• Leidsevaart 146
  • 023 - 532 30 77
  • info@rkbavo.nl
In Missie en visie

Missie en visie

Kathedraal en Bisdom

De kathedraal is de hoofdkerk van het bisdom en dient regelmatig als kerk voor grote diocesane vieringen. De bisschop ziet de kathedraal het meest als liturgisch en kerkelijk cultureel centrum met een sterke pastorale uitstraling. Zeker als het bisdom op enig moment ook fysiek dichter bij de kathedraal komt, zal dit e.e.a. nog positiever kunnen bevruchten. Daarbij is de bisschop zich bewust dat de kathedraal niet louter een ‘cultuurtempel’ kan zijn, maar tevens het kloppend hart van een levende geloofsgemeenschap.

Geloofsgemeenschap

In 2012 vierde de Kerk wereldwijd de vijftigste verjaardag van het Tweede Vaticaans Concilie. Eén van de vruchten van deze grote kerkvergadering is dat de geloofsgemeenschappen worden gezien als ‘Gods volk onderweg’. God trekt met ons mee en wil ons steunen in de wisselvalligheid van het leven, maar kan dat niet zonder ons. Daarom is de geloofsgemeenschap de verzameling van mensen die naar elkaar omzien, die God in hun midden present stelt en vanuit de kracht van het Evangelie een blij geloof wil uitstralen. En zij zijn te herkennen aan de woorden van de apostel Paulus: ‘Zie hoe zij elkaar liefhebben’.

De Bavoparochie wil hen die zich willen verbinden aan de gemeenschap aan de hand van het geloof meenemen. Velen zijn zoekende of hebben honger naar zingeving en verdieping. Door vooral uit te nodigen en niemand buiten te sluiten wil de Bavoparochie de theologische en sacramentele uitgangspunten van Kerk-zijn een menselijk gezicht geven en ieder op zijn of haar niveau laten binnenkomen. De parochie is daardoor missionair, zonder te beleren. Het geloof is geen beredeneerbare theorie, maar moet vooral eerst gevierd en beleefd worden. Dat moet men eerst mogen ervaren. En daar heeft de Bavoparochie alles voor in huis.