• Leidsevaart 146
 • 023 - 532 30 77
 • info@rkbavo.nl
Eerste Communie illustratie

Category Archives: Nieuws

Eerste Communie

Eerste Communie illustratieOp 12 februari 2017 starten we met het eerste communie project van jullie kinderen. Wij hebben er zin in!

In deze brief geven we nadere informatie over het eerste communie-project. U vindt een datalijst met bijeenkomsten, vieringen en ouderavonden.

Het eerste communieboek

In het eerste communieboek, dat uw zoon of dochter zal ontvangen staan verschillende lessen. De meeste hoofdstukken zullen we tijdens de lessen behandelen. Tijdens de lessen behandelen we de meest essentiële onderdelen uit het boek. We doen liever een paar dingen goed dan veel dingen half.We zullen uit het boek lezen en in het boek werken.

Het boek moet iedere bijeenkomst mee worden genomen.

Kennis, ervaring en beleving

We zouden het op prijs stellen als u – in het kort – bespreekt met uw kind wat we in de bijeenkomsten hebben gedaan (de kracht van de herhaling). Daarnaast verwachten we dat u ook zo nu en dan uw kind helpt bij een huiswerkopdracht. We zullen u per mail tijdig op de hoogte stellen als er een huiswerk opdracht gemaakt moet worden.

Door wie?

Marleen & Ralf verzorgen dit jaar de communielessen. Zij worden versterkt door Annemieke en Sanneke.

Financiën

De financiële bijdrage van € 30, – graag contant betalen op de eerste ouderavond.

Overzicht van alle bijeenkomsten in 2017

Wilt u onderstaande data in de agenda zetten? We gaan er vanuit dat alle kinderen bij alle bijeenkomsten aanwezig zijn.

Mochten er vragen of problemen zijn, graag overleg via Ralf: 06-55111333.

Datum en tijd Nummer en onderwerp Locatie Overige informatie
Zondag 12 februari
9.40 uur
Bijeenkomst 1:

Boek:

1: Eén grote familie

In de kerk is er een viering met bijzondere aandacht voor kinderen

De blauwe zaal De kerk is open, via de sacristie kunt u doorlopen naar de blauwe zaal (achterin de gang).

 

Donderdag 16 februari
20:00 uur
Ouderavond 1 Pastorie Onderwerp: Kennismaken/Wie is de figuur Jezus en wat zegt hij ons/Hoe zit de kerkelijke structuur in elkaar.
Zondag 5 maart
9.40 uur
Bijeenkomst 2:

Het leven en de inzet van Jezus. Les 5 en 6.

De blauwe zaal
Zondag 12 maart
10:00 uur
Gezinsviering

40 dagen tijd

In de kerk zelf Voorstellen kinderen eerste communie.
Donderdag 16 maart
20:00 uur
Ouderavond 2 Pastorie Onderwerp: Wat is bidden, hoe doe je dat met kinderen en wat roept het Onze Vader allemaal op?
Zondag 19 maart
Let op!!! 9.15 uur
Bijeenkomst 3:

Boek:

2. Wij komen de kerk binnen.

In de kerk zelf,

Verzamelen bij het H. Hartaltaar

Afwijkende starttijd i.v.m. rondleiding kerk.

Indien mogelijk: Geef uw kind een digitale camera of telefoon mee.

Zondag 2 april
9.40 uur
Bijeenkomst 4:

Boek:

Les 7: Het offer van Jezus

De blauwe kamer
Donderdag 6 april
20:00 uur
Ouderavond 3 Pastorie Onderwerp: Wat is de betekenis van de Eucharistie/ wat heb je er zelf voor beleving bij/ wat zijn de 7 sacramenten en wat houden ze in?
Zondag 9 april
9:40 uur
Bijeenkomst 5:

Palmpaasviering:

Palmpaasstokken maken

In de kerk is er een viering met bijzondere aandacht voor kinderen

De blauwe kamer Tijdens de viering maken de kinderen palmpaasstokken die meegaan in de processie aan het einde van de viering.
Zondag 14 mei
9:40 uur
Bijeenkomst 6:

Boek:

Quiz

Voorbeden maken

Toren beklimmen

Pastorie
Donderdag 18 mei
20:00 uur 
Ouderavond 4 Pastorie Onderwerp:

Afsluiting met rondleiding en een hapje/drankje

Vrijdag 19 mei
17:00 uur – 18:00 uur
Generale repetitie In de kerk zelf Ingang via Bottemanneplein.

