• Leidsevaart 146
 • 023 - 532 30 77
 • info@rkbavo.nl

Preken archief

 • 12 maart: De partij van licht en liefde…

  [print]

  2e Zondag van de vasten

  Schriftlezingen:

  • Genesis 12. 1-4a

  • Matteüs 17,1-6

  Het blijft maar modderen op deze wereld.
  De vrede tussen de mensen lijkt moeilijk te realiseren
  er is zoveel eigenbelang; er is zoveel haat,
  zoveel egoïsme, zoveel machtswellust.
  Zal het ooit nog wat worden op deze wereld?
  Antwoord: dat hangt van onze inzet af.

  Jesus kan zijn grote taak niet beginnen
  als Hij niet eerst een goed gesprek gehad heeft
  met Mozes en Elia, de oude geloofsgetuigen van Israël
  die doorgaven waar hun God voor stond.

  De eerste die genoemd wordt is Mozes.
  Van Mozes wordt gezegd dat hij als hij met God gesproken had
  glansde van het licht… het licht van Gods liefdesglans
  was op zijn gezicht overgesprongen.
  En de tweede die genoemd wordt is Elia.
  Van Elia wordt verteld dat hij
  toen hij achternagezeten werd door het leger van koning Achaz
  bij dezelfde Sinaï-berg wachtte
  op een signaal van Gods aanwezigheid.
  De donder liet zich horen: Elia stond huiverend op
  maar in de donder was God niet.
  Een storm barstte los, weer stond hij eerbiedig op,
  maar ook in de storm was God niet.
  En toen was er een zachte bries voelbaar
  die streelde over Elia’s gelaat
  en in die stilte daar was God.

  Jesus neemt zijn apostelvrienden mee ter lering,
  om hen iets te laten aanvoelen van het
  vertroostende geheim dat God is…
  en ze samen Zijn licht en warmte laat ervaren.
  ‘Laten we hier gauw tenten bouwen’
  hier in dit vriendelijk licht is God’ zegt Petrus
  en hij krijgt daar in de tekst van Mattheus, niet voor op zijn kop.

  Er hangt dreiging in de lucht:
  vijandelijkheid pakt zich samen rond Jesus;
  Hij is te goed voor deze wereld
  neen: beter: Hij is gevaarlijk
  want Hij kiest partij voor weerlozen,
  voor mensen die angstig zijn en bedroefd.
  En Jesus spreekt met Mozes en Elia
  over de droeve dingen komen gaan;
  maar ook over de goede afloop:
  over zijn doortocht dwars door de dood heen.

  De God van Abraham, Isaak en Jacob,
  zoals we dat in de eerste lezing hoorden
  de God van Mozes en Elia
  de God van Israël èn dus ook van Jesus
  heeft geen andere bedoeling
  dan mensen te bemoedigen en te troosten
  hun grote vriend en ondersteuner te zijn
  bij hun opgang naar het licht, ook in onze dagen.

  ‘Ik sluit mijn verbond met jou’
  zei Hij tot Abraham,

  ‘Kom dicht bij mij’ zegt Hij tot Mozes en Elia bij de Sinaï

  en Hij sprak met Abraham, Elia en Mozes
  zoals een man spreekt met Zijn vriend.

  ‘Vrees dus niet’ zegt Jesus daarna tot zijn vrienden,
  ‘wees niet bang’ zegt Hij ook tegen ons.
  ‘Wees niet bang over alle berichten van geweld
  die je keer op keer bereiken.
  Wees niet bang als ze je voor gek verklaren
  omdat je nog steeds in de liefde gelooft.
  De Liefde zal het winnen van de haat,
  blijf kiezen voor de enige echte God
  die alle gelovigen met elkaar verbindt.’

  Jesus had, als goede jood,
  het bouwen op macht afgewezen
  dat hoorden we de vorige week
  in het verhaal van de beproevingen.

  En we hoorden dat om zelf ook vol te houden
  als gelovigen in deze dagen.

