• Leidsevaart 146
  • 023 - 532 30 77
  • info@rkbavo.nl
In Dirigenten

Fons Ziekman

Fons Ziekman werd in 1948 geboren te Amsterdam-West. Zijn eerste pianolessen ontving hij van Jos Pickers, de organist van de Tichelkerk aan de Fons en koorLijnbaansgracht. Tijdens zijn studie (met als specialisatie muziek en geschiedenis) aan de Kweekschool “Magister Vocat” te Amsterdam werd hij in staat gesteld verschillende malen het schoolkoor te dirigeren.

Na het behalen van zijn onderwijzersdiploma werd hij in 1971 onderwijzer aan de Maria-lagere school te Wormer, alwaar hij tevens dirigent werd van het parochiekoor. In 1974 ging hij schoolmuziek en koordirectie studeren aan het Alkmaars Conservatorium. Tegelijkertijd volgde hij enkele jaren de 14 dagen per jaar durende Kurt Thomascursus voor koordirigenten; hij kreeg daar les van o.a. Felix de Nobel, Hans v.d. Hombergh en Jan Eelkema.

In 1977 werd Fons Ziekman benoemd als muziekdocent aan de Haarlemse Koorschool St. Bavo. Daarnaast fungeerde hij als repetitor en assistent-dirigent van het Kathedrale Koor St. Bavo, dat toen onder leiding stond Mgr. Drs. J. Valkestijn.
In 1989 werd Fons Ziekman door de Bisschop van Haarlem benoemd als Magister Cantus van de Kathedrale Basiliek van St. Bavo en tevens directeur van het Muziekinstituut van de Kathedraal St. Bavo.

Op initiatief van Ziekman werd op 23 december 1990 voor de eerste keer in de kathedraal het Festival of Nine Lessons and Carols gehouden. Tijdens deze viering droegen de koorleden voor de eerste keer hun nieuwe, rode, togen en superplies. Dit Festival bleek een enorm succes en werd tot op heden een jaarlijks terugkerende traditie.

In 1992 werd besloten ook meisjes toe te laten op de Koorschool. Dit betekende niet, dat ook de meisjes in het Kathedrale Koor werden opgenomen. Fons Ziekman hechtte er aan de jongenskoorklank met mannen te laten bestaan en een nieuw fenomeen, de Meisjescantorij, op hetzelfde niveau in de kathedraal en daar buiten te laten fungeren. Inmiddels zijn naast de Meisjescantorij nog vier deelkoren actief als onderdeel van het Kathedrale Koor, te weten het Jongenskoor, het Mannenkoor, de Bavocantorij en de Capella Puellarum.

Fons Ziekman met eretekenZowel met het Kathedrale koor als de onderscheiden deelkoren heeft Fons Ziekman verschillende buitenlandse concertreizen gemaakt naar o.a. Duitsland, Frankrijk, Italië (Rome), Rusland (Moskou), Engeland (o.a. Cambridge, Lincoln, Norwich, en Ely) en Japan (16 verschillende steden).

Bij zijn afscheid als Magister Cantus op 29 september 2013 is Fons Ziekman door Paus Franciscus benoemd tot ‘Ridder in de orde van Sint Sylvester’ voor zijn uitzonderlijke inzet voor het Muziekinstituut, de koren en kerkmuziek.