• Leidsevaart 146
  • 023 - 532 30 77
  • info@rkbavo.nl
In Actie Kerkbalans 2014

Brief H.J. van Ogtrop Actie Kerkbalans 2014

Haarlem, april 2014

Beste parochianen,

Allereerst biedt deze brief mij de gelegenheid u nog van harte een zalig Paasfeest toe te wensen.

Aktie Kerkbalans

Onder het motto ‘Wat is de kerk jou waard’ start voor onze parochie de jaarlijkse actie kerkbalans. Voor de 41ste keer wordt een beroep gedaan op uw gulheid om onze parochiegemeenschap in stand te houden, want onder ‘kerk’ wordt veel meer verstaan dan alleen het gebouw. Wij zijn dit jaar iets later dan gepland met onze actie begonnen maar we hopen alsnog op uw hulp en bijdrage te kunnen rekenen.

U weet dat onze Kathedraal een jarenlange restauratie ondergaat en dat daar vele miljoenen mee gepaard gaan. De Stichting Kathedrale Basiliek houdt zich daar zeer goed en succesvol mee bezig. Als parochiegemeenschap worden wij geacht daar zelf een miljoen Euro aan bij te dragen. Die zorg ligt op het bordje van het parochiebestuur. Er wordt door extra collectes en andere acties ook al het nodige aan gedaan maar dat is niet voldoende.

De restauratie van onze kerk is heel hard nodig. Rond de zomer hopen we klaar te zijn met het hoogkoor om in 2015 de laatste fase in te gaan. In de laatste fase wordt het schip van de kerk gerestaureerd en de torens. Na de voltooiing staat er meer dan ooit weer een kerk die straalt en die alle mensen van goede wil gastvrij blijft uitnodigen. Vanuit deze kerk wordt ontzettend veel goeds gedaan, niet alleen voor hen die tot onze parochiegemeenschap behoren, ook voor heel Haarlem en ver daarbuiten.

Gastvrij pastoraat

Het gastvrije pastoraat dat door de pastores en de vrijwilligers gedragen wordt, resulteert ieder jaar weer in een groot aantal dopelingen, huwelijken, volwassenen die tot de kerk toetreden. Het biedt troost en warmte aan hen die een dierbare moeten uitdragen. Ook veel scholen en andere groepen maken dankbaar gebruik van de kerk voor vieringen en andere bijeenkomsten. We worden gesteund door de koren van ons onvolprezen Muziekinstituut die op zoveel momenten hier muzikaal een belangrijke bijdrage aan leveren. Gelukkig weten zeer velen zich daardoor welkom bij ons en wij hopen dat u dat ook blijvend zult ervaren.

Dit alles kost geld, veel geld en dat is iets wat onze parochie ontbeert.  Het is zo nodig om het pastorale werk te kunnen blijven doen en mensen nabij te blijven. Ik hoop dan ook van harte dat ‘onze kerk u echt wat waard is’ en u ons financieel steunt om ons belangrijke werk te kunnen blijven doen.

Mede namens diaken Eric Fennis en het parochiebestuur dank ik u heel hartelijk voor uw gulle bijdrage. Die dankbaarheid spreek ik ook uit naar allen die al jaren, en vaak met grote bedragen, bijdragen aan deze actie en aan hen die doneren in de  wekelijkse collectes, die minstens zo belangrijk zijn voor de instandhouding van onze gemeenschap.

Weet u altijd welkom in onze kerk: u bent waardevol voor ons en maakt onze kerk. Niet op de eerste plaats financieel, vooral als lid of fan van een gemeenschap die zorg voor elkaar wil dragen en de boodschap van het evangelie levend wil houden.

Met hartelijke groeten,

Pastoor Hein Jan van Ogtrop

Antwoordformulier Aktie Kerkbalans

banner5