• Leidsevaart 146
  • 023 - 532 30 77
  • info@rkbavo.nl
12274458_965345163545490_7489392163552587488_c

Yearly Archives: 2015

Ter introductie

Vorige week zijn we gestart met een serie over kunst met een kleine en een grote K in de nieuwe Bavo. Een mooie aanleiding was de feestdag van Cecilia, die in de kathedraal vereeuwigd is met een prachtige sluitsteen. Voor we daarmee verder gaan willen we de auteur van de serie introduceren: Bernadette van Hellenberg Hubar.

29 november: Geen paniek!

[print] Eerste Zondag van de Advent Schriftlezingen: Jeremia 33,14-16; Jeruzalem nieuw Lucas 21,25-36; Heft uw hoofden op We zullen het weer gaan meemaken na deze week: zo gauw de Sint zijn hielen gelicht heeft worden in Haarlem, de gezelligste winkelstad van Nederland, de etalages allemaal omgebouwd. De baard van Sint wordt door engelenhaar vervangen: de

22 november: Een uniek koningschap

[print] Christus Koning Schriftlezingen: Daniël 7,13-14 Apokalyps 1,5-8 Johannes 18,33-37 ‘In die tijd riep Pilatus Jesus bij zich en zei tot Hem: ‘zijt gij de koning der joden?’ Pilatus weet als hij dat vraagt waar hij het over heeft. De invloed van Jesus op de gewone mensen in Israël is voor Pilatus en zijn keizer

De sluitsteen van Cecilia in de Nieuwe Bavo (feestdag 22 november)

In het voorjaar van 2016 verschijnt het nieuwe boek over de kathedraal ‘Ad orientem | Gericht op het oosten’. Via onze site kunt u het boek nu al bestellen. Natuurlijk hopen we dat zoveel mogelijk mensen op de bibliofiele uitgave intekenen, want daarmee steunt u de restauratie.

Om een indruk te geven van het boek zal de auteur, Bernadette van Hellenberg Hubar, wekelijks een stukje voor onze Faceboekpagina schrijven. Om te beginnen met de sluitsteen van Cecilia die vandaag haar feestdag heeft.

15 november: Door krisissen heen

[print] 33e Zondag door het Jaar Schriftlezingen: Daniël 12,1-9; Het teken van de Mensenzoon Marcus 13, 24-32; Toch is de zomer nabij De wereld roept om recht: om Sjaloom. Het evangelie geeft ons een zware opdracht: wij moeten aan die vrede bouwen: een prioriteit! Dat verdraagt geen compromissen. Zeker, we mogen, ja we moeten zorgen

Ad orientem | Gericht op het oosten

Voor het eerst sinds ruim een eeuw stond de kathedrale basiliek van Haarlem, beter bekend als de nieuwe Bavo, van binnen en buiten in de steigers. Tijdens de restauratie was er alle gelegenheid om dit ontwerp van Joseph Cuypers (1861-1949) – zoon van Pierre Cuypers – van dichtbij te onderzoeken.

8 november: Bescheiden en dienstbaar

[print] 32e Zondag door het Jaar Schriftlezingen: 1 Koningen 17,10-16; Het laatste mee Marcus 12,38-44; Het muntje van de arme Het is een ontroerend verhaal, de eerste lezing. Er is hongersnood in de stad Sarepta. ‘Er was honger in het land’ lezen we. Iedereen had het slecht. En dan wordt een weduwe ten tonele gevoerd:

Kerstconcert St. John’s College Choir

Op zondagavond 20 december verzorgt het vermaarde jongenskoor St. John’s College Choir een kerstconcert in de Nieuwe Bavo. Het programma bestaat uiteraard uit Engels Kerstliederen die op schitterende wijze door dit wereldberoemde koor ten gehore zullen worden gebracht. Kaarten worden verkocht via www.bavoconcert.nl en de VVV op de Grote Markt.

1 november: Allerheiligen/Allerzielen

[print] Allerheiligen/Allerzielen Schriftlezingen: Openbaring 7,2-14 Matteüs 5,1-12a Toen ik de kinderen eens uitlegde dat er in onze kerk zoveel heiligen waren afgebeeld, vooral in de gebrandschilderde ramen, zei een van hen: ‘als ik het goed begrijp zijn heiligen mensen waar licht door schijnen kan…’ een prachtige definitie. Met een heilige is een mens bedoeld die

Geslaagde 1ste Kerkenveiling en uitslag Restauratieloterij

De eerste Kerkenveiling voor de restauratie van de Nieuwe Bavo is inmiddels een feit. Op vrijdagavond 30 oktober werd er onder de bezielende leiding van Willem de Winter zo’n € 8.000,00 opgebracht. Ook werden door notaris Paul Prevoo de winnende loten getrokken voor de Restauratieloterij.