Cuypers heeft dit echter met elementen van andere herkomst verrijkt. Hij nam kennis van moderne ontwikkelingen en maakte daar ook gebruik van voor  het realiseren van zijn eigen idee: een moderne kathedraal.  Er zijn verschillende elementen te vinden, die ontleend zijn aan niet-Europese, met name byzantijnse en  islamitische bouwtradities. De architect heeft er waarschijnlijk mee willen aanduiden dat de christelijke boodschap een karakter heeft dat de Europese culturele traditie te buiten en te boven gaat.

Aan het interieur hebben de beste katholieke kunstenaars uit de bouwtijd gewerkt, zoals Mari Andriessen, Jan Toorop, de edelsmedenfamilie Brom en niet te vergeten de schilder en glazenier Han Bijvoet. Vanwege dit alles is het gehele kathedrale complex voorgedragen voor plaatsing op de werelderfgoedlijst van de Unesco.

Slijtage

Maar ook dit gebouw is aan slijtage onderhevig. Een ingrijpende restauratie staat voor de deur.

Na de restauratie van de Plebanie (zo heet de pastorie bij een kathedraal) in de jaren 2004-2006 is uitgebreid onderzocht en nagedacht, hoe de restauratie het beste kan worden aangepakt. Welnu: er moet nog voor € 23,5 miljoen aan werk worden uitgevoerd, waarvoor we € 10 miljoen van  het Rijk hopen te krijgen. Uit eigen middelen en bijdragen van derden moet € 13,5 miljoen komen. Daarvoor worden fondsen benaderd, maar ook de steun van particulieren is onontbeerlijk.

Vriendenkring van de Nieuwe Bavo

De Vriendenkring gaat zich vooral richten op het architectuur-historisch belang van deze kerk en op de cultuurhistorische activiteiten, die in deze kerk plaatsvinden. En in de toekomst zijn dat er veel meer. Want naast diverse tentoonstellingen in de vernieuwde Schatkamer, zijn er elk jaar in de zomerperiode orgelconcerten, waaraan de beste organisten uit binnen- en buitenland deelnemen. Verder zijn het Muziekinstituut- en Koorschool Sint Bavo nauw verbonden aan de kathedraal en verzorgen zij er de erediensten. Er wordt op een zeer hoog artistiek niveau koormuziek ingestudeerd en uitgevoerd.

Het ligt in de bedoeling de restauratie van de kathedraal aan te grijpen om deze activiteiten uit te breiden en beter te faciliteren. De Vriendenkring wordt bij al deze activiteiten betrokken en zeker bij het gehele restauratieproces. Zo gaat u regelmatig uitgenodigd worden om de steigers te beklimmen. Kortom: als dit gebouw en de activiteiten erin, u lief zijn, meldt u aan als vriend(in) van de Vriendenkring van de Nieuwe Bavo!

N.B. Er is een online aanmeldingsformulier (nog te ontwikkelen), maar u kunt zich al opgeven per e-mail via vrienden@rkbavo.nl. Vermeld uw naam en adresgegeven, zodat wij u een aanmeldingsformulier kunnen toesturen.

De Vriendenkring is een ANBI, uw gift is dus aftrekbaar van de belasting. Bijgevoegd de Verantwoording van de Stichting over 2013