• Leidsevaart 146
  • 023 - 532 30 77
  • info@rkbavo.nl
In Vieringen

Vieringen Groenmarktkerk

Zaterdag geen viering in de groenmarktkerk
Zondag 1e zondag van de maand  : 10.30 uur Echaristieviering
2e zondag van de maand  : 10.30 uur Gezinsviering
3e zondag van de maand  : 10.30 uur Woord & Communieviering
4e zondag van de maand  : 10.30 uur Gebedsviering
5e zondag van de maand  : 10.30 uur Gebedsviering
Door de week Elke 1e maandag van de maand om 12.30 uur
is er het Vredesgebed voor stad en wereld,
op andere maandagen de Adempauze.
Elke dinsdag en vrijdag om 12.30 uur is er een Communie viering met een kort woord.
voorganger: Br. S. Ebben
Om de woensdag (oneven weken) om 19.30 uur wordt er gebeden  in het teken van Franciscus door de franciscaanse beweging.
Stiltecentrum De Groenmarktkerk is elke werkdag geopend:
van 14.00 tot 16.00 uur.