• Leidsevaart 146
  • 023 - 532 30 77
  • info@rkbavo.nl

Yearly Archives: 2015

31 december: Hij ging mee

[print] Oudejaarsavond Schriftlezingen: Prediker 3; Alle dingen hebben hun tijd Matteus 28, 16-20; Ik blijf bij jullie De laatste dag van december is daar, wonderlijke dagen maakten we mee: dagen van klatergoud en namaaksneeuw en tegelijkertijd dagen van echtheid en van liefde. Ja, mensen zijn rare wezens wat zoeken we toch? Wat bezielt ons. Als

Nieuwe Bavo tijdens de kerstvakantie geopend

Tijdens de Kerstvakantie is de Nieuwe Bavo geopend. Dagelijks kan van 23 december t/m 3 januari de Nieuwe Bavo worden bezichtigd en worden genoten van al het moois dat de Nieuwe Bavo te bieden heeft na de restauratie. Ook kunnen de al aangebrachte glas-in-lood ramen van Jan Dibbets worden bekeken en is er dagelijks een rondleiding.

26 december 2015: Gedenkdag van Stefanus

[print] Gedenkdag van Stefanus Schriftlezingen: Handelingen 6:8-7,60 Kerstmis, de blijde dag bij uitstek; duizenden komen samen, ook hier maar ook een dag van ernst: hier weten we daarvan.. we denken na over het geheim van Gods vriendschap met ons. Kersttoespraken klinken soms alleen aanleiding voor een directeur om iets te vertellen over hoe het gaat

Kerstnacht: De kwetsbare God

[print] Kerstnacht Beste vrienden, parochianen, gasten, kinderen, jongeren, ouderen ik ben als Haarlems pastoor trots. Trots op het restauratieproject van deze kathedraal -ja je kunt hem ook verkopen en er een parkeergarage van maken dan hebben we een paar miljoentjes maar de kathedraal is weg. Hij is gerestaureerd: een uniek kunstwerk waar iedereen van kan

20 december: Jij Bethlehem…

[print] Vierde Zondag van de Advent Schriftlezingen: Micha 5,1-4; Jij Bethlehem Lucas 1,39-56; Maria’s bezoek aan Elisabeth Er speelt zich nog al wat af in onze dagen Parijs, Syrië, met enige regelmaat hoor je mensen precies vertellen wanneer de wereld zal vergaan. Mensen vinden dat altijd interessant. Soms vragen mensen aan elkaar: ‘wat zal er

Kerst 2015 in de Nieuwe Bavo

‘Kom, kijk, luister, vier en zing mee’ is het motto in aanloop naar Kerst. De dagen voor en tijdens Kerst zijn er activiteiten, concerten en vieringen die meer dan de moeite waard zijn om te bezoeken. Ook is dit jaar tijdens de kerstvakantie de kathedraal geopend voor bezichtiging. En omdat de restauratie in het middenschip is afgerond is de kerk nagenoeg vrij van steigers!

Kerst met de zandtekenaar in de Nieuwe Bavo

Op dinsdag 15 december 2015 komt zandtekenaar Elze van den Akker naar de Sint Bavo Kathedraal om het kerstverhaal uit te beelden. Er zijn twee voorstellingen voor basisscholen en gezinnen in de ochtend en ’s avonds één publieke voorstelling. Toegang is € 4,- per persoon.

TegengifT

Op vrijdag 13 november werden we opgeschrikt door de aanslagen in Parijs. Angst, verslagenheid en onzekerheid over dit extreme geweld zo dichtbij laat niemand onberoerd. Natuurlijke reacties van verdediging en van veroordeling nemen snel de overhand. Samen met Gitaarlem, De Sint Antonius Gemeenschap en de Groenmarktkerk organiseert Stem in de Stad met Joris Obdam op de zondagen in de maand december de campagne TegengifT om samen op vreedzame wijze weerstand te bieden tegen al het negatieve wat deze gebeurtenissen oproepen.

Ter introductie

Vorige week zijn we gestart met een serie over kunst met een kleine en een grote K in de nieuwe Bavo. Een mooie aanleiding was de feestdag van Cecilia, die in de kathedraal vereeuwigd is met een prachtige sluitsteen. Voor we daarmee verder gaan willen we de auteur van de serie introduceren: Bernadette van Hellenberg Hubar.

De sluitsteen van Cecilia in de Nieuwe Bavo (feestdag 22 november)

In het voorjaar van 2016 verschijnt het nieuwe boek over de kathedraal ‘Ad orientem | Gericht op het oosten’. Via onze site kunt u het boek nu al bestellen. Natuurlijk hopen we dat zoveel mogelijk mensen op de bibliofiele uitgave intekenen, want daarmee steunt u de restauratie.

Om een indruk te geven van het boek zal de auteur, Bernadette van Hellenberg Hubar, wekelijks een stukje voor onze Faceboekpagina schrijven. Om te beginnen met de sluitsteen van Cecilia die vandaag haar feestdag heeft.