• Leidsevaart 146
  • 023 - 532 30 77
  • info@rkbavo.nl
In Nieuws

Aan de ouders/verzorgers van de eerste communicanten 2018

Beste ouders/verzorgers,

Ieder jaar vieren wij met veel plezier de eerste communie in onze parochie.
Het moment waarop de kinderen, in de leeftijd vanaf 7/8 jaar, voor het eerst aan het grote feest van de maaltijd van Jezus mogen deelnemen. Ze behoren natuurlijk al lang tot de geloofsgemeenschap, maar het feest van de eerste communie wil dat nog eens extra onderstrepen! Bovendien leren ze dan wat het onderscheid is tussen hun eigen bruine boterham en het brood van de eucharistie.

Datum eerste communie

De eerste communie wordt in 2018 gevierd op zondag 15 april om 10.00 uur.
Voorafgaand aan dit feest willen we de kinderen graag meenemen in een leerzaam en ook gezellig voortraject. We gaan ze leren wie Jezus is, wie ze zelf zijn, hoe je om gaat met de mensen om je heen, hoe je kunt bidden, kortom; hoe fijn het is om naar het voorbeeld van Jezus te leven. Daarvoor wordt het project ‘Het geheim van de Eucharistie’ van Peter Vermaat gebruikt. We hebben daar al een aantal jaren goede ervaringen mee.

Voorbereidingen

Vanaf januari zullen de kinderen (meestal) om de week op zondagochtend van 09.45 uur tot 11.15 uur te gast zijn op de pastorie om zich voor te bereiden. De data zijn: 14 januari en 28 januari, 11 februari, 4, en 18 maart, 25 maart (Palmpasen) en 8 april. De generale repetitie voor het grote feest is op zaterdag 14 april van 17.00 uur tot 18.00 uur.
Voor de zondagochtend is gekozen, omdat u wellicht zelf dan naar de kerk kunt en de kinderen vertrouwt raken met de Bavogemeenschap. De kinderen kunt u via de kerk naar de pastorie brengen. De voorbereiding van de kinderen is in de uitstekende handen van Marleen van Leeuwen en Ralf Endstra.

Ouderavonden

Maar ook u zelf willen wij graag de gelegenheid geven iets meer van ons rijke geloof en haar traditie te leren. Ook als het voor u helemaal nieuw is, bent u van harte welkom. Thema’s als: wie is Jezus, wat betekent bidden en hoe doe ik dat, en wat is nou eigenlijk de eucharistie, zijn belangrijk om eens bij stil te staan. Maar ook een aantal praktische vragen of andere dingen die bij u leven kunnen dan aan bod komen. Er zijn daarom vier ouderavonden gepland, te weten op: donderdag 1 februari, donderdag 20 februari, donderdag 13 maart en donderdag 12 april, telkens van 20.00 uur tot 21.30 uur op de pastorie van de kathedraal. Wij gaan er van uit dat als uw kind wordt voorbereid op de eerste communie, u zelf aan de ouderavonden deelneemt.

Aanmelden kan nu al!

U kunt uw kind nu aanmelden. Dan hopen wij dat u zich snel bij mij wilt melden: efennis@bisdomhaarlem-amsterdam.nl

Om uw gegevens compleet te krijgen hoop ik dat u dan uw naam, de naam van uw kind en uw adres en telefoonnummer aan mij wilt mailen. Na uw aanmelding ontvangt u verdere aanvullende informatie.
Mocht uw kind door omstandigheden nog niet gedoopt zijn, dan is dat geen probleem. Ook daar maken we in de aanloop naar de eerste communie een feestje van.

Aan de voorbereiding en het feest zelf zijn onkosten verbonden. Het betreft o.a. de aanschaf van het projectboek en de kosten rond de viering zelf. Het bedrag is €30, – en kan contant worden voldaan op een van de ouderavonden.

Van harte hoop ik dat wij als parochie gemeenschap dit grote feest met uw kind mogen beleven en elkaar vaak zullen treffen in het komende voorjaar.

Mede namens Marleen en Ralf en met hartelijke groeten,

Diaken Eric Fennis

Bavoparochie Haarlem