• Leidsevaart 146
  • 023 - 532 30 77
  • info@rkbavo.nl
Campagnebeeld (2) crop

Yearly Archives: 2018

Grootste museum van Nederland

De Kathedraal van Haarlem, in de volksmond als Nieuwe Bavo bekend, sluit zich, samen met de Munsterkerk in Roermond en de Walburgis­kerk in Zutphen, aan bij het ‘Grootste Museum van Nederland’, een samen­wer­king tussen Museum Catharijneconvent en zestien kerken en synagogen door heel het land.

1 juli: Wachten op leven!

[print] 13e Zondag door het Jaar Schriftlezingen: Wijsheid 1,13-15;2,23-24 2 Korintiërs 8,7.9.13.15 Marcus 5,21-43 Het wonderlijke begin van Marcus 5 (v. 1-20) was de samenstellers van het nieuwe leesrooster blijkbaar te machtig (en werd daarom overgeslagen!): een man ‘wonend in de graven’, een legioen boze geesten dat in een kudde zwijnen de zee wordt ingejaagd

Philadelphia Girls Choir zingt in Haarlem

Het Philadelphia Girls Choir zal vrijdag 29 juni 2018 vanaf 20.00 uur een concert verzorgen in de Nieuwe Kerk, Nieuwe Kerksplein 36 te Haarlem. Ook onze Koor­school St. Bavo verleent haar mede­wer­king aan het concert.

Kerk gesloten voor bezoek tijdens Bavodag

In verband met Bavodag zal de kerk op zaterdag 9 juni niet geopend zijn voor bezoek.

Aangepaste tijd H. Mis op zondag 10 juni

In verband met de televisieuitzending zal de Heilige Mis van 10 juni a.s. om 10:30 uur beginnen.

3 juni: Zijn solidariteit gedenken

[print] Hoogfeest H. Sacrament Schriftlezingen: Exodus 24,3-8 Hebreeën 9,11-15 Marcus 14,12-16.22-26 In iedere Mis zingen we na de opheffing van brood en beker: ‘Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker verkondigen wij de dood des Heren totdat hij komt’. Niet de verrijzenis maar de dood. Wie eet en drinkt wordt

27 mei: Altijd bewegen

[print] Hoogfeest H. Drie-eenheid Schriftlezingen: Deuteronomium 4,32-34.39-40 Romeinen 8,14-17 Matteüs 28,16-20 Om aan te geven dat God beweging is, wordt er over God als de Drie-ene God gesproken. Hij is de God, de Schepper van hemel en aarde, de God die nabijkwam in Jesus Zijn Zoon en die met Zijn Heilige Geest grote dingen doet:

Wisseling van de wacht

De komende maanden zal er op bestuurlijk en pastorale vlak veel gaan veranderen. U wordt daar binnenkort verder over geïnformeerd. Wel is bekend dat diaken Eric Fennis onze parochie per 1 september zal gaan verlaten. De bisschop heeft Eric gevraagd om dan diaken te worden in de Nicolaasbasiliek in Amsterdam, waar hij ook zijn voorbereiding op het priesterschap zal voortzetten.

20 mei: Pinksteren

[print] Hoogfeest van Pinksteren Schriftlezingen: Handelingen 2,1-11 Galaten 5,16-25 Johannes 15,26-27;16,12-15 Waar komt Pinksteren eigenlijk vandaan? Enkele jaren geleden heeft onze enthousiaste bisschop op een van de raceauto’s laten schilderen: Pinksteren met een vraagtaken: Pinksteren? Dat was genoeg om heel wat mensen tot nadenken te stemmen. Ja waar gaat het eigenlijk over: Pinksteren? Het allereerste

13 mei: Durf nieuwe dingen te doen

[print] Zevende Zondag van Pasen Schriftlezingen: Handelingen 1,15-17.20a.20c-26 1 Johannes 4,11-16 Johannes 17,11b-19 Het joodse pinksterfeest stond voor de deur. Daar zijn de vrienden van Jesus, in gebed bijeen. Op het eerste gehoor komen we misschien onder de indruk van hun vroomheid maar dat is niet nodig. Wat was dat voor een geloofsgemeenschap? Een zeer