Deur open vanaf 16.45 uur.

U kunt uw kind ophalen om 18.00 uur.

Doopkaars nu vast meenemen!!

Zondag 21 mei
Kinderen om 9:30 uur aanwezig
Eerste Communie

In de kerk is er een viering met bijzondere aandacht voor kinderen

In de kerk zelf Viering begint om 10.00 uur.

 

Voor de bijeenkomsten op de pastorie geldt: wilt u uw kind (uiterlijk) om 9.40 uur brengen naar de pastorie? Deze is bereikbaar via de kerk en de sacristie. We kunnen dan om 9.45 uur daadwerkelijk starten. Meestal eindigen we in de kerk zodat de kinderen via de pastoor kort verslag kunnen doen van wat we hebben besproken en gedaan.

Voor vragen en opmerkingen over de ouderavonden kunt u contact opnemen met Eric Fennis, EFennis@bisdomhaarlem-amsterdam.nl.

Wij hopen dat u voldoende bent geïnformeerd over de praktische gang van zaken.

Met vriendelijke groet,

Eric Fennis, Marleen van Leeuwen, Ralf Endstra, Annemieke Figee en Sanneke Overtoom

Bijzondere gezinsmis op 5 februari a.s.

Kinderviering 140504Op zondag 5 februari a.s. staat de gezinsmis in het teken van Maria Lichtmis.
Dit feest wordt altijd op 2 februari gevierd, maar wij doen dat ook op de zondag er na.
Officieel heet dit feest ‘Opdracht van de Heer in de tempel’. Jezus is als kind niet gedoopt, maar volgens de Joodse traditie opgedragen in de tempel. Dat verhaal wordt dan ook in de viering voorgelezen. Een oude traditie is om op dit feest kaarsen te zegenen. Alle kinderen krijgen aan het einde van de viering een kaarsje die door de pastoor wordt gezegend.

En alle kinderen en anderen in de kerk kunnen dan ook nog de Blasiuszegen ontvangen, als bijzondere bescherming. De Meisjescantorij zal de viering muzikaal verzorgen en we hopen er met elkaar een leuke viering van te maken. Van harte welkom dus zondag 5 februari a.s. om 10.00 uur in onze Kathedraal!

Getijdengebed in de Groenmarktkerk

Bidden voor eenheid: getijdengebed in de Groenmarktkerk

klein getijdenboekMaandag 16 januari 2017 tot en met zaterdag 21 januari 2017, elke dag om 7:30, 12:30 en 19:30 uur.

Elk jaar wordt er wereldwijd aan het begin van het jaar een week lang gebeden in verschillende kerken voor de eenheid van de christenen. Dit jaar wordt deze week gehouden van zondag 15 januari tot en met zondag 22 januari 2017.

Ook hier in Haarlem komen de mensen samen om te bidden, en dit doen wij in de Groenmarktkerk (Antonius van Padua aan de Nieuwe Groenmarkt).

Bij de gebeden wordt zoveel als mogelijk het ritme van de kloostergebeden aangehouden. Teksten en lezingen volgen de tweede brief aan de Korintiërs 5:14-20, waarin Paulus ons oproept tot verzoening. Stap voor stap volgen we zijn woorden over de liefde van Christus die ons drijft. Deze drijfveer overstijgt de verdeeldheid en brengt christenen bijeen.

De eerste dag van de bidweek, zondag 15 januari, is er een oecumenische viering in de kathedrale basiliek Sint Bavo aan de Leidsevaart in Haarlem. Om 19:30 uur begint die avond het avondgebed in de Groenmarktkerk.

Daarna wordt er van maandag tot en met zaterdag elke dag gebeden voor de eenheid van de christenen, om 7:30, 12:30 en 19:30 uur.

Brief van Paus Franciscus aan de parochie

08-brief-paus-bavoboekTijdens de bedevaart van het bisdom naar Rome, ter gelegenheid van het Heilig Jaar van Barmhartigheid, is het nieuwe boek over de kathedraal, De nieuwe Bavo te Haarlem, aangeboden aan de Paus. De Heilige Vader heeft naar aanleiding daarvan een bedankbrief gestuurd.

