• Leidsevaart 146
  • 023 - 532 30 77
  • info@rkbavo.nl
3 slag 2018

Monthly Archives: maart 2018

45ste serie Zaterdagmiddagconcerten

Op zaterdag 5 mei start de 45ste serie Zaterdagmiddagconcerten rond het Willibrordusorgel. De reeks wekelijkse concerten wordt voortgezet t/m de laatste zaterdag van september, 29 september.

De concerten beginnen om 15 uur (behalve het concert op 9 juni dat 20:15 uur begint), en duren ongeveer één uur.

Dit seizoen wordt er speciale aandacht besteed aan componisten die een deel van hun leven doorbrachten en -brengen in de provincie Noord-Holland, waarvan Haarlem de hoofdstad is. Een eerste inventarisatie leverde een lijst van 60 namen op!

25 maart: De pelgrims achterna

[print] Palmzondag Schriftlezingen: Marcus 11,1-10 Jesaja 50,4-7 Filippenzen 2,6-11 Marcus 14,1-15,47 Opgaan naar Jeruzalem is een heel gebeuren, vanuit de diepte waar Jericho ligt, meer dan 100 meter onder de zeespiegel, klimmen de pelgrims omhoog en komen na een lange klim tenslotte boven op de oostflank van de olijfberg aan de heuvelrug waarop men een

Goede Week en Pasen in de Kathedraal 2018

Een overzicht van de vieringen in de Goede Week en Pasen in de kathedraal.

Kerkenwachters gezocht

De restauratie van de Sint-Bavo kathedraal ofwel de Nieuwe Bavo aan de Leidsevaart is zo goed als voltooid en de deuren van de kerk staan weer open voor bezoekers. De Nieuwe Bavo is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die het huidige team van “kerkwachten” komen versterken.

Parochieblad 18 maart t/m 3 juni

De nieuwe editie van het parochieblad voor de periode 18 maart t/m 3 juni kunt u hier lezen. Met onder andere een terugblik op het Diaconaal weekend, het programma voor de 45e serie orgelconcerten en een vooruitblik op De Nieuwe Bavo Bloeit.

11 maart: Onverwacht geluk

[print] Vierde Zondag Veertigdagentijd Schriftlezingen: 2 Kronieken 36,14-16.19-23 Efesiërs 2,4-10 Johannes 3,14-21 Het was me wel wat geweest die ballingschap in Babel. De koning van Babel was Jeruzalem zo’n kleine 600 jr. voor Christus- binnengevallen -dat hoorde u ook in de terugblik waarmee de eerste lezing begon- De koning doodde de jongemannen, zelfs in de

4 maart: Trouw aan onze bevrijder

[print] Derde Zondag Veertigdagentijd Schriftlezingen: Exodus 20,1-17 1 Korintiërs 1,22-25 Johannes 2, 13-25 Ergens tussen de Eufraat en de Tigris waar de wereld mooi is en vruchtbaar in een gebied dat nu deel uitmaakt van het grote land Irak een land dat we niet paradijselijk meer kunnen noemen lag -volgens de Bijbel- het aardse Paradijs.