• Leidsevaart 146
  • 023 - 532 30 77
  • info@rkbavo.nl
In Nieuws

Fotorapportage priesterwijding 14 juni

In een volle kathedraal zijn op 14 juni Mario Agius en Johannes van Voorst tot Voorst door mgr. Punt tot priesters van het Bisdom Haarlem-Amsterdam gewijd. Onder de aanwezigen waren vele nationaliteiten die door de bisschop in het Nederlands, Engels, Duits en Spaans welkom werden geheten. De bisschop stond tijdens de overweging stil bij de essentie van het priesterschap: het voortzetten van het werk van Christus. Na de overweging vonden de wijdingsplechtigheden plaats en gingen de nieuw gewijde priesters daarna voor het eerst voor in de Eucharistie. Onderstaande fotorapportage is van de hand van Wim Koopman.