• Leidsevaart 146
  • 023 - 532 30 77
  • info@rkbavo.nl
In archief

Goede week en Pasen

MI Passieconcert 2016 poster digitaalOp Palm­zondag, in de Goede Week en met Pasen zijn er weer bijzondere vieringen in de kathedraal.

Palmzondag

Op Palm­zondag 20 maart 2016 is om 10.00 uur de Pontificale Hoogmis, waarin de Bisschop zal voorgaan. De Bavocantorij zal de gezangen verzorgen.

Om 15:00 uur zullen drie deelkoren van het muziekinstituut het Passieconcert ten uitvoer brengen met werken van G.B. Pergolesi, Arvo Pärt, Francis Poulenc en J.S. Bach. U kunt vooraf kaarten bestellen bij http://www.bavoconcert.nl, tevens zullen er kaarten aan de deur verkrijgbaar zijn.

Boeteviering

Op dinsdag 22 maart is er om 19.30 uur een boete­viering en aansluitend gelegenheid voor het persoonlijk ontvangen van het sacrament van boete en verzoening.

Chrismamis

Op woensdag 23 maart is om 19.30 uur de Olie­wijding (Chrismamis). De Bisschop zal in concelebratie met de priesters van het bisdom en het militair ordinariaat hierin voorgaan. De gezangen worden verzorgd door de senioren en Mannen van het Kathedraal Koor.

Witte Donderdag

Op Witte donderdag 24 maart is om 19.30 uur de plechtige avondmis, waarin het Mannenkoor de gezangen zal verzorgen.

Goede Vrijdag

pasenOp Goede Vrijdag 25 maart is om 15.00 uur de Kruisweg en zijn om 19.30 uur de Goede Vrijdag-plechtigheden, waaronder de kruisverering. De Bisschop zal hierin voorgaan. De Bavocantorij zal de gezangen verzorgen, waaronder de bekende Johannespassie van Jan Valkestijn.

Aansluitend worden vanaf 21.00 uur de Lamentaties van Goede Vrijdag gezongen door de Bavocantorij. Naast gregoriaans klinken er werken van Thomas Tallis.

Paaswake

De Paaswake op zaterdag 26 maart begint om 21.30 uur. De Senioren en Mannen van het Kathedrale Koor zullen de gezangen verzorgen.

Hoogfeest van Pasen

Op Eerste Paasdag 27 maart is om 10.00 uur de Pontificale Hoogmis van Pasen, waarin de Bisschop zal voorgaan. Het Kathedrale Koor zingt o.a. de vaste misdelen uit de Missa Brevis in G-dur van F. Schubert. Ook Händels Halleluia zal feestelijk klinken.

Tweede Paasdag

Op Tweede Paasdag 28 maart is de viering om 10.00 uur met samenzang.