• Leidsevaart 146
  • 023 - 532 30 77
  • info@rkbavo.nl

Category Archives: PCI & Diaconie

Mensen hebben mensen nodig!

Vanuit onze christelijke overtuiging zijn we dienstbaar aan de samenleving en hebben we aandacht voor de noden en behoeften van personen. Dat doen we het liefst praktisch en concreet en ondersteunen daar waar het nodig is.

Stem in de Stad

Als Rooms-Katholieke Kerk in Haarlem ondersteunen we samen met andere kerken Stem in de Stad. Dit is een Oecomenisch Diaconaal Centrum met o.a. een aanloopcentrum, eetvoorziening en straatpastoraat. Ook wordt hulp geboden aan asielzoekers, zwervers en wordt armoede bestreden. Dagelijks bezoeken 70 mensen het aanloopcentrum en door het jaar heen zo’n 400. Daklozen en verslaafden maken gebruik van de eetvoorziening, dagelijks zo’n 40. Meer informatie kunt u vinden via de website www.stemindestad.nl

Voedselbankactie

Armoede komt helaas ook in Haarlem voor. Via de Haarlemse Voedselbank bieden wij hulp. Iedere eerste zondag van de maand kunt u tassen en dozen met levensmiddelen meebrengen en bij de achterste kerkbanken inleveren. Dit wordt op maandag ingeleverd bij de Voedselbank waarna zij het verder verdelen. Het liefst houdbare levensmiddelen, maar ook wasmiddelen en andere huishoudmiddelen zijn van harte welkom.

Help ook!

Steun de Parochiële Caritas en maak uw donatie over op IBAN-rekeningnummer NL32 RABO 012 08 97 563 t.n.v. PCI H.H. Antonius Bavo te Haarlem. Hiervoor onze welgemeende dank.