Bedankbrief

 

Geachte parochianen van Sint-Bavo,

Ter gelegenheid van de Romebedevaart in het Heilig Jaar van Barmhartigheid op 14-19 november jongstleden hebt u Paus Franciscus het mooie boek “De nieuwe Bavo te Haarlem” laten toekomen. De Heilige Vader wil zich bij deze oprecht bij u bedanken voor uw blijken van verbondenheid met en genegenheid voor de opvolger van de apostel Petrus.

Samen met de universele Kerk hebben wij het Heilig Jaar van de Barmhartigheid beleefd. “Barmhartigheid is de fundamentele wet die woont in het hart van iedere persoon, wanneer hij met oprechte ogen kijkt naar de broeder en zuster die hij ontmoet op zijn levensweg. Barmhartigheid is de weg die God en mens verenigt, omdat zij het hart opent voor de hoop altijd bemind te zijn, ondanks onze beperkingen door onze zonden.” (Misericordiae vultus, 2) Moge dit mysterie van de Barmhartigheid u heel uw leven kracht en licht schenken.

De Heilige Vader vraagt om hem verder in zijn dienst als herder te steunen door uw gebed. Hij heeft beloofd ook uw intenties steeds bij de Heer te brengen en hij bidt dat God, de Gever van alle Goeds, u en allen die u dierbaar zijn en die aan uw zorg zijn toevertrouwd, beschermen mag en bijstaat met Zijn overvloedige Zegen.

Met hartelijke groeten en hoogachting,

Prelaat Paolo Borgia
Assessor

Nieuwe Bavo geopend in de Kerstvakantie

Tijdens de Kerstvakantie is de nieuwe Bavo geopend voor bezichtiging. Vanaf Tweede 360x240-ijs-en-sneeuwKerstdag 26 december t/m 8 januari is de nieuwe Bavo dagelijks geopend van 12:00-16:00 uur (m.u.v. 1 en 2 januari). Naast de dagopenstelling is er ook eenmalige op woensdagavond 28 december een avondopenstelling. Dan wordt de verlichting gedimd en worden kaarsen en kandelaars ontstoken. De Spaarnebazuin zorgt voor de muzikale omlijsting.

Rondleidingen, kerstgroepen en het H. Kerstmisgilde

Tijdens de openstelling zijn er vele activiteiten. Dit maakt een bezoek extra interessant.

 • Dagelijks is er om 13:00 uur een rondleiding. De rondleiding wordt verzorgd door de KathedraalWachten en omvat o.a. de bouw en architectuur, de belangrijkste kunstwerken  en de glas-in-lood ramen van Jan Dibbets die afgelopen voorjaar zijn aangebracht. Daarnaast beantwoordt de KathedraalWacht graag uw vragen.
 • Op woensdagmiddag 28 december en woensdagmiddag 4 januari presenteert het H. Kerstmisgilde zich. Het gilde beschikt over een eigen kapel in de nieuwe Bavo, de Kerstkapel. Leden van het H. Kerstmisgilde zullen u informeren over het ontstaan en betekenis van het gilde en de Kerstkapel.
 • Ter gelegenheid van Kerst zal er een expositie worden ingericht met 20 internationale Kerstgroepen. De groepen zijn afkomstig uit o.a. Peru, Mexico, Thailand en de Filipijnen. Daarnaast zijn er ook groepen die dichter bij huis vandaag komen zoals Duitsland, Spanje en Italië. 360x235-vogels-klokkentoren

 

Torentochten

Op woensdag 28 december kunt u de torens van de nieuwe Bavo beklimmen voor een mooi uitzicht over de stad. Onder begeleiding van een gids beklimt u de vrouwentoren: eerst naar de klokken en daarna naar het dak van de toren, in totaal zo’n 275 treden. Hier heeft u een prachtig uitzicht over de stad Haarlem en kijkt u tussen de duinpannen door naar zee. Naar het Oosten heeft u zicht op Schiphol en Amsterdam.

Om 13:00, 14:00 en 15:00 uur gaan de torentochten van start. Tickets zijn verkrijgbaar bij de kassa en kosten € 3,50 voor volwassenen en kinderen € 1,00.

