• Leidsevaart 146
  • 023 - 532 30 77
  • info@rkbavo.nl
In Preken

28 januari: De kwade machten onderkennen en weerstaan

[print]

Vierde Zondag door het Jaar

Schriftlezingen:

  • Deuteronomium 18,15-20

  • 1 Korintiërs 7,32-35

  • Marcus 1,21-28

David Hartmann, hoogleraar in Jeruzalem zegt:
‘Als we eerlijk zijn, moeten we toegeven:
onze wereld stinkt! De beerput staat open!
Heeft men in vroeger tijden het deksel er nog op gehouden
(wat maar net lukte), in deze jaren wordt onze ongerechtigheid openbaar!’

Het kwade moet benoemd worden en onderkend
en -even teruggaande naar David Hartman-
het deksel op de beerput die open gaat zetten lukt niet.
De oorzaken van de stank vinden en bestrijden
is de enige redding voor ons:
we moeten samen een nieuw begin maken’.

Het evangelie van Marcus dat wij dit jaar lezen
heeft als hoofdthema: het altijd mogelijke nieuwe begin.
Het nieuwe begin van Marcus’ eigen leven,
en dat van ieder die later nog naar hem luisteren wil,
is volgens Marcus te vinden in een Joodse man:
Jesus, die men de Christus, de Messias ging noemen.
Die Jesus nodigt ons allen uit:
‘bekeert u en luistert naar deze blijde boodschap:
het Koninkrijk van God is nabij,
het is nu de goede tijd.. doe mee, hier en nu.

Hier: God wil zijn koninkrijk niet op een andere planeet maar hier,
waar het zo stinkt. En als je Hem wilt volgen
mag, ja moet het kwaad ter sprake komen en bevochten.

Jesus gaat ons daarin voor.
Marcus vertelt ons dat Jesus na zijn doop
terstond de woestijn in gaat
waar de demon hem tartte.
Terstond gaat hij dan naar de ruige vissers aan het meer toe
die de dodelijke gevaren van het water kennen.
Maar hij zoekt ook het goede op
Hij gaat de synagoge binnen.

De synagoge waar de woorden van Mozes,
de grote profeet waarover de eerste lezing sprak,
klinken. En Jesus is een goede verstaander van Mozes woord
een trouw doener van de wet die alles nieuw kan maken.
als Jesus spreekt wordt alles anders.
Mensen ervaren troost in zijn woorden;
worden moedig, worden wakker, staan op. Alles wordt nieuw!

Maar dan blijkt het kwade toch nog sterker dan Hij dacht..
de hel barst letterlijk los.
Een boze geest, (hij had zich tijdelijk gevestigd in een man)
roept uitdagend naar Jesus: ‘Wat moet dat allemaal!
Ik weet wel wie je bent, je bent de Heilige Gods,
je mooie praatjes komen van de God van de liefde
die onze macht, de macht van het kwade ondermijnt.’

Jesus ontkent de macht van het kwade niet
maar Hij schrikt niet en gaat de confrontatie aan:
Hij verdrijft de boze geest.

Als christenen hebben wij de neiging om te zeggen:
‘goed dat Jesus dat deed
Hij is onze Verlosser en heeft ons welgedaan.’
Maar daarom alleen wordt dat verhaal ons niet verteld.
Neen, we mogen ons niet beperken tot een dankbare lofprijzing
aan Jesus die alles goed heeft gedaan.

De bedoeling is dat wij Hem volgen
en gesterkt door zijn voorbeeld
ook zelf de strijd tegen de boze aangaan.
Terstond als je durft!

Marcus wil degenen die zijn verhaal over Jesus horen
oproepen tot onmiddellijke navolging.
Tot verbreiding van het evangelie en
tot het afremmen van de macht van het kwaad.
Maar dat niet alleen. Hij wil hen ook bemoedigen:
de boze geesten hebben het niet meer voor het zeggen.

Altijd is er verwachting van een grote toekomst
die God met de mensen wil beginnen..
een grote ook een beetje beangstigende toekomst.

Deze week vrijdag is het de veertigste dag
van kerstmis:
de profeet Maleachi die dan aan het woord komt zegt:
‘wie zal er staande blijven wanneer Hij verschijnt.’
‘Wie kan de komst van de Heer verdragen ? ‘

Is het de bedoeling ons de stuipen op het lijf te jagen
ons bang te maken ?

Maleachi is net als Jesaja en Jona die we de vorige week hoorden
achter in onze kerk uitgebeeld.
Hij kijkt onder een doek die zijn gelaat
tegen de ergste zonnestralen moet beschermen door naar de verte.

Wie kan de komst van de Heer verdragen….

Wat voor een wereld is het waarin God binnen mag komen.
Wat voor een ruimte is er voor vrede, liefde, vriendelijkheid en trouw?

Op de 40e dag stonden in de tempel
twee mensen klaar om de Messias, te ontvangen:

Simeon… de bekendste van de twee
die zei “laat nu uw dienaar gaan in vrede
want mijn ogen hebben het heil aanschouwd.”

En Anna of Hanna, dat is dezelfde naam:
zij is minder bekend. Haar naam betekent:
‘God is genadig.’

In de tempel van Jeruzalem
zijn de woorden van de profeten bekend
dat alles nieuw zal worden; in onze kerken ook.
Maar of er echt oor is voor Gods vernieuwende woord
of wij echt het kwade willen onderkennen en bestrijden
en echt mensen willen zijn, dragers van het nieuwe licht?

We hopen van wel.
Als wij ons laten zegenen met de kaarsen
betekent dat duidelijk
dat wij rond Jesus Messias, het ware licht.
samen echt willen proberen een nieuw begin te maken.

Even terug naar het evangelie van deze zondag:
de demonen zijn verslagen.
Wij kunnen -als wij het willen en durven-
vandaag nog, hier en nu een nieuw begin maken
hem achterna: Jesus Messias, die met ons, voor ons stierf,
maar verrezen en opgestaan nu voor ons leeft en ons voorgaat
in deze, onze dagen.
Gaan wij vertrouwvol verder, levend van Gods genade
getuigend van het licht.

Het licht dat het winnen zal van de duisternis,
de liefde die het winnen zal van de haat ..

Wees gezegend, wees sterk – wordt straks tot ons gezegd-
geloof, word wakker: handel.

Hein Jan van Ogtrop, pastoor