  Jesus, die voor de God van Israël kiest
  en zijn opdracht gaat vervullen,
  wordt -net als het volk van God in vroeger dagen-
  ‘geliefde zoon’ genoemd.
  Een woord dat klinkt als lieve vriend,
  kind van mij, even dierbaar als het liefdeswoord
  van de vader of de moeder die zijn eigen kind knuffelt.

  ‘Luister naar Mijn kind -zegt de Vader-
  Ik ben met Hem en met jullie alle dagen
  als jullie trouw blijven aan mijn verbond met jullie
  en doen als Hij.
  ‘Luister naar Mijn kind -zegt de Vader-
  bouw verder aan de liefde..

  Het is boven op de Tabor, -die miniatuur Sinaï-
  een feest: Petrus, Johannes en Jakobus zijn van de partij,
  Mozes en Elia… Jesus zelf.. en wij vanmorgen
  in het stralende licht van Gods aanwezigheid.

  God zegt:
  Ik ben met Hem en met jullie alle dagen
  als jullie trouw blijven aan mijn verbond met jullie
  en doen als Hij.

  De oude prior van Erfurt Meister Eckhart zegt:
  ‘Het beste gebed dat een mens bidden kan is niet:
  ‘Heer geef mij veel deugden’ of ‘geef mij eeuwig leven’
  neen, het beste gebed is:

  HEER GEEF MIJ NIETS DAN WAT GIJ MIJ WILT GEVEN

  EN DOE MET MIJ WAT U WILT EN ZOALS U DAT WILT..

  dat is het beste gebed dat er is: je hebt jezelf verlaten
  en bent dan binnengegaan in God.

  Daar streven we naar samen met alle mensen van goede wil.
  Met Hem trekken wij, in het gevolg van Zijn zoon verder.
  We zullen het in het slotlied zingen:
  ‘Geen ondergang kan dreigen
  of heerlijk rijst uw beeld,
  en doet ons mee ontstijgen
  in een glans die alles heelt.’

  Laat ons bidden:
  Wij groeten U, Koning der Joden, –
  wij begroeten Uw koningschap
  dat één ogenblik geschitterd heeft voor onze ogen
  als het licht van de zon op de berg van uw heerlijkheid.
  Maar die zon werd verduisterd op de berg van Uw dood:
  wij begroeten Uw koningschap ook in deze gedaante
  zo machteloos en ongekroond.

  Wij bidden U om de binnentreding in deze wereld
  van Uw Koninkrijk van liefde en trouw
  opdat onze ontferming uitgaat
  naar de zwaksten, de meest vergetenen.
  Geef ons leidslieden, die bewind voeren met verbeeldingskracht
  ambtenaren die de wet toepassen met recht en rede
  en laat ons onderdanen zijn,
  die onze verantwoordelijkheid kennen.

  Wij bidden om een nieuw gezag in de kerk
  niet het anonieme gezag dat zich breedmaakt en verdrukt,
  ook niet het goedkope gezag van de tijdgeest en de nieuwste mode,
  maar om de zeggenschap van Mozes, de gebiedende wijs van Elia
  zodat wij onze opdrachten goed beluisteren
  en gaan doen wat ons te doen staat.

  Wij bidden voor mensen die in het donker gaan:
  waar geleden wordt aan geweld of onrecht,
  voor zieken die hun lot niet meer kunnen dragen
  maar ook voor mensen die kracht uitstralen en liefde
  dat zij staande blijven in ons midden.

  Heer,
  Hoog op de berg heeft uw vuur gebrand
  een baken op de weg naar Uw goede toekomst:
  U hebt ons gezegd te luisteren naar Uw zoon
  houdt ons allen dan op de weg van Uw Koninkrijk
  in het voetspoor van Jesus
  die leeft met U
  in de eenheid van de heilige Geest
  God, in de eeuwen der eeuwen…

  Hein Jan van Ogtrop, pastoor

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec