• Leidsevaart 146
  • 023 - 532 30 77
  • info@rkbavo.nl

All posts by contentmanager

Welkom bij de Vriendenkring van de Nieuwe Bavo

In april 2010 start de grote restauratie van de Kathedrale Basiliek Sint Bavo. Een van de grootste kerken van ons land en een van de meest bijzondere.  Het is de enige Rooms-Katholieke kerk in Nederland die als kathedraal is gebouwd én als zodanig in gebruik is: een gebouw vol symboliek. De restauratie gaat minstens duren tot 2015.

We willen u van harte uitnodigen om nu vriend(in) te worden van de Vriendenkring van de Nieuwe Bavo, waardoor u deze restauratie kunt ondersteunen en gaan volgen. U wordt dan ook een vriend van de schatkamer van de basiliek, een schatkamer met kerkelijke kunst vanaf de middeleeuwen tot op heden, waarvan de zilvercollectie behoort tot de meest belangrijke van ons land.

Een moderne kathedraal

De huidige kathedraal is gebaseerd op het Gotische kathedraaltype. Architect Jos Cuypers heeft dit echter met elementen van andere herkomst verrijkt. Hij nam kennis van moderne ontwikkelingen en maakte daar ook gebruik van voor  het realiseren van zijn eigen idee: een moderne kathedraal.  Er zijn verschillende elementen te vinden, die ontleend zijn aan niet-Europese, met name byzantijnse en  islamitische bouwtradities. De architect heeft er waarschijnlijk mee willen aanduiden dat de christelijke boodschap een karakter heeft dat de Europese culturele traditie te buiten en te boven gaat.

Aan het interieur hebben de beste katholieke kunstenaars uit de bouwtijd gewerkt, zoals Mari Andriessen, Jan Toorop, de edelsmedenfamilie Brom en niet te vergeten de schilder en glazenier Han Bijvoet. Vanwege dit alles is het gehele kathedrale complex voorgedragen voor plaatsing op de werelderfgoedlijst van de Unesco.

Slijtage

Maar ook dit gebouw is aan slijtage onderhevig. Een ingrijpende restauratie staat voor de deur.

Na de restauratie van de Plebanie (zo heet de pastorie bij een kathedraal) in de jaren 2004-2006 is uitgebreid onderzocht en nagedacht, hoe de restauratie het beste kan worden aangepakt. Welnu: er moet nog voor € 23,5 miljoen aan werk worden uitgevoerd, waarvoor we € 10 miljoen van  het Rijk hopen te krijgen. Uit eigen middelen en bijdragen van derden moet € 13,5 miljoen komen. Daarvoor worden fondsen benaderd, maar ook de steun van particulieren is onontbeerlijk.

Vriendenkring van de Nieuwe Bavo

De Vriendenkring gaat zich vooral richten op het architectuur-historisch belang van deze kerk en op de cultuurhistorische activiteiten, die in deze kerk plaatsvinden. En in de toekomst zijn dat er veel meer. Want naast diverse tentoonstellingen in de vernieuwde Schatkamer, zijn er elk jaar in de zomerperiode orgelconcerten, waaraan de beste organisten uit binnen- en buitenland deelnemen. Verder zijn het Muziekinstituut- en Koorschool Sint Bavo nauw verbonden aan de kathedraal en verzorgen zij er de erediensten. Er wordt op een zeer hoog artistiek niveau koormuziek ingestudeerd en uitgevoerd.

Het ligt in de bedoeling de restauratie van de kathedraal aan te grijpen om deze activiteiten uit te breiden en beter te faciliteren. De Vriendenkring wordt bij al deze activiteiten betrokken en zeker bij het gehele restauratieproces. Zo gaat u regelmatig uitgenodigd worden om de steigers te beklimmen. Kortom: als dit gebouw en de activiteiten erin, u lief zijn, meldt u aan als vriend(in) van de Vriendenkring van de Nieuwe Bavo!

N.B. Er is een online aanmeldingsformulier (nog te ontwikkelen), maar u kunt zich al opgeven per e-mail via vrienden@rkbavo.nl. Vermeld uw naam en adresgegeven, zodat wij u een aanmeldingsformulier kunnen toesturen.

De Vriendenkring is een ANBI, uw gift is dus aftrekbaar van de belasting. Bijgevoegd de Verantwoording van de Stichting over 2013

 

De Kathedraal is uw bezoek meer dan waard!

