• Leidsevaart 146
 • 023 - 532 30 77
 • info@rkbavo.nl

Preken archief

 • 10 juni: Altijd bewegen

  [print]

  Zondag Trinitatis

  Schriftlezingen:

  • Exodus 34, 4-9

  • 2 Korintiërs 13,11-13

  • Johannes 3,16-18

  Om aan te geven dat God beweging is,
  wordt er over God als de Drie-ene God gesproken.
  Hij is de God, de Schepper van hemel en aarde,
  de God die nabijkwam in Jesus Zijn Zoon
  en die met Zijn Heilige Geest grote dingen doet:
  Hij is de God van de hele menselijke geschiedenis;
  Hij is de God van Abraham, Isaak en Jakob;
  de Vader van Jesus Christus
  de God van de apostelen en heiligen en ons allemaal.

  Over God raak je nooit uitgesproken en gedacht
  maar Zijn wezenlijkste eigenschap lijkt wel:
  HIJ GAAT MET MENSEN MEE.

  Het unieke van dat geloof van Israël
  de basis van al ons geloven
  vinden wij beschreven in de eerste schriftlezing.

  Mozes is opgetrokken met zijn volk,
  een volk dat leeft van vallen en opstaan.

  Van …….de ene dag God trouw en enthousiast dienen:
  ‘we zullen alle woorden graag doen’
  en de andere dag Hem vergeten en klagen:
  ‘waren we maar in Egypte gebleven
  en waarom heeft deze God ons in deze woestijn gebracht.
  En toch krijgt deze God nooit genoeg van Zijn mensen.

  Dat krijgt Mozes te horen boven op de berg,
  nota bene terwijl beneden de mensen bezig zijn
  een gouden kalf te maken:
  IK UW GOD BEN LIEFDE EN TROUW.

  Tot Mozes’ grote verbazing;
  hij heeft wat met zijn mensen meegemaakt
  en vond ze eigenlijk hun God niet waard.
  Toen ze vroeger in een sjagrijnige periode
  klaagden over gebrek aan water had Mozes nog gezegd
  ‘ jullie zijn het niet waard.’

  Maar God had gezegd:
  ‘sla maar op de rots’.
  En Mozes die voelde dat God wilde helpen
  had nog geprotesteerd en gezegd:
  ‘God, zou u dat nou wel doen,
  deze mensen verdienen het niet…’

  Maar toen hij toch even op de rots geslagen had
  was het water klaterend uit de rots komen stromen
  en werd Zijn volk van zeurpieten en sjagrijnen,
  gelaafd en getroost.

  IK UW GOD BEN LIEFDE EN TROUW
  zegt God op de berg Sinai
  en de ontrouw van de mensen beneden
  kan Mozes nog zo’n vreselijke schrik bezorgen..
  God schrikt nooit echt en gaat steeds door met Zijn mensen.
  Misschien ook een beetje een troost voor ons.

  II. Het evangelie speelt in de donkere nacht.
  Een oude joodse schriftgeleerde
  herkende zich in Jesus’ verkondiging:
  Jesus maakte het oude geloof van Israël weer nieuw.

  ‘Je zult zelf ook nieuw geboren moeten worden’
  had Jesus hem gezegd.
  ‘Moet ik dan soms weer de schoot van mijn moeder in?’
  had Nikodemus stom verbaasd geantwoord.
  En dan vertelt Jesus over het nieuwe begin
  dat de Heilige Geest van God met ieder mens maakt:
  ‘de Geest waait waarheen hij wil’ zegt hij
  en die boodschap biedt troost in alle tijden.

  Toen ooit de profeet Elia afscheid nam van zijn leerling Elisa
  vielen er twee delen van de geest van de meester op de leerling..
  zo lezen we in de Heilige Boeken van Israël.
  Uit dat verhaal spreekt een groot vertrouwen
  in de voortgang van de geschiedenis.
  Eenzelfde vertrouwen spreekt uit Jesus’ afscheidstoespraken
  zoals wij die bij Johannes opgetekend vinden.
  ‘Jullie zullen in mijn voetspoor gaan’ had Jesus zijn vrienden toegevoegd
  en dezelfde dingen als ik gaan doen.
  ‘ Ja, grotere dingen dan ik zullen jullie doen ‘.
  De Geest zal jullie oprichten
  en ik kan jullie grote supporter zijn vanuit de hemel.

  De grote feesten zijn voorbij
  de groene zondagen breken binnenkort weer aan.
  Omdat wij daar nog niet aanwillen
  twee witte zondagen nog,
  vandaag zondag van de drieenheid
  en de volgende week Sacramentsdag.
  Maar de week daarna zullen wij er echt aan moeten geloven:
  bijna 25 zondagen achter elkaar groen.
  Tot bemoediging van ons geldt dat God
  niet alleen de God van Kerstmis, Pasen en Pinksteren wil zijn
  maar ook de God van de gewone zon- en weekdagen.
  Van al onze levensdagen hoe saai en moeilijk ze soms ook zijn.

  Hij werkt met iedereen en altijd.
  Er zijn geen mensen die NIKS zijn,
  alle mensen dragen de sporen van God met zich mee
  en zijn uniek en belangrijk.
  De Geest van God werkt altijd door. Ook in onze tijd.

  ‘Zeg niet dat de tijden slecht zijn’
  zegt dezelfde Augustinus
  die het mysterie van de Drie-eenheid Gods in zijn hoofd probeerde te krijgen
  en er in zijn studeerkamer niet in slaagde.
  ‘De tijden zijn niet slecht
  maar ieder mens wordt er op zijn eigen wijze op aangesproken
  in zijn tijd gelovig te zijn,
  en er met alle mensen van goede wil
  een goede tijd van te maken.

  De warmte en de troost van het mysterie van de Drie-eenheid
  wordt pas duidelijk voor degene die God toelaat in zijn leven,
  voor de mens die ontdekken wil
  dat God de God van Israël is
  èn van Jesus èn van mij.

  De God die met Zijn Geest ouderen trouw doet zijn aan hun geloof
  maar die ook met jongeren in de weer is die zoeken en vinden.
  De Geest die meegaat met de bruidsparen die elkaar in deze meimaand
  en verder deze zomer hun jawoord gaan geven.

  En als er gedoopt wordt, wordt er een mensenkind opgenomen
  in de grote geschiedenis:
  van de Vader, God van oudsher, de Enige God die Joden, Christenen en Moslims verbindt
  van de Zoon, die ons voor leefde wat liefde is en
  van de Geest die het werk van zijn handen (en dat zijn alle mensen!) nooit loslaat.

  Hoe het verder zal gaan met wereld en kerk weten we niet
  maar een ding weten we wel:
  er is dat verrassende liefdesplan van God,
  God is beweging
  de Geest waait waarin Hij wil!

  Hein Jan van Ogtrop, pastoor

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec