• Leidsevaart 146
  • 023 - 532 30 77
  • info@rkbavo.nl
In Het ontstaan van de Sint Bavo Parochie

Het ontstaan van de Parochie Sint Bavo

Vanaf 1895 verrees aan de Leidsevaart een kathedrale kerk van ongekende allure die haar voltooiing bereikte in 1930. De bouw van deze immense kerk was het toonbeeld van katholieke emancipatie in met name Noord-Holland, en door de grootte en architectonische schoonheid mede bepalend voor de skyline van Haarlem. Met de bouw van deze kerk werd tevens in Nederland een uniek statement gemaakt. De kerk is als kathedraal gebouwd, maar de toenmalige bisschop had goed door dat een parochie er aan verbonden heel belangrijk zou zijn voor haar voortbestaan. Zeker vanaf de jaren zestig werd deze dubbelfunctie, dus bisdomkerk en parochiekerk,  steeds belangrijker en tot op de dag van vandaag is dit zeer vruchtbaar gebleken.

Anno 2014

De kathedraal en de daaraan verbonden parochie hebben bewezen dat zij een vitale eenheid uitstralen, gedragen door vele vrijwilligers die dit mogelijk maken. Het monumentale kerkgebouw, haar kunstbezit, de orgels, het toekomstig museum de liturgische ondersteuning van het Muziekinstituut en begrippen als dienen, vieren en verkondigen, staan allemaal in dienst van de geloofsgemeenschap die wekelijks samenkomt in de kerk. Een gemeenschap die zich niet louter beperkt tot gelovigen binnen het territorium van de parochie, maar gastvrij een thuis wil bieden voor allen die zich er mee verbonden voelen.