• Leidsevaart 146
  • 023 - 532 30 77
  • info@rkbavo.nl
IMG_6886

Monthly Archives: november 2017

Opbrengst barbiers van Haarlem

Op zondag 26 november brachten de barbiers van Haarlem een bezoek aan onze kathedraal om te knippen, te scheren en baarden te trimmen met als doel geld in te zamelen voor de restauratie. Een enorm gezellige middag heeft €900 opgeleverd!

26 november: De grote ontmoeting

[print] Christus Koning van het Heelal Schriftlezingen: Ezechiël 34,11-12.15-17 1 Korintiërs 15,20-26.28 Matteüs 25,31-46 De laatste jaren denken we –meer dan voorheen- denken we nog wel eens terug aan de betekenis van de eerste wereldoorlog: een oorlog die Nederland voor een belangrijk deel voorbijging maar die België en heel Europa hard trof. Europa was daarna

19 november: Vrouw en man samen in actie!

[print] 33e Zondag door het Jaar Schriftlezingen: Spreuken 31,10-13.19-20.30-31 1 Tessalonicenzen 5,1-6 Matteüs 25,14-30 Het bijbelboek Spreuken eindigt opmerkelijk. Na 30 hoofdstukken vol met spreuken en wijsheden plotseling een heel apart hoofdstuk om het boek te besluiten. Dat hoofdstuk is één lange lofrede op de vrouw. Ik citeer: ‘Een sterke vrouw, haar waarde gaat uit

Unieke compositie in premiere in Haarlemse Kathedraal

Op zondag 19 november a.s. zal een nieuw gecomponeerde mis in premiere gaan in de Bavokathedraal in Haarlem. Het unieke is dat deze gemaakt is door één van de huidige koorleden, Hugo Hopman.

Helpt de Voedselbank

De Voedselbank maakt momenteel een structurele verandering door. Omdat er steeds meer verse waren worden aangeboden zijn er koelvitrines en koelwagens nodig, daarom is uw financiële hulp hard nodig!

Knippen, scheren en baardtrim voor de kathedraal

Op zondag 26 november, tussen 11:30 en 17:00 uur, komen Jan Heideman Meesterbarbier, Barber Birdman, Mad Daddy’s barbershop en Barber Albert knippen, scheren en baardtrimmen voor de kathedraal. De volledige opbrengst komt ten goede aan de restauratie van de kathedraal.

12 november: Zit niet te slapen!!!

[print] 32e Zondag door het Jaar Schriftlezingen: Het Martinusverhaal Matteüs 25,1-13 Je hebt nu eenmaal suffe mensen en wakkere lui!! ‘Zit niet te slapen’ heeft misschien de meester of de juf weleens naar jou geroepen. Zelf zat ik op school vaak te denken over diepe dingen…vond ik. ‘Wakker worden Hein Jan’ zei dan de meester.

Gezinsviering in het teken van Sint Maarten

Aanstaande zondag 12 november is weer de volgende gezinsviering, dit keer in het teken van Sint Maarten, wiens feestdag we op 11 november gedenken.

5 november: Blijf kritisch naar elkaar kijken!

[print] 31e Zondag door het Jaar Schriftlezingen: Maleachi 1,14b – 2,2b.8-10 1 Tessalonicenzen 2,7b-9.13 Matteüs 23,1-12 Wat een droevige zondag voor de priesters en allen die zich voor het geloof inzetten… we worden eens flink op de hak genomen. De profeet Maleachi windt er geen doekjes om: ‘priesters, jullie deugen niet’ en Jesus doet het