• Leidsevaart 146
  • 023 - 532 30 77
  • info@rkbavo.nl
In Preken

Zondag Trinitatis: Hij gaat met mensen mee

[print]

Zondag van de Allerheiligste Drie-éénheid.

Schriftlezingen:

  • Spreuken 8,22-31

  • Johannes 16,12-15

Er was eens een wijze oude man die veel boeken had geschreven.
Op een avond is hij vermoeid van het denken en het schrijven
en hij wandelt langs het strand.
Plotseling ziet hij een jongetje dat als maar heen en weer loopt
van de zee… naar een plek even van zee af.
Nader onderzoek leert dat de jongen daar een kuil gegraven heeft
en hij is bezig is om dat met water te vullen. Dat is niet zo eenvoudig.
Eindelijk kan de oude wijze man zich niet meer inhouden en vraagt:
‘wat ben je toch aan het doen?’
‘Ik’ zegt het jongetje ‘ben bezig de zee in mijn kuiltje te scheppen.’
‘Maar dat is toch onzin’ zegt de oude geleerde man ‘die past er toch onmogelijk in?’

En dan wordt het jongetje opeens een wijsneus en voegt de oude man toe:
‘jij bent toch zo vaak aan het nadenken over allerlei dingen,
zelfs over God en over de Heilige Drie-eenheid:
nou, nog veel gekker dan mijn geschep is jouw gepieker.
Nog veel eerder zal de zee in mijn kuiltje passen
dan het geheim van God in jouw verstand.’

Misschien kent u dit verhaal,
het is een legende en de oude man in het verhaal is de Heilige Augustinus,
een van de belangrijkste theologen van de westerse christenheid.

In de begintijd van de kerk hebben ze erg veel nagedacht
over het mysterie van Gods aanwezigheid in de wereld.
En ze waren nooit erg tevreden over alle formuleringen die ze bedacht hadden.

Om aan te geven dat God beweging is,
dat Hij de God van de geschiedenis is
wordt er over God als de Drie-ene God gesproken.

Hij is de God van verleden, heden en toekomst bijvoorbeeld:
drie – één
Hij is de God van Abraham, Isaak en Jakob;
drie – één
de God van de profeten, apostelen en heiligen.
drie één.
Over God raak je nooit uitgesproken en gedacht
maar Zijn wezenlijkste eigenschap lijkt wel:
HIJ GAAT MET MENSEN MEE.

‘Ik heb jullie nog veel te zeggen’
horen we in het evangelie van vandaag Jesus zeggen:
‘jullie kunnen het nu nog niet verwerken,
maar de Geest van de waarheid zal jullie de weg wijzen.’

Toen de profeet Elia afscheid nam van zijn leerling Elisa
vielen er twee delen van de geest van de meester op de leerling..
zo lezen we in de Heilige Boeken van Israël.
Uit dat verhaal spreekt een groot vertrouwen
in de voortgang van de geschiedenis.
Eenzelfde vertrouwen spreekt uit Jesus’ afscheidstoespraken
zoals wij die bij Johannes opgetekend vinden.
‘Jullie zullen in mijn voetspoor gaan’ had Jesus zijn vrienden toegevoegd
en dezelfde dingen als ik gaan doen.
‘ Ja, grotere dingen dan ik zullen jullie doen ‘.
De Geest zal jullie oprichten
en ik kan jullie grote supporter zijn vanuit de hemel.

Tot bemoediging van ons geldt dat God
niet alleen de God van Kerstmis, Pasen en Pinksteren wil zijn
maar ook de God van de gewone zon- en weekdagen.
Van al onze levensdagen hoe saai en moeilijk ze soms ook lijken.

Dat is het geheim van Drie-eenheidszondag
dat vandaag gevierd wordt:
Hij is er altijd, Hij gaat altijd met ons mee.
En allemaal mogen wij meedoen in die grote beweging
van Vader, Zoon en Heilige Geest.
Daarom ook dat de apostelen de opdracht kregen,
die wij nog steeds volbrengen, te dopen
IN DE NAAM VAN DE VADER, DE ZOON EN DE HEILIGE GEEST.

Iedere generatie doet het anders.
Maar ieder nieuw mensenkind wordt opgenomen
in de zelfde grote geschiedenis:
van de Vader, God van oudsher,
van de Zoon, die ons voor leefde wat liefde is en
van de Geest die het werk van zijn handen nooit loslaat.

Hij werkt met iedereen en altijd.
Er zijn geen mensen die NIETS zijn,
alle mensen dragen de sporen van God met zich mee
en zijn uniek en belangrijk.
De Geest van God werkt altijd door. Ook in onze tijd.

‘Zeg niet dat de tijden slecht zijn’
zegt dezelfde Augustinus
die het mysterie van de Drie-eenheid Gods in zijn hoofd probeerde te krijgen
en er in zijn studeerkamer niet in slaagde.
‘De tijden zijn niet slecht
maar ieder mens wordt er op zijn eigen wijze op aangesproken
in zijn tijd gelovig te zijn,
en er met alle mensen van goede wil
een goede tijd van te maken.

Hoe het verder zal gaan met de wereld en met de kerk
weten wij gelukkig niet
alleen dat ene weten we wel:
dat GOD MET ZIJN KERK VERDER WIL
en dat, wat Zijn Geest in onze tijd zal bewerken
onze stoutste fantasieën te boven zal gaan.

Als kinderen worden gedoopt gebeurt dat in de naam van
de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Om te latgen zien dat dat geen loze formule is leg ik dat altijd zo uit,
het is maar één uitleg overigens van de vele die mogelijk zijn.

Door te zeggen: in de naam van de Vader,
wordt dit kind gekoppeld aan de Ene God
die Joden, Christenen, Moslims vereren.
Door te zeggen: in naam van de Zoon
wordt het kind tot volgeling benoemd
van Jesus van Nazareth, onze Herder en Leidsmaan.
Door te zeggen: in de naam van de Heilige Geest
wordt het mensenkind verbonden met alle mensen
die door de Geest van God bezield zijn:
dat kunnen, christenen zijn, joden, moslims
maar ook Hindoes, boeddhisten zijn
maar ook niet gelovigen in wie, zoals ik al zei,
de Heilige Goede Geest van God werken kan. Het mysterie van de Drie-eenheid
laat zich nooit op de studeerkamer ontrafelen.
Het wordt pas duidelijk voor degene die God toelaat in zijn leven,
voor de mens die ontdekken wil
dat God de God van Israël is èn van Jesus
en de God van Jesus èn van mij, de God van ons allen.

De God die met Zijn Geest ouderen trouw doet zijn aan hun geloof
maar die ook met jongeren in de weer is die zoeken en vinden.

Van het begin af aan was er al het verrassende liefdesplan van God,
zo vertelde ons de eerste lezing
God is beweging
de Geest waait waarin Hij wil.

Hein Jan van Ogtrop, pastoor