• Leidsevaart 146
  • 023 - 532 30 77
  • info@rkbavo.nl

Monthly Archives: mei 2016

Sacramentsdag: Anderen tot zegen zijn

[print] Sacramentsdag. Schriftlezingen: Genesis 14, 18-20 Lucas 9,10-17 Katholieke mensen van boven de 40 kennen hem goed. In iedere Eucharistieviering klonk zijn naam die tegenwoordig nog maar in één van de eucharistische gebeden mag klinken: MELCHISEDEK. Bij priesterfeesten zong het koor: ‘TU ES SACERDOS SECUNDUM ORDINEM MELCHISECH’. Zijn naam betekent: KONING VAN HET RECHT. Maar

Zondag Trinitatis: Hij gaat met mensen mee

[print] Zondag van de Allerheiligste Drie-éénheid. Schriftlezingen: Spreuken 8,22-31 Johannes 16,12-15 Er was eens een wijze oude man die veel boeken had geschreven. Op een avond is hij vermoeid van het denken en het schrijven en hij wandelt langs het strand. Plotseling ziet hij een jongetje dat als maar heen en weer loopt van de

Tweede Pinksterdag: Een nieuw begin

[print] Pinksteren Schriftlezingen: Handelingen 19, 1-6; Hebben jullie de Geest al? Johannes 14, 15-17; De Vader zal jullie een helper geven De komst van Jesus Messias is geen einde. Als het goed is, is zijn komst het begin van een nieuwe fase in de menselijke geschiedenis. Zijn heengaan zal het begin zijn van de geschiedenis

Pinksteren: Pinksteren?

[print] Pinksteren Schriftlezingen: Handelingen 2, 1-11; Vuur boven de leerlingen Johannes 14,15-16.23b-26; Jesus zendt de Geest Mijn broer, die leraar is in Leiden vroeg aan de leerlingen van de oecumenische school daar -ze houden daar altijd een dagopening- “weten jullie wat we op Pinksteren vieren’? Een wakkere leerling stak zijn vinger op: ‘iets met vlammetjes.’

8 mei: Hij bad ook voor ons!

[print] Zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren Schriftlezingen: Handelingen 7,55-60 Openbaringen 22,12-20 Johannes 17, 20-26 ‘Wezenzondag’.. heet deze zondag in de kerken van de reformatie. Ik vind dat een mooie naam. Het geeft iets weer van onze stemming zo tussen Hemelvaart en Pinksteren in. De Heer heeft ons verlaten en we moeten nog even wachten op

Hemelvaart: Hemel en aarde één

[print] Hemelvaartsdag Schriftlezingen: Handelingen 1,1-11 Hebreeën 9,24-28;10,19-23 Lucas 24,46-53 Hemelvaart en bevrijdingsdag vallen dit jaar samen. Sommigen vinden dat moeilijk. Vooral omdat we het woord ‘hemel’ horen in een context die niet bijbels is. Bij ‘hemel’ hoort… aarde. De hemel is de woonplaats van God. Niet omdat het zo’n verheven oord is maar uit strategische

1 mei: Meer God dan je denkt!

[print] Zondag voor Hemelvaart Schriftlezingen: Apokalyps 21,10-14, 22-23 Johannes 14,23-29 ‘Ik Johannes zag een nieuwe stad uit de hemel neerdalen, schoon als een bruid die zich getooid heeft voor haar man. Daar zal geen smart meer zijn en geen pijn alles zal anders zijn en nieuw.‘ Zo besloten wij de viering de vorige week. Vandaag