• Leidsevaart 146
  • 023 - 532 30 77
  • info@rkbavo.nl
In Nieuws

Kerstvieringen Haarlemse Kathedraal druk bezocht

Bavo Kerstviering voor gezinnenDe zeven kerstvieringen in de Haarlemse St. Bavo Kathedraal zijn ook afgelopen jaar weer druk bezocht. Ruim 6000 parochianen en gasten wisten de Kathedraal tussen 23 en 26 december j.l. te vinden voor één of meerdere feestelijke vieringen.

Kerkopenstelling

Nog eens ruim 1000 bezoekers wisten zich in de kerstweek welkom in de Kathedraal om de kerk en de kerststallententoonstelling te bezoeken. Dit kan overigens nog t/m zondag 7 januari a.s., dagelijks van 12.00 uur tot 16.00 uur.

Driekoningen

Op zondag 7 januari  a.s. wordt de kerstperiode in de Kathedraal feestelijk afgesloten met het hoogfeest van de Openbaring des Heren, beter bekend als het feest van Driekoningen.

Om 10.00 uur is dan de Pontificale Hoogmis waarin Mgr. dr. J. Hendriks zal celebreren.

De Bavocantorij van het Kathedrale Koor zal de gezangen verzorgen en nog enkele kerstmotetten uit hun rijke repertoire van de afgelopen weken ten gehore brengen.