• Leidsevaart 146
  • 023 - 532 30 77
  • info@rkbavo.nl
In archief

Pinksteren in de Haarlemse Kathedraal

Hoogmis

Op het Hoogfeest van Pinksteren, zondag 24 mei a.s., is er een feestelijke hoogmis in de Kathedraal waarin de Bisschop van Haarlem-Amsterdam, Mgr. dr. J.M. Punt zal voorgaan.

De viering wordt muzikaal verzorgt door het Kathedrale Koor o.l.v. Sanne Nieuwenhuijsen.

Zij zingen o.a. de Missa Brevis in Bes van Mozart en werken van Lauridsen en Bach.

Kardinaal Simons

Kardinaal SimonisTijdens de hoogmis met Pinksteren zal Kardinaal dr. A. Simonis concelebreren. Hij is een graag geziene gast in de Haarlemse Kathedraal. Deze viering zal bijzonder zijn, omdat het Tweede Pinksterdag precies dertig jaar geleden is dat Paus Johannes Paulus II hem tot Kardinaal heeft gecreëerd. Ter ere van dit feit, en als felicitatie, zingt het Kathedrale Koor voor de jubilaris als toegift het Magnificat van Andriessen.

Orde van dienst

Hoofdcelebrant: Mgr. dr. J. Punt (Homilie)
Celebrant: kardinaal dr. A.J. Simonis
Celebrant: plebaan H.J. van Ogtrop
Diaken: drs. E. Fennis
Koor: Kathedrale Koor o.l.v. S. Nieuwenhuijsen
Organist: dr. A. van Eck

Preludium: Choral Varié sur le Veni Creator (M. Duruflé) / Kom, Gott Schöpfer, Heiliger Geist, BWV 667 (J.S. Bach)
Intredezang: ‘Kom, Schepper Geest…’ (lied 7, blz. 19 misboekje)
Ordinarium: Missa Brevis in Bes (Mozart)

Tussenzang: Psalm 104 (H. West)
Sequentie: ‘Veni Sancte Sprititus…’ (BL. 204)
Credo III

Offertorium: ‘Ave Maria…’ (Schubert)

Gezongen Pater Noster
Communio: ‘Veni Sancte Spiritus…’ (Lauridsen) / ‘Mein Gläubiges Herze…’ (J.S. Bach)
Slotzang: ‘Geest die vuur en liefde zijt…’ (BL. 211)
Toegift: ‘Magnificat…’ (Andriessen)
Postludium: Fantasia super Komm, Heiliger Geist, Herre Gott, BWV 651 (J.S. Bach)