• Leidsevaart 146
  • 023 - 532 30 77
  • info@rkbavo.nl

Yearly Archives: 2017

23 april: Nu wij!

[print] Beloken Pasen Schriftlezingen: Handelingen 2 Johannes 20,19-31 I. De deuren waren gesloten. De mannen waren maar met zijn tienen: Judas was weg en Tomas was er ook niet daar zaten ze in het donker. Ze praatten niet veel, ze waren angstig, die vrienden van Jesus. Er staat geschreven dat ze bang waren voor de

Tentoonstelling ‘Ridder en Mysticus’ – Han Bijvoet

Op vrijdag 31 maart vindt in het KathedraalMuseum van de Nieuwe Bavo in Haarlem de officiële opening plaats van de tentoonstelling ‘Ridder en Mysticus – Han Bijvoet (1897-1975) – kunstschilder te Haarlem. De tentoonstelling is dan vanaf zaterdag 1 april tot en met zaterdag 28 oktober te bezichtigen.

Pasen 2017

[print] Pasen 2017 INLEIDING: EEN BIJZONDER STERVEN Ik citeer een moderne filosoof: ‘Wij zeggen van iemand dat hij ‘opstaat’ wanneer hij op eigen kracht van een zittende of liggende houding overeind komt. Als dat gebeurt vanaf een bed of een stoel, noemen we het eenvoudig ‘opstaan’, gebeurt het vanuit een situatie van onderworpenheid, dan noemen

Goede Vrijdag: Het Pasen des Heren

[print] Goede Vrijdag Schriftlezingen: Exodus 12,1-28 Psalm 51 Hosea 6,1-16 Johannes 18.1-19,42 Een troostdienst is het vanavond voor ons allemaal. Mensen die de dood toch wel eng vinden, ons zorgen maken over wat er gaat gebeuren: Noord Korea, Syrië, ziekte en pijn van velen’ misschien wel van ons zelf. Deze vrijdag was niet altijd zo’n

Palmpasen

Op zondag 9 april is het Palmpasen. Volgens de traditie zijn alle kinderen bij deze viering uitgenodigd om mee te lopen met de processie de kerk in; met een kaal kruis in hun handen. Vooraf aanmelden voor deelname via kindervieringen@rkbavo.nl

2 april: Naar het echte leven

[print] Passiezondag Schriftlezingen: Ezechiël 37,12-14 Romeinen 8,8-11 Johannes 11,1-45 Lazarus (‘God helpt mij’ betekent zijn naam) wordt in het verhaal van vandaag, -zonder daar zelf om gevraagd te hebben- weer teruggeroepen, het leven in. Hij komt ergens vandaan, het raadselachtige land aan de overkant en wat zijn we allemaal benieuwd naar hoe het daar is.

26 maart: Licht op onze weg

[print] Zondag Laetare Schriftlezingen: 1 Samuël 16,1-13 Efesiërs 5,8-14 Johannes 9,1-41 Vandaag is het zondag Laetare, een zondag van vreugde. Dat kunnen we altijd goed gebruiken want altijd zijn er sombere dagen. Klein Pasen heet deze zondag ook wel: we leven naar het grote Pasen toe: het feest van het nieuwe begin dat mensen met

Goede Week en Pasen in de Kathedraal 2017

Een overzicht van de vieringen in de kathedraal in de Goede Week en Pasen.

12 maart: De partij van licht en liefde…

[print] 2e Zondag van de vasten Schriftlezingen: Genesis 12. 1-4a Matteüs 17,1-6 Het blijft maar modderen op deze wereld. De vrede tussen de mensen lijkt moeilijk te realiseren er is zoveel eigenbelang; er is zoveel haat, zoveel egoïsme, zoveel machtswellust. Zal het ooit nog wat worden op deze wereld? Antwoord: dat hangt van onze inzet

5 maart: Op naar het paradijs!

[print] 1e Zondag van de vasten Schriftlezingen: Genesis 2,7-9; 3,1-7 Romeinen 5,12-19 Mattheüs 4,1-11 Hoe komt het toch dat deze wereld na al die duizenden en duizenden jaren dat ze bestaat, nog steeds niet is zoals zij zijn moet? Dat is een vraag waar mensen zich eeuw in, eeuw uit mee hebben bezig gehouden want