Velen gingen u al voor met een bezoek aan de Kathedraal. Het is een imposant en mystiek gebouw dat plots verschijnt tussen de bebouwing. En door de verschillende bouwstijlen die architect Joseph Cuypers heeft toegepast is er zowel van buiten als van binnen van alles te ontdekken.

Ondanks de restauratie gaat de zomeropenstelling net als afgelopen jaren gewoon door gewoon door. En in tegenstelling tot vorig jaar is ook het Hoogkoor weer geopend voor publiek.

KathedraalMuseum

Het nieuwe KathedraalMuseum is op 25 maart officieel geopend KathedraalMuseumdoor Commissaris van de Koning Johan Remkes. Dit betekent dat de voormalige Schatkamer in de bisschoppelijke sacristie nu is vervangen door een prachtig museum in de crypte onder het Hoogkoor. De collectie omvat onder andere schitterende objecten zoals kelken, monstransen, kandelaars en kruisen. Extra bijzonder is dat zich hier objecten bevinden afkomstig uit de kapel van koning Lodewijk Napoleon in het Koninklijk Paleis op de Dam in Amsterdam. Daarnaast wil het museum laten zien wat een kathedraal is en schenkt het aandacht aan de restauratie. Ook besteedt het aandacht aan de vele beroemde kunstenaars die aan de kathedraal hebben gewerkt.

Entree, koffiebar en kathedraalwinkel

De entree voor het bezoek is via de hoofdingang van de kathedraal aan het Bottemanneplein.  Bij binnenkomst bewondert men meteen de nieuwe glas-in-loodramen ontworpen door Jan Dibbets, die officieel zijn ingewijd op 4 maart 2016 in aanwezigheid van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix. Na de ingang bevinden zich rechts ook de kathedraalwinkel en de koffiebar in de H. Lidwina kapel.”

Openingstijden en groepen

Vanaf 7 maart kunt u de kathedraal bezoeken, van dinsdag t/m vrijdag 10:00 – 16:00 uur en op zaterdag van 11:00 – 14:30 uur. De entree bedraagt € 4,00 p.p.. Dit is inclusief toegang tot het KathedraalMuseum en een kopje koffie of thee.

Van dinsdag t/m zaterdag is er dagelijks een rondleiding om 14:00 uur. Deze is bij de entreeprijs inbegrepen.

Voor groepen en groepsrondleidingen kunt u contact opnemen met koster Stephan van Rijt via koster@rkbavo.nl.

Orgelconcerten

1200x400-willibrordusDit jaar vindt de 43ste serie Zaterdagmiddagconcerten plaats. Nu de restauratie van het middenschip voltooid is, kan er dit jaar weer gebruik worden gemaakt van het Willibrordusorgel.

De serie Zaterdagmiddagconcerten is dit jaar van 7 mei t/m 24 september iedere week op zaterdagmiddag vanaf 15:00 uur. De toegang is gratis. Na afloop wordt gevraagd voor een vrijwillige bijdrage ten behoeve van de onkosten. Voor meer informatie en het programma klikt u hier.

Het ontstaan van de Kathedrale Basiliek Sint Bavo

1559 Oprichting van het bisdom Haarlem.

1561 De Sint Bavokerk op de Grote Markt wordt bij pauselijk besluit van 11 maart kathedraal d.w.z. bisschopskerk. Ze blijft dit tot 29 mei 1578. Op 1 februari doet de eerste bisschop van Haarlem, Nicolaas van Nieuwland, er zijn intrede.

1853 na een onderbreking van 275 jaar komt er met Mgr. F.J. van Vree weer een Rooms-katholieke bisschop in Haarlem. De parochie van de H. Joseph aan de Jansstraat wordt zijn kathedraal.

1895 Op een terrein buiten de bebouwde kom van Haarlem aan de Leidsevaart gaat op 18 juni de eerste paal de grond in voor een nieuw te bouwen kathedraal. Op 4 oktober legt bisschop Bottemanne de eerste steen.

360x230-eerste-bouwfase-zw-w1898 Op 2 mei wordt het eerste deel van de kathedraal (hoogkoor en transkapellen) door bisschop Bottemanne geconsacreerd. De verjaardag van de Wijding van de kathedraal wordt ieder jaar op deze datum gevierd.

1902-1906 Tweede fase van de kathedraalbouw. In vier jaar worden gebouwd: dwarsschip, koepel, schip met zijbeuken en de torens tot aan het dak van de kerk.

