• Leidsevaart 146
  • 023 - 532 30 77
  • info@rkbavo.nl
In Plebaan en diaken

Personalia drs. E.H.A. Fennis diaken

Eric Fennis (geboren te Hilversum op 30 maart 1970) is sinds 1 november 2009 diaken van de Sint Bavokathedraal in Haarlem. Dit naast zijn werkzaamheden als algemeen secretaris en kanselier van het bisdom Haarlem-Amsterdam.

Hij studeerde theologie aan de katholieke universiteiten van Amsterdam en Utrecht. Van 1992 tot 1998 was hij als parochie-assistent werkzaam in de parochie H.H. Vitus en Willibrord te Hilversum.

In april 1998 werd hij door Mgr. H. Bomers benoemd tot algemeen secretaris van het bisdom Haarlem-Amsterdam. Na diens overlijden op 12 september 1998 werd hij opnieuw in deze functie benoemd door Mgr. J. Punt, alsmede in de functie van bisschoppelijk ceremoniemeester. In 2001 werd hij tevens benoemd tot Kanselier.

Op 3 december 2000 werd hij in de eerder genoemde Sint Bavokathedraal tot diaken gewijd door Mgr. J. Punt en verleende hij pastorale en liturgische assistentie in de Sint Jansbasiliek te Laren.

Sinds november 2009 is hij als diaken verbonden aan de Kathedraal en tevens aan de Koorschool van het Muziekinstituut. Hij is vice-voorzitter van het bestuur van dit Instituut. In de kathedraal is hij bijzonder verantwoordelijk voor de liturgie en de verkondiging, alsmede voor het individuele pastoraat (met name voor de leden van het Kathedrale Koor)

Sinds 1 januari 2011 is diaken Fennis namens de bisschop tevens verantwoordelijk voor de uitvoering van het liturgisch beleid in het bisdom. Hij is in die hoedanigheid  lid van de Nationale Raad van Liturgie. Hij heeft namens het bisdom zitting in de Katholieke Vereniging voor Oecumene en is tevens bestuurslid van het landelijke Kardinaal Willebrands archief. Hij is tevens adviseur i.b.d. van het kabinet van de Koning. Verder is hij secretaris van de Stichting Mgr. J.G. van Veen en regent van de Annastichting te Hilversum.

Eric Fennis en Irene Muller zijn samen de trotste ouders van dochter Emma.

‘Het is een feest om in de Bavoparochie werkzaam te zijn, waar zovelen zich echt thuis voelen. De Kathedraal als gebouw nodigt uit tot gebed, de liturgie tilt op uit het alledaagse en de sfeer maakt een dieper contact met God mogelijk. Het helpt om vandaar uit ook op maatschappelijk vlak inzet te tonen voor anderen, en de Kerk naar buiten toe een eerlijk gezicht te geven. Vele mensen van goede wil dragen dit binnen de Bavogemeenschap, en in een sfeer van vriendschap en collegialiteit mogen pastoor Hein Jan van Ogtrop en ik dit van de nodige inspiratie voorzien en Christus op een bijzondere wijze binnen onze gemeenschap present stellen.’