• Leidsevaart 146
  • 023 - 532 30 77
  • info@rkbavo.nl

Yearly Archives: 2017

5 november: Blijf kritisch naar elkaar kijken!

[print] 31e Zondag door het Jaar Schriftlezingen: Maleachi 1,14b – 2,2b.8-10 1 Tessalonicenzen 2,7b-9.13 Matteüs 23,1-12 Wat een droevige zondag voor de priesters en allen die zich voor het geloof inzetten… we worden eens flink op de hak genomen. De profeet Maleachi windt er geen doekjes om: ‘priesters, jullie deugen niet’ en Jesus doet het

29 oktober: Erken je kwetsbaarheid

[print] 30e Zondag door het Jaar Schriftlezingen: Exodus 22,20-26 1 Tessalonicenzen 1,5c-10 Matteüs 22,34-40 In het pastoraat komen vele vragen op ons af: vragen van mensen die het soms niet meer zien zitten en het leven niet aankunnen: ze zoeken naar steun in het geloof. Maar er zijn ook andere vragen: vragen van jonge mensen

Allerheiligen en Allerzielen in de Kathedraal

Jaarlijks worden op 1 november alle heiligen herdacht in een feestelijke viering. Vrouwen en mannen die ons zijn voorgaan naar de eeuwigheid, maar bij leven veel voor de kerk en haar mensen hebben betekend. Op 2 november vieren we de gedachtenis aan onze eigen overledenen. Vrouwen en mannen die voor ons persoonlijk leven van betekenis zijn

22 oktober: Geef de keizer nooit wat God toekomt.

[print] 29e Zondag door het Jaar Schriftlezingen: Jesaja 45,1.4-6 1 Tessalonicenzen 1,1-5b Matteüs 22,15-21 ´Geef de keizer wat des keizers is.´ Hoe vaak heeft deze eerste helft van Jesus´ antwoord volkomen verkeerd gefunctioneerd. Beroemd is het voorbeeld van hoe in 1914 de Duitse keizer jongens als soldaten probeerde te ronselen voor zijn oorlog, gebruikmakend van

15 oktober: Van gasten wordt ook iets verwacht

[print] 28e Zondag door het Jaar Schriftlezingen: Jesaja 25,6-10a Filippenzen 4,12-14.19-20 Matteüs 22,1-14 Het sombere slot van het evangelie klinkt nog na: geween en geknars der tanden. Daarover straks. We beginnen opgewekt: God is een geweldige gastheer! Eerder bourgondisch dan jansenistisch. Daar zijn joden (en vooral katholieke) christenen het over eens. Is het niet kostelijk

Opbrengst en uitslag loterij kerkenveiling

De opbrengst en uitslag van de 3e kerkenveiling is ruim €12.000. Hartelijk dank aan de kopers en onze sponsors!

8 oktober: Een moeilijk project

[print] 27e Zondag door het Jaar Schriftlezingen: Jesaja 5,1-7 Filippenzen 4,6-9 Matteüs 21,33-43 Mijn oudste zusje viert deze week een huwelijksjubileum: van haar oudste broer –en dat ben ik- wordt gevraagd dat hij een paar leuke liedjes maakt. Dapper ben ik er aan begonnen en ze zijn klaar…maar hoe zullen ze vallen?? Jesaja laat ons

1 oktober: Trouw aan je opdracht!

[print] 26e Zondag door het Jaar Schriftlezingen: Ezechiël 18,25-28 Filippenzen 2,1-11 of 1-5 Matteüs 21,28-32 In alle gezinnen speelt zich na de avondmaaltijd een vast ritueel af… wie helpt met de afwas? En altijd gebeurt dan hetzelfde: sommigen doen alsof ze het niet gehoord hebben, anderen roepen meteen IK NIET… tot iemand zich lijkt te

3e kerkenveiling: Veilingcatalogus

Binnenkort zal de derde kerkenveiling plaatsvinden. Wij nodigen u uit om alvast de veilingcatalogus goed te bekijken en hopen u te verwelkomen op vrijdag 13 oktober vanaf 20:00 uur.

Feestelijk Bavo weekend

In het weekend van 30 september / 1 oktober wordt feestelijk het patroonsfeest gevierd van het bisdom Haarlem-Amsterdam en van de Haarlemse Kathedraal.