• Leidsevaart 146
  • 023 - 532 30 77
  • info@rkbavo.nl
In archief

Rondleiding en lezing door Vriendenkring

De Vriendenkring van de Nieuwe Bavo organiseert in mei een tweetal activiteiten die voor zowel vrienden als niet-vrienden toegankelijk zijn. Op zondagmiddag 17 mei wordt tijdens een rondleiding de architectuur van de Westelijke torens nader beschouwd. Op dinsdagavond 19 mei verzorgt dr. Wies van Leeuwen een lezing over de relatie tussen Jos Cuypers en zijn vader Pierre.

Westelijke torens nader bekeken

De westelijke torens van de Kathedrale Basiliek Sint Bavo, waarvoor RondleidingJos Cuypers de ontwerpen heeft gemaakt, werden in twee fasen gebouwd: de onderste delen kwamen tussen 1902 en 1906 tot stand, de bovenste delen werden tussen 1927 en 1930 gebouwd. Tijdens de rondleiding zal ingegaan worden op de architectuur van beide torens en zal de oorsprong en betekenis van westelijke torens van kerken in het algemeen aan de orde komen. Ook zal nader ingegaan worden op de betekenis van enkele van de aangebrachte sierelementen.

De rondleiding begint om 14.00 uur en duurt ongeveer een uur. Verzamelen in het portaal aan de westzijde van de kathedraal (onder de torens). Deelname is alleen mogelijk door aanmelding via het e-mailadres: vrienden@rkbavo.nl o.v.v. rondleiding 17 mei , de deelnamekosten zijn € 5,00 p.p.

Relatie vader en zoon Cuypers

Dr. Wies van Leeuwen, oprichter en oud-voorzitter van het Jos en Pierre CuypersCuypersgenootschap, zal spreken over de professionele relatie tussen Jos Cuypers en zijn vader Pierre Cuypers. Dr. Van Leeuwen promoveerde op ‘De maakbaarheid van het verleden, P.J.H. Cuypers als restauratiearchitect’. Aanvang 20.00 uur, duur ongeveer anderhalf uur. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door Ton van Eck, titulair-organist van de kathedraal. Ingang via de tuin aan de kant van het parkeerterrein Emmaplein.

Deelname is alleen mogelijk door aanmelding via het e-mailadres: vrienden@rkbavo.nl o.v.v. lezing 19 mei , de deelnamekosten zijn € 10,00 p.p.