• Leidsevaart 146
  • 023 - 532 30 77
  • info@rkbavo.nl
In Nieuws

Goede Week en Pasen in de Kathedraal 2018

pasenPalmzondag

Op Palmzondag 25 maart is om 10.00 uur de Pontificale Hoogmis, waarin de Bisschop Mgr. dr. J. Punt de hoofdcelebrant is. De Bavocantorij zal de gezangen verzorgen.

Boeteviering

Op dinsdag 27 maart is er om 19.30 uur een boeteviering en aansluitend gelegenheid voor het persoonlijk ontvangen van het sacrament van boete en verzoening.

Chrismamis

Op woensdag 28 maart is om 19.30 uur de Oliewijding (Chrismamis) De Bisschop Mgr. dr. J. Punt zal in concelebratie met de priesters van het bisdom en het militair ordinariaat hier in voor gaan. De gezangen worden verzorgd door de Senioren en Mannen van het Kathedraal Koor.

Witte Donderdag

Op Witte donderdag 29 maart is om 19.30 uur de plechtige avondmis, waarin het Mannenkoor de gezangen zal verzorgen.

Goede Vrijdag

Op Goede vrijdag 30 maart is om 15.00 uur de Kruisweg en zijn om 19.30 uur de Goede Vrijdag Plechtigheden, waaronder de kruisverering. De Bisschop Mgr. dr. J. Punt zal in de avondