• Leidsevaart 146
  • 023 - 532 30 77
  • info@rkbavo.nl

Yearly Archives: 2017

15 augustus: Maria-Tenhemelopneming

[print] Maria-Tenhemelopneming Schriftlezingen: Apokalyps 11,19a; 12,1-6a.10ab 1 Korintiërs 15,20-26 Lucas 1,39-56 Maria verdient vandaag alle eer. Zij heeft eens haar bereidheid getoond om moeder te worden van de Messias door haar antwoord aan de engel ‘Mij geschiede naar uw woord.’ Die uitspraak klinkt in de oren van de moderne mens ouderwets, maar is dat zeker

Grote korting op toegang Zaterdagmiddagconcert 2 september

In tegenstelling tot de overige Zaterdagmiddagconcerten is dat van 2 september a.s. om 15 uur niet gratis toegankelijk. Het wordt gegeven door Vincent DUBOIS, een van de organisten van de Notre-Dame in Parijs.

13 augustus: In zwakte sterk

[print] Negentiende Zondag door het Jaar Schriftlezingen: 1 Koningen 19,9a.11-13a Romeinen 9,1-5 Matteüs 14,22-33 Bent u wel eens moe? Elia wel, hij was uitgeput. Hij heeft zijn zending volbracht en gezegd wat er gezegd moest worden. Ondank was zijn loon en God leek hem verlaten te hebben. Tot hij, dankzij de kracht die hem vanuit

6 augustus: Niet bang meer in het donker…

[print] Achttiende Zondag door het Jaar Schriftlezingen: Daniel 7,9-13 2 Petrus 1,16-19 Matteüs 17,1-9 Kort na Jesus lijdensaankondiging horen we vertellen over zijn tocht met zijn vrienden de berg Tabor op. En daar horen zij een bijzonder gesprek. Een verslag van een ontmoeting. Zoals de paus de rabbijnen en de moeftis ooit sprak in Jeruzalem,

30 juli: De parel ligt voor het oprapen

[print] Zeventiende Zondag door het Jaar Schriftlezingen: 1 Koningen 3,5-12 Romeinen 8,28-30 Matteüs 13,44-52 Wat hebben mensen voor idealen? Een betere wereld. Hoe krijg je die? Sommige fanatieke moslims willen voor een wereld naar hun ideeën ingericht als Moslim-martelaars sterven. Hun rouwende familie troosten zich dan met de gedachte dat hun zonen of broers in

16 juli: Hij laat ons niet aan ons lot over

[print] Vijftiende Zondag door het Jaar Schriftlezingen: Jesaja 55,1-10 Romeinen 8, 18-23 Matteüs 13,1-23 Er is een bekend gedicht van een Nederlands dichter dat in de gebedsvorm gegoten is. De dichter klaagt daarin hoe moeilijk het leven is, en wat voor een vreselijke dingen er kunnen gebeuren. Hij worstelt met zijn eigen drankzucht en zijn

9 juli: Je last dragen

[print] Veertiende Zondag door het Jaar Schriftlezingen: Zacharias 9,9-10 Romeinen 8,9.11-13 Matteüs 11,25-30 ‘Neemt mijn juk op de schouders en ik zal u rust en verlichting schenken’ Een last opgelegd krijgen…. en dat moet je dan nog leuk vinden ook. Een last dragen leuk vinden lijkt goed te passen bij een bepaald soort vroomheid die

Benoeming nieuwe directeur Muziekinstituut

Mevrouw Annemarie van Zoest is per 1 juli 2017 benoemd tot de nieuwe directeur van het Muziekinstituut van de Kathedrale Basiliek Sint Bavo in Haarlem.

Keramiek rondleiding in de Nieuwe Bavo

De Vriendenkring van de Nieuwe Bavo organiseert op zondag 9 juli een rondleiding langs het keramiek. De Nieuwe Bavo is hiermee rijk gedecoreerd en haar lichte goudkleurige atmosfeer is voor een belangrijk deel daar aan te danken. De rondleiding onder een ervaren gids start om 15:00 uur en duurt ongeveer een uur.

Mgr. Jan Valkestijn overleden

In het eenenzestigste jaar van zijn priesterschap is op 88 jarige leeftijd Mgr. Jan Valkestijn overleden. Hij verbleef de afgelopen weken in Bosbeek waar hij liefdevol werd verzorgd. Hij is op vrijdag 16 juni in de middag vredig ingeslapen.