• Leidsevaart 146
  • 023 - 532 30 77
  • info@rkbavo.nl
In archief

Uitnodiging meditaties in de Vastentijd 2015

Photo credit: Ryk Neethling / Foter / CC BY

Photo credit: Ryk Neethling / Foter / CC BY

5 dinsdagavonden om 19.30 uur in de Plebanie.

We nodigen u uit samen te komen zingen, bidden en mediteren over de psalm die velen dierbaar is: Psalm 23 ‘Mijn herder is de Heer, nooit zal het mij aan iets ontbreken.’ Is dat geen goedkope troost of juist echte bemoediging? Jesus heeft die psalm vaak gebeden. De band met Zijn Vader gaf Hem geen garantie voor een gemakkelijk leven. Hij moest lijden en sterven. En hoe is het dan te verklaren dat Hijzelf ook de goede Herder wordt genoemd? De vragen komen aan de orde maar belangrijker is dat wij de psalm biddend zullen overwegen en zo naar Pasen toeleven. De diensten worden gehouden in de Bisschoppelijke Sacristie. Het ‘Tussenkoor’ verleent medewerking.  De meditaties worden verzorgd door diaken Eric Fennis en pastoor Hein Jan van Ogtrop. De laatste dienst in de serie zal de Boeteviering zijn in de Goede Week. Ingang: deur Plebanie aan de tuinkant. Aanmelding niet nodig, u bent welkom! Hierbij de lijst:

1e Avond: Dinsdag 3 maart 19.30 Overweging H.J. van Ogtrop
‘De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort; Hij laat mij weiden op groene velden. Hij brengt mij aan water waar ik kan rusten.’

2e Avond: Dinsdag 10 maart 19.30 Overweging E.H.A. Fennis
‘Hij geeft mij weer frisse moed. Mijn schreden leidt Hij langs rechte paden omwille van zijn Naam.

3e Avond: Dinsdag 17 maart 19.30 Overweging H.J. van Ogtrop
‘Al voert mijn weg door donkere dalen, ik vrees geen onheil waar Gij mij leidt. Uw stok en uw herdersstaf geven mij moed en vertrouwen.’

4e Avond: dinsdag 24 maart 19.30 Overweging E.H.A. Fennis
‘Gij nodigt mij aan uw tafel tot ergernis van mijn bestrijders. Met olie zalft Gij mijn hoofd, mijn beker vloeit over.’

5e Avond: dinsdag na Palmzondag 31 maart 19.30 Boeteviering.
‘Voorspoed en zegen verlaten mij nooit, elke dag van mijn leven. Het huis van de Heer zal mijn woning zijn voor alle komende tijden.’

Welkom bij deze passende voorbereiding op Pasen, Het pastorale team:

Hein Jan van Ogtrop, pastoor.
Eric Fennis, diaken.