• Leidsevaart 146
  • 023 - 532 30 77
  • info@rkbavo.nl
In Nieuws

Uitnodiging eerste communie

Eerste communieBeste ouders/verzorgers,

Ieder jaar vieren wij met veel plezier de eerste communie in onze H.H. Antonius en Bavoparochie. Het moment waarop de kinderen, in de leeftijd vanaf 7 jaar, voor het eerst aan het grote feest van de maaltijd van Jezus mogen deelnemen. Ze behoren natuurlijk al lang tot de geloofsgemeenschap, maar het feest van de eerste communie wil dat nog eens extra onderstrepen! Bovendien leren ze dan wat het onderscheid is tussen hun eigen bruine boterham en het brood van de eucharistie.

De eerste communie wordt in 2017 gevierd op zondag 21 mei 2017 om 10.00 uur in de Kathedraal aan de Leidsevaart. Voorafgaand aan dit feest willen we de kinderen graag meenemen in een leerzaam en ook gezellig voortraject. We gaan ze leren wie Jezus is, wie ze zelf zijn, hoe je om gaat met de mensen om je heen, hoe je kunt bidden, kortom; hoe fijn het is om naar het voorbeeld van Jezus te leven. Daarvoor wordt het project ‘Het geheim van de Eucharistie’ van Peter Vermaat gebruikt. Met dit project hebben wij goede ervaringen.

Vanaf februari zullen de kinderen om de week op een aantal zondagochtenden van 09.45 uur tot ongeveer 11.15 uur te gast zijn op de pastorie van de Kathedraal om zich voor te bereiden. De data zijn: 12 februari, 5 maart, 19 maart, 2 april, 9 april en 14 mei. Voor de zondagochtend is gekozen, omdat u wellicht zelf dan naar de kerk kunt en de kinderen vertrouwd raken met de Kerkgemeenschap. We verzamelen ons om 9.40 uur in de pastorie. Op vrijdagmiddag 19 mei is er van 17.00 uur tot 18.00 uur een generale repetitie in de kerk zelf.

Maar ook u zelf willen wij graag de gelegenheid geven iets meer van ons rijke geloof en haar traditie te leren. Ook als het voor u helemaal nieuw is, bent u van harte welkom. Thema’s als: wie is Jezus, wat betekent bidden en hoe doe ik dat en vooral met mijn kinderen, en wat is nou eigenlijk de eucharistie, zijn belangrijk om bij stil te staan. Maar ook een aantal praktische vragen of andere dingen die bij u leven kan dan aan bod komen. Er zijn daarom vier ouderavonden gepland, te weten op: donderdag 16 februari, donderdag 16 maart, donderdag 6 april en donderdag 18 mei. De laatste ouderavond krijgt u een uitgebreide rondleiding door de kerk en sluiten we feestelijk af met een hapje en drankje.

Wij doen ons best om de kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden. Wij verwachten van u daarin een actieve deelname en ook de aanwezigheid van tenminste één ouder tijdens de ouderavonden. Die avonden zijn interactief en zijn vooral bedoeld om u als ouders met elkaar in gesprek te brengen. Op deze avonden kunnen ook praktische vragen aan bod komen over het project.

Aan de voorbereiding van de eerste communie zijn noodzakelijke kosten verbonden.
Het gaat om een bedrag van €30,– Hiervan worden de projectboeken betaald en al het andere dat nodig is om de kinderen de nodige gezelligheid te bieden. Op de eerste ouderavond kan dit bedrag contant worden betaald.

Mocht uw kind in aanmerking komen voor dit grote gebeuren, dan hopen wij dat u zich snel, en het liefst voor 1 december a.s., bij mij wilt melden: efennis@bisdomhaarlem-amsterdam.nl

Om uw gegevens compleet te krijgen vraag ik u om uw naam, de naam van uw kind en uw adres en telefoonnummer aan mij te mailen.

Mocht uw kind door omstandigheden nog niet gedoopt zijn, dan is dat geen probleem. Ook daar maken we in de aanloop naar de eerste communie een feestje van.

Van harte hoop ik dat wij als Antonius en Bavogemeenschap dit grote feest met uw kind mogen beleven en elkaar vaak zullen treffen in het komende voorjaar.

Mede namens pastoor Hein Jan van Ogtrop en met veel groeten,

Diaken Eric Fennis
Parochie H.H. Antonius en Bavo Haarlem