 

Avondopenstelling

Nieuw dit jaar is de avondopenstelling op woensdag 28 december van 19:30-22:30 uur. Een bijzonder sfeervolle setting wanneer
de theaterverlichting wordt gebruikt die de gewelven en kapellen verlicht. Daarbij worden vele kaarsen en kandelaars ontstoken. De muzikale omlijsting wordt deze avond verzorgd door de Kerstleden van de Spaarnebazuin die om 20:00 en 21:00 uur een optreden met (kerst)muziek zullen verzorgen. Ook is het deze avond mogelijk om de torens te beklimmen voor mooi uitzicht over de verlichte stad Haarlem. Vertrektijden zijn 20:00 en 21:00 uur. Tickets zijn verkrijgbaar bij de kassa en kosten € 3,50 voor volwassenen en kinderen € 1,00.

 

Entree: € 4,00 p.p., kinderen € 1,00.

Kerstmis in de kathedraal

Bavo Kerstviering voor gezinnenDe Kerstperiode staat in de nieuwe Bavo bol van de concerten en vieringen. Daarom zetten wij alles voor u overzichtelijk op een rij.

Zaterdag 17 december: Kerstconcert

 

Vrijdag 23 december: Festival of Nine Lessons ans Carols

 • 20:00 uur: Festival of Nine Lessons and Carols met zang van de Bavocantorij. Toegang is gratis.

 

Zaterdag 24 december: Vigilie van Kerstmis

 • 16:30 uur: Kinderviering met zang leerlingen Koorschool
 • 20:00 uur en 22:30 uur: Nachtmissen met zang van het Kathedrale Koor.
  De vaste misdelen zijn uit de Missa in Honorem Sancti Nicolai van J. Haydn
  Voor de nachtmissen zijn toegangsbewijzen nodig. Deze zijn af te halen in de kathedraal na de Hoogmissen op 11 en 18 december.Ook als u nog geen toegangsbewijs hebt, dan bent u uiteraard welkom in de kathedraal. Aan de ingang worden er nog toegangsbewijzen uitgegeven.

 

Zondag 25 december: Hoogfeest van Kerstmis

 • 10:00 uur: Pontificale Hoogmis met zang van het Kathedrale Koor.
  De vaste misdelen zijn eveneens uit de Missa in Honorem Sancti Nicolai van J. Haydn.
  Voor deze viering zijn geen toegangsbewijzen nodig.

 

Maandag 26 december: Tweede Kerstdag

 • 10:00 uur Eucharistieviering met samenzang

 

Jaarwisseling

 • Zaterdag 31 december: Eucharistieviering om 19:00 uur
 • Zondag 1 januari: Hoogmis om 10:00 uur

 

Kerstopenstelling: rondleidingen, kerstgroepen en sfeervolle avondopenstelling

Net als vorig jaar is de nieuwe Bavo ook dit jaar tijdens de Kerstvakantie opengesteld voor bezichtiging. Van 26 december t/m 8 januari is de nieuwe Bavo dagelijks geopend van 12:00-16:00 uur (m.u.v. 1 en 2 januari). Extra bijzonder is dit jaar de sfeervolle avondopenstelling op woensdagavond 28 december. De kathedraal is dan sfeervol verlicht met kaarsen. Voor meer informatie klik hier.

Nieuwe vertaling Onze Vader

onze-vaderHet gebed dat alle christenen bindt en alle ouders aan hun kinderen leren wordt in alle talen die je bedenken kunt gebeden. Dat is mooi. Wat niet mooi is, is dat het soms in één taal op verschillende wijzen wordt gebeden. In het Nederlandse taalgebied doet zich de unieke situatie voor dat we niet alleen twee taalgebieden hebben (Zuid- en Noordnederlands, Hollands of Vlaams) maar ook talrijke religieuze  taalzones. De situatie ten tijde van het Tweede Vaticaanse concilie was dat er in Nederland twee Onze Vaders waren: het katholieke en het protestantse. Tegelijkertijd was er ook een Belgisch Onze Vader dat afweek: drie Onze Vadervarianten dus. Om eenheid te scheppen werd er een ‘Oecumenisch’ Onze Vader samengesteld. Dat was een mooi idee!

