• Leidsevaart 146
  • 023 - 532 30 77
  • info@rkbavo.nl
In Nieuws

Kinderviering wordt Gezinsviering

Al enkele jaren vindt met enige regelmaat in onze Kinderviering bavokathedraal een kinderviering plaats op zondag om 12.00 uur. Deze vieringen zijn steeds door een enthousiaste groep voorbereid. De bezetting was nogal eens wisselend en dat werkte niet altijd motiverend. Daarom is nog eens nagedacht hoe we wellicht op een andere manier onze gezinnen kunnen betrekken bij een viering op zondag, omdat de hoogmis zo een eigen karakter heeft. Toch hebben we in goed overleg bedacht om, te beginnen met een aantal keren per nieuwe jaar, de viering van 10.00 uur meer een gezinsviering te laten zijn, of kinderen in de hoogmis een eigen rol te laten vervullen. Zeker als de jongens en/of meisjes van ons kathedrale koor zingen, is de doelgroep waarvoor we dit doen al bereikt. Voor de komende periode staan daarom de volgende vieringen speciaal in het teken van onze gezinnen.

• Zondag 1 februari a.s. om 10.00 uur met de Meisjescantorij
(in het teken van Maria Lichtmis met kaarsenprocessie en Blasiuszegen)
• Zondag 29 maart om 10.00 uur met de Bavocantorij
(palmzondag met het maken van stokken en processie; houdt de nieuwsbrief in de gaten over de exacte tijd stokken maken!)
• Zondag 19 april om 10.00 uur met Groep 5 van de Koorschool
(het grote feest van de eerste communie)
• Zondag 14 juni om 10.00 uur met de Capella Puellarum
(al bijna vakantie en ophalen van de doopschelpen)

Vanaf deze plaats willen we allen die bij de kindervieringen betrokken zijn geweest enorm bedanken voor hun geweldige inzet. Sommigen gaan in de nieuwe setting door en daar zijn we blij mee. Speciaal ook dank aan Ton van Eck en Annerieke Lulofs voor de altijd vrolijke muzikale begeleiding. We hopen hen ook in het nieuwe jaar opnieuw te horen.

Diaken Eric Fennis