• Leidsevaart 146
  • 023 - 532 30 77
  • info@rkbavo.nl

Monthly Archives: december 2015

31 december: Hij ging mee

[print] Oudejaarsavond Schriftlezingen: Prediker 3; Alle dingen hebben hun tijd Matteus 28, 16-20; Ik blijf bij jullie De laatste dag van december is daar, wonderlijke dagen maakten we mee: dagen van klatergoud en namaaksneeuw en tegelijkertijd dagen van echtheid en van liefde. Ja, mensen zijn rare wezens wat zoeken we toch? Wat bezielt ons. Als

Nieuwe Bavo tijdens de kerstvakantie geopend

Tijdens de Kerstvakantie is de Nieuwe Bavo geopend. Dagelijks kan van 23 december t/m 3 januari de Nieuwe Bavo worden bezichtigd en worden genoten van al het moois dat de Nieuwe Bavo te bieden heeft na de restauratie. Ook kunnen de al aangebrachte glas-in-lood ramen van Jan Dibbets worden bekeken en is er dagelijks een rondleiding.

26 december 2015: Gedenkdag van Stefanus

[print] Gedenkdag van Stefanus Schriftlezingen: Handelingen 6:8-7,60 Kerstmis, de blijde dag bij uitstek; duizenden komen samen, ook hier maar ook een dag van ernst: hier weten we daarvan.. we denken na over het geheim van Gods vriendschap met ons. Kersttoespraken klinken soms alleen aanleiding voor een directeur om iets te vertellen over hoe het gaat

Kerstnacht: De kwetsbare God

[print] Kerstnacht Beste vrienden, parochianen, gasten, kinderen, jongeren, ouderen ik ben als Haarlems pastoor trots. Trots op het restauratieproject van deze kathedraal -ja je kunt hem ook verkopen en er een parkeergarage van maken dan hebben we een paar miljoentjes maar de kathedraal is weg. Hij is gerestaureerd: een uniek kunstwerk waar iedereen van kan

20 december: Jij Bethlehem…

[print] Vierde Zondag van de Advent Schriftlezingen: Micha 5,1-4; Jij Bethlehem Lucas 1,39-56; Maria’s bezoek aan Elisabeth Er speelt zich nog al wat af in onze dagen Parijs, Syrië, met enige regelmaat hoor je mensen precies vertellen wanneer de wereld zal vergaan. Mensen vinden dat altijd interessant. Soms vragen mensen aan elkaar: ‘wat zal er

Kerst 2015 in de Nieuwe Bavo

‘Kom, kijk, luister, vier en zing mee’ is het motto in aanloop naar Kerst. De dagen voor en tijdens Kerst zijn er activiteiten, concerten en vieringen die meer dan de moeite waard zijn om te bezoeken. Ook is dit jaar tijdens de kerstvakantie de kathedraal geopend voor bezichtiging. En omdat de restauratie in het middenschip is afgerond is de kerk nagenoeg vrij van steigers!

13 december: Licht onder de mensen

[print] Zondag Gaudete Schriftlezingen: 2 Makkabeeën 10,1-8; Het nieuwe licht Lucas 3,10-18; Wat moeten wij doen? Ik heb dit jaar al vele verlichte kerstbomen al gesignaleerd volgens mij verschijnen ze veel eerder dan vroeger. Denkend aan het groen en het licht wil ik vandaag eens een oud feest belichten waar veel elementen in te vinden

Kerst met de zandtekenaar in de Nieuwe Bavo

Op dinsdag 15 december 2015 komt zandtekenaar Elze van den Akker naar de Sint Bavo Kathedraal om het kerstverhaal uit te beelden. Er zijn twee voorstellingen voor basisscholen en gezinnen in de ochtend en ’s avonds één publieke voorstelling. Toegang is € 4,- per persoon.

TegengifT

Op vrijdag 13 november werden we opgeschrikt door de aanslagen in Parijs. Angst, verslagenheid en onzekerheid over dit extreme geweld zo dichtbij laat niemand onberoerd. Natuurlijke reacties van verdediging en van veroordeling nemen snel de overhand. Samen met Gitaarlem, De Sint Antonius Gemeenschap en de Groenmarktkerk organiseert Stem in de Stad met Joris Obdam op de zondagen in de maand december de campagne TegengifT om samen op vreedzame wijze weerstand te bieden tegen al het negatieve wat deze gebeurtenissen oproepen.

6 december: Gezegend ben je

[print] Tweede Zondag van de Advent Schriftlezingen: Baruch 5, 1-9; God brengt thuis Lucas 3, 1-6; Het woord geschiedde! Iedere viering eindigt met een zegenwens: wij gaan er voor staan: en gezegend verlaten wij de kerk. Na alle woorden uit de Schrift, de verkondiging, de liederen en de gebeden worden we opgeroepen om in de