Helaas; Niemand gebruikte die tekst zodat wij er gewoon een vierde Onze Vader (!) bij hadden. Daar moest een eind aan komen. Het Vaticaan (progressiever dan je soms denkt) vond dat het hoog tijd werd voor één tekst. Die is er nu: in Vlaanderen en in ‘Holland’ zal nu één tekst worden gebeden. Dat is een vooruitgang! Het wachten is nu op een oecumenische goedkeuring van deze tekst zodat we in plaats van vier eindelijk één Nederlandstalig Onze Vader kunnen gaan bidden.

Volgens mij zijn er verbeteringen aangebracht die ook de reformatorische christenen zullen bevallen. Zo is het ‘Leid ons niet in bekoring’ veranderd in ‘breng ons niet in de beproeving.’ De protestanten spraken altijd van ‘verzoeking’ dat heel eng klinkt, het katholieke ‘bekoring’ klonk te gezellig (een bekoorlijk meisje, de bekoring van het roken en chocola). Met ‘leid ons niet in beproeving’ is bedoeld geef ons geen te zware test van mijn karakter. Een andere variant is: ‘vergeef ons onze schulden’ een betere vertaling van de grondtekst. Ook is het algemene woord ‘anderen’ vervangen door het wat ouderwets (maar wel juiste) ‘onze schuldenaren’. Het griezelige protestantse ‘de boze’ is niet in de tekst terecht gekomen: het kwade is al erg genoeg.

Hein Jan van Ogtrop, pastoor

Hier volgt de nieuwe tekst, de veranderingen zijn gecursiveerd, u kunt ook achter in de kerk gebedskaartjes vinden met de nieuwe tekst.

Aanstaande zondag, 27 november, zullen wij de nieuwe vertaling in gebruik nemen.

De nieuwe tekst:

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.

Geef ons heden
ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.

Tentoonstelling over het leven en werk van de Haarlemse kunstenaar Han Bijvoet

bijvoet-schildert-gijzelaarspaneelHet KathedraalMuseum Nieuwe Bavo organiseert in 2017 een tentoonstelling over het leven en werk van de Haarlemse kunstenaar Han Bijvoet (1897-1975). Bijvoet was een veelzijdig en productief man en heeft onder andere ontwerpen gemaakt voor glas-in-loodramen, muurschilderingen (en uitgevoerd), liturgisch vaatwerk, bidprentjes, enz.

Zijn werk is in heel Nederland te zien, zelfs in het buitenland. Voor de Nieuwe Bavo heeft hij vele kunstwerken gemaakt, namelijk 24, waaronder de Maria- en Christusramen in het transept, de kruiswegstaties en diverse muurschilderingen. De vaandels in het KathedraalMuseum zijn ook door hem ontworpen, zie de foto elders op de website.

In de loop van het jaar zullen ook enkele lezingen georganiseerd worden waarin aandacht wordt geschonken aan zijn werk.

 

Uitnodiging eerste communie

Eerste communieBeste ouders/verzorgers,

Ieder jaar vieren wij met veel plezier de eerste communie in onze H.H. Antonius en Bavoparochie. Het moment waarop de kinderen, in de leeftijd vanaf 7 jaar, voor het eerst aan het grote feest van de maaltijd van Jezus mogen deelnemen. Ze behoren natuurlijk al lang tot de geloofsgemeenschap, maar het feest van de eerste communie wil dat nog eens extra onderstrepen! Bovendien leren ze dan wat het onderscheid is tussen hun eigen bruine boterham en het brood van de eucharistie.

De eerste communie wordt in 2017 gevierd op zondag 21 mei 2017 om 10.00 uur in de Kathedraal aan de Leidsevaart. Voorafgaand aan dit feest willen we de kinderen graag meenemen in een leerzaam en ook gezellig voortraject. We gaan ze leren wie Jezus is, wie ze zelf zijn, hoe je om gaat met de mensen om je heen, hoe je kunt bidden, kortom; hoe fijn het is om naar het voorbeeld van Jezus te leven. Daarvoor wordt het project ‘Het geheim van de Eucharistie’ van Peter Vermaat gebruikt. Met dit project hebben wij goede ervaringen.

