• Leidsevaart 146
  • 023 - 532 30 77
  • info@rkbavo.nl

Yearly Archives: 2014

Het ontstaan van de Kathedrale Basiliek Sint Bavo

1559 Oprichting van het bisdom Haarlem. 1561 De Sint Bavokerk op de Grote Markt wordt bij pauselijk besluit van 11 maart kathedraal d.w.z. bisschopskerk. Ze blijft dit tot 29 mei 1578. Op 1 februari doet de eerste bisschop van Haarlem, Nicolaas van Nieuwland, er zijn intrede. 1853 na een onderbreking van 275 jaar komt er

Contact en parkeren

Parochie Sint Bavo Leidsevaart 146 2014 HE Haarlem (023) 532 30 77 info@rkbavo.nl www.rkbavo.nl IBAN: Parochiebestuur Stichting St. Bavo NL58 INGB 0000092387 NL44 INGB 0654494312 Grotere kaart weergeven Bij de ingang van de Kathedraal kan op zondag gratis geparkeerd worden (echter niet op de busparkeerplaats en het is verboden half op de stoep te parkeren). Op

Mensen hebben mensen nodig!

Vanuit onze christelijke overtuiging zijn we dienstbaar aan de samenleving en hebben we aandacht voor de noden en behoeften van personen. Dat doen we het liefst praktisch en concreet en ondersteunen daar waar het nodig is. Stem in de Stad Als Rooms-Katholieke Kerk in Haarlem ondersteunen we samen met andere kerken Stem in de Stad.

Overlijden en spoed

In geval van grote spoed kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat via 023- 532 30 77. Bij geen gehoor kunt het antwoordapparaat inspreken. U wordt dan zo spoedig mogelijk (dezelfde dag) teruggebeld.

Word vrijwilliger!

“De 150 vrijwilligers zijn het fundament van de Bavo!” In alle hoeken en gaten van onze Bavo komt u ze tegen: de ruim 150 vrijwilligers die de parochie rijk is. Goed gemutst en betrokken zorgen ze er met elkaar voor dat alle vieringen, openstellingen en activiteiten plaats kunnen vinden. Maar ook dat zieken worden bezocht

Ontdek onze vrijwilligers

Kosters Onze kosters zijn echte alleskunners. Ze zijn er vaak als eerste om de deur te openen en vertrekken als laatste met het sluiten van de deuren. Daartussen veel in korte tijd: kaarsen aansteken en verlichting aan, credenstafel inrichten, geluid testen, klokken luiden, cazuivels klaarleggen, gastpriesters ontvangen etc. Tijdens de Mis rust en aansluiten bij

Uitschrijven

Als u uw inschrijving in het parochiebestand wilt wijzigen of beëindigen kunt u gebruik maken van onderstaand formulier. U ontvangt van het parochiesecretariaat een bevestiging. Wij hopen u graag nog eens te mogen ontmoeten tijdens één van de activiteiten of vieringen in de Bavo.

Parochieblad

Vijf keer per jaar ontvangen parochianen het parochieblad van de Parochie H.H. Antonius en Bavo op de deurmat. Op handig A5 formaat staan de vieringen overzichtelijk vermeld en passeren nieuws, achtergronden en ontwikkelingen de revue. Het wordt gedrukt in een oplage van 2.200 stuks. De exemplaren die na het verspreiden overblijven worden in de Kathedraal op

Missie en visie

Kathedraal en Bisdom De kathedraal is de hoofdkerk van het bisdom en dient regelmatig als kerk voor grote diocesane vieringen. De bisschop ziet de kathedraal het meest als liturgisch en kerkelijk cultureel centrum met een sterke pastorale uitstraling. Zeker als het bisdom op enig moment ook fysiek dichter bij de kathedraal komt, zal dit e.e.a.

Het ontstaan van de Parochie Sint Bavo

Vanaf 1895 verrees aan de Leidsevaart een kathedrale kerk van ongekende allure die haar voltooiing bereikte in 1930. De bouw van deze immense kerk was het toonbeeld van katholieke emancipatie in met name Noord-Holland, en door de grootte en architectonische schoonheid mede bepalend voor de skyline van Haarlem. Met de bouw van deze kerk werd