• Leidsevaart 146
  • 023 - 532 30 77
  • info@rkbavo.nl
In archief

Goede Week en Pasen in de Kathedraal 2015

Photo credit: György Soponyai / Foter / CC BY-NC

Photo credit: György Soponyai / Foter / CC BY-NC

Palmzondag

Op Palmzondag 29 maart is om 10.00 uur de Pontificale Hoogmis, waarin de Bisschop zal voorgaan. De Bavocantorij zal de gezangen verzorgen.

Boeteviering

Op dinsdag 31 maart is er om 19.30 uur een boeteviering en aansluitend gelegenheid voor het persoonlijk ontvangen van het sacrament van boete en verzoening.

Chrismamis

Op woensdag 1 april is om 19.30 uur de Oliewijding (Chrismamis) De Bisschop zal in concelebratie met de priesters van het bisdom en het militair ordinariaat hier in voor gaan.

De gezangen worden verzorgd door het Kathedraal Koor.

Witte Donderdag

Op Witte donderdag 2 april is om 19.30 uur de plechtige avondmis, waarin het Mannenkoor de gezangen zal verzorgen. (Let op: deze viering vindt plaats in de Antoniuskerk aan de Nieuwe Groenmarkt, te Haarlem)

Goede Vrijdag

Op Goede vrijdag 3 april is om 15.00 uur de Kruisweg en zijn om 19.30 uur de Goede Vrijdag Plechtigheden, waaronder de kruisverering. De Bisschop zal hierin voorgaan.

De Bavocantorij zal de gezangen verzorgen, waaronder de bekende Johannespassie van Jan Valkestijn.

Aansluitend worden vanaf 21.00 uur de Lamentaties van Goede Vrijdag gezongen door de Bavocantorij. Naast gregoriaans klinken er werken van Thomas Tallis.

Paaswake

De Paaswake op zaterdag 4 april begint om 21.30 uur. In deze viering zal een volwassene worden gedoopt en gevormd. Het Kathedrale Koor zal de gezangen verzorgen

Hoogfeest van Pasen

Op Eerste Paasdag 5 april is om 10.00 uur de Pontificale Hoogmis van Pasen, waarin de Bisschop zal voorgaan. Het Kathedrale Koor zingt o.a. de vaste misdelen uit de Missa Quatro Voce van Monteverdi en het beroemde motet ‘Ye choirs of new Jerusalem’ van Stanford.

Ook Händels Halleluia zal feestelijk klinken.

Op Tweede Paasdag 6 april is de viering om 10.00 uur met samenzang.