Vanaf februari zullen de kinderen om de week op een aantal zondagochtenden van 09.45 uur tot ongeveer 11.15 uur te gast zijn op de pastorie van de Kathedraal om zich voor te bereiden. De data zijn: 12 februari, 5 maart, 19 maart, 2 april, 9 april en 14 mei. Voor de zondagochtend is gekozen, omdat u wellicht zelf dan naar de kerk kunt en de kinderen vertrouwd raken met de Kerkgemeenschap. We verzamelen ons om 9.40 uur in de pastorie. Op vrijdagmiddag 19 mei is er van 17.00 uur tot 18.00 uur een generale repetitie in de kerk zelf.

Maar ook u zelf willen wij graag de gelegenheid geven iets meer van ons rijke geloof en haar traditie te leren. Ook als het voor u helemaal nieuw is, bent u van harte welkom. Thema’s als: wie is Jezus, wat betekent bidden en hoe doe ik dat en vooral met mijn kinderen, en wat is nou eigenlijk de eucharistie, zijn belangrijk om bij stil te staan. Maar ook een aantal praktische vragen of andere dingen die bij u leven kan dan aan bod komen. Er zijn daarom vier ouderavonden gepland, te weten op: donderdag 16 februari, donderdag 16 maart, donderdag 6 april en donderdag 18 mei. De laatste ouderavond krijgt u een uitgebreide rondleiding door de kerk en sluiten we feestelijk af met een hapje en drankje.

Wij doen ons best om de kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden. Wij verwachten van u daarin een actieve deelname en ook de aanwezigheid van tenminste één ouder tijdens de ouderavonden. Die avonden zijn interactief en zijn vooral bedoeld om u als ouders met elkaar in gesprek te brengen. Op deze avonden kunnen ook praktische vragen aan bod komen over het project.

Aan de voorbereiding van de eerste communie zijn noodzakelijke kosten verbonden.
Het gaat om een bedrag van €30,– Hiervan worden de projectboeken betaald en al het andere dat nodig is om de kinderen de nodige gezelligheid te bieden. Op de eerste ouderavond kan dit bedrag contant worden betaald.

Mocht uw kind in aanmerking komen voor dit grote gebeuren, dan hopen wij dat u zich snel, en het liefst voor 1 december a.s., bij mij wilt melden: efennis@bisdomhaarlem-amsterdam.nl

Om uw gegevens compleet te krijgen vraag ik u om uw naam, de naam van uw kind en uw adres en telefoonnummer aan mij te mailen.

Mocht uw kind door omstandigheden nog niet gedoopt zijn, dan is dat geen probleem. Ook daar maken we in de aanloop naar de eerste communie een feestje van.

Van harte hoop ik dat wij als Antonius en Bavogemeenschap dit grote feest met uw kind mogen beleven en elkaar vaak zullen treffen in het komende voorjaar.

Mede namens pastoor Hein Jan van Ogtrop en met veel groeten,

Diaken Eric Fennis
Parochie H.H. Antonius en Bavo Haarlem

Opbrengst tweede kerkenveiling

fxt887328 oktober jl. werd voor de tweede maal een kerkenveiling gehouden t.b.v. de restauratie van de kathedraal.

Onder het genot van een hapje en een drankje werd in een bomvolle zaal in het bisschopshuis aan de Leidsevaart  geboden op kavels van huishoudelijke aard, kunst en kitsch, rondvaarten, servicebeurten voor auto, fiets en mens, overnachtingen in abdij en hotel en nog veel meer moois….

“De veilingmeester is een klasse apart, de typering spraakwaterval doet hem tekort, puur entertainment, we hebben van hem genoten”, was één van de vele positieve commentaren op de avond.

De opbrengst van de veiling – inclusief de lotenverkoop van de nieuwe Bavo loterij – bedraagt 12.750 euro en zal besteed worden aan werkzaamheden die niet gesubsidieerd worden, zoals verwarming, geluidsinstallatie en een nieuw te bouwen sanitaire voorziening.

De winnaars van de loterij zijn op de hoogte gesteld.

Onze dank gaat naar alle sponsoren, kopers en bezoekers.

Wij zien u graag terug op vrijdag 27 oktober 2017!!

Fotoimpressie

Foto’s: Jimmy Purimahu