1930 Afbouw van de torens. Op zondag 27 juni en maandag 28 juni 1930 werd de voltooiing van de kathedraal gevierd.

1948 Bij haar 50-jarig bestaan krijgt de kathedraal van Paus Pius XII de titel basiliek.

1998 Op twee mei viert de kathedraal haar 100-jarig bestaan. Tegelijkertijd wordt het nieuwe liturgisch centrum in gebruik genomen recht onder de koepel.

2010 Start van de grondige restauratie die tot ca. 2016 zal duren.

Contact en parkeren

Parochie Sint Bavo
Leidsevaart 146
2014 HE Haarlem
(023) 532 30 77
info@rkbavo.nl
www.rkbavo.nl

IBAN:

Parochiebestuur Stichting St. Bavo
NL58 INGB 0000092387
NL44 INGB 0654494312


Grotere kaart weergeven

Bij de ingang van de Kathedraal kan op zondag gratis geparkeerd worden (echter niet op de busparkeerplaats en het is verboden half op de stoep te parkeren). Op de parkeerplaats aan het Emmaplein is het betaald parkeren van ma t/m za van 9:00-21:00 uur.

Contact

In geval van nood kunt u bij geen gehoor het antwoordapparaat inspreken. U wordt dan dezelfde dag teruggebeld.

Plebaan H.J. van Ogtrop
hjvogtrop@rkbavo.nl

Diaken E. Fennis
efennis@bisdomhaarlem-amsterdam.nl

Bestuur Parochiebestuur St. Bavo
T.a.v. mevrouw S. Spengler (secretaris)
bestuur@rkbavo.nl

Vrijwilligers
Mevrouw Karin Wigman
info@rkbavo.nl

Website & communicatie
webmaster@rkbavo.nl

Bisdom Haarlem-Amsterdam
Nieuwe Gracht 80
2001 BB Haarlem
(023) 5112600
info@bisdomhaarlem-amsterdam.nl
www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl

Vriendenkring van de Nieuwe Bavo
vrienden@rkbavo.nl

Stichting Willibrordusorgel
Leidsevaart 146
2014 HE Haarlem
(023) 532 30 77
organist@rkbavo.nl

Koorschool Haarlem
Westergracht 61
2013 ZL Haarlem
(023) 531 10 54
info@koorschoolhaarlem.nl
www.koorschoolhaarlem.nl

Mensen hebben mensen nodig!

Vanuit onze christelijke overtuiging zijn we dienstbaar aan de samenleving en hebben we aandacht voor de noden en behoeften van personen. Dat doen we het liefst praktisch en concreet en ondersteunen daar waar het nodig is.

Stem in de Stad

Als Rooms-Katholieke Kerk in Haarlem ondersteunen we samen met andere kerken Stem in de Stad. Dit is een Oecomenisch Diaconaal Centrum met o.a. een aanloopcentrum, eetvoorziening en straatpastoraat. Ook wordt hulp geboden aan asielzoekers, zwervers en wordt armoede bestreden. Dagelijks bezoeken 70 mensen het aanloopcentrum en door het jaar heen zo’n 400. Daklozen en verslaafden maken gebruik van de eetvoorziening, dagelijks zo’n 40. Meer informatie kunt u vinden via de website www.stemindestad.nl

Voedselbankactie

Armoede komt helaas ook in Haarlem voor. Via de Haarlemse Voedselbank bieden wij hulp. Iedere eerste zondag van de maand kunt u tassen en dozen met levensmiddelen meebrengen en bij de achterste kerkbanken inleveren. Dit wordt op maandag ingeleverd bij de Voedselbank waarna zij het verder verdelen. Het liefst houdbare levensmiddelen, maar ook wasmiddelen en andere huishoudmiddelen zijn van harte welkom.

Help ook!

Steun de Parochiële Caritas en maak uw donatie over op IBAN-rekeningnummer NL32 RABO 012 08 97 563 t.n.v. PCI H.H. Antonius Bavo te Haarlem. Hiervoor onze welgemeende dank.

Overlijden en spoed

In geval van grote spoed kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat via 023- 532 30 77. Bij geen gehoor kunt het antwoordapparaat inspreken. U wordt dan zo spoedig mogelijk (dezelfde dag) teruggebeld.

Word vrijwilliger!

“De 150 vrijwilligers zijn het fundament van de Bavo!”

In alle hoeken en gaten van onze Bavo komt u ze tegen: de ruim 150 vrijwilligers die de parochie rijk is. Goed gemutst en betrokken zorgen ze er met elkaar voor dat alle vieringen, openstellingen en activiteiten plaats kunnen vinden. Maar ook dat zieken worden bezocht en dat kinderen uit arme gezinnen met Sinterklaas toch Sinterklaas kunnen vieren.

Klokken worden geluid, bloemenstukken worden geschikt, het wierook wordt klaargezet en de H. Communie wordt bij minder validen thuis uitgereikt. Dit alles voor een gastvrije en inspirerende Bavo!

U kunt één van hen worden

De parochie is een heel bedrijf en iedere helpende hand is welkom. Daarom nodigen we u van harte uit ons een helpende hand te komen bieden. Dit kan klein en groot, op de voorgrond of juist meer op de achtergrond. Maar ook technisch, liturgisch, administratief of juist op bestuursniveau. Van harte aanbevolen, u bent meer dan welkom.

Voor meer informatie en aanmelden kunt u contact opnemen met koster Stephan van Rijt via koster@rkbavo.nl of 023 – 532 30 77.

Actuele vacatures

– Kathedraalwachten

Tuinwerkdag in de voortuin van de Bavo
Tuinwerkdag in de voortuin van de Bavo

Ontdek onze vrijwilligers

Kosters

Onze kosters zijn echte alleskunners. Ze zijn er vaak als eerste om de deur te openen en vertrekken als laatste met het sluiten van de deuren. Daartussen veel in korte tijd: kaarsen aansteken en verlichting aan, credenstafel inrichten, geluid testen, klokken luiden, cazuivels klaarleggen, gastpriesters ontvangen etc. Tijdens de Mis rust en aansluiten bij de viering.

Bloemengroep

De vrijwilligers van de bloemengroep geven de toch al mooie Kathedraal een extra glans. Grote bloemstukken sieren het altaar. Iedere twee weken een dankbare klus op vrijdag- of zaterdagmiddag.

Acolieten en misdienaars

De acolieten en misdienaars zijn de assistenten van de plebaan en diaken tijdens de viering. We hebben in de Bavo misdienaars, junior- en senioracolieten. Ze helpen o.a. bij het klaarmaken van de Tafel en het uitreiken van de Communie.

De KOG

Over alleskunners gesproken: de heren van de Klein Onderhouds Groep verrichten allerlei technisch onderhoud en modificaties in en om de Kathedraal. Wist u bijvoorbeeld dat leden van de KOG jaarlijks de lampen reinigen die hoog in de gewelven hangen?

Kathedraalwachten

Tijdens de openstelling van april t/m september zijn de Kathedraalwachten het ontvangstcomité van de Bavo. Zij verwelkomen gasten en geven tekst en uitleg over het gebouw. Daarbij houden ze meteen een oogje in het zeil en verkopen ondertussen ook nog CD’s en boeken.

De Bavo jongeren

Tijdens de vieringen rond Kerst en Pasen is het een drukte van belang in de Bavo. De Bavojongeren zorgen ervoor dat alles in goede banen wordt geleid. Dat begint met kaartverkoop, ontvangst van bezoekers, beantwoorden van vragen, EHBO etc. Ook op andere drukke momenten zoals wijdingen bieden zij een helpende hand.

Nog heel veel meer vrijwilligers

Wist u dat in de Bavo nog veel meer vrijwilligers actief zijn? Wat dacht u van de redactie van het BavoJournaal, collectanten, gastvrouwen, parochiesecretariaat, parochiebestuur, stichtingbestuur, webmasters, zilverpoetsers, ziekenbezoek etc.

Uitschrijven

Als u uw inschrijving in het parochiebestand wilt wijzigen of beëindigen kunt u gebruik maken van onderstaand formulier. U ontvangt van het parochiesecretariaat een bevestiging.

Wij hopen u graag nog eens te mogen ontmoeten tijdens één van de activiteiten of vieringen in de Bavo.

Parochieblad

Vijf keer per jaar ontvangen parochianen het parochieblad van de Parochie H.H. Antonius en Bavo op de deurmat. Op handig A5 formaat staan de vieringen overzichtelijk vermeld en passeren nieuws, achtergronden en ontwikkelingen de revue. Het wordt gedrukt in een oplage van 2.200 stuks. De exemplaren die na het verspreiden overblijven worden in de Kathedraal op de foldertafel gelegd.

Kopij inleveren via info@rkbavo.nl.

Bekijk hier de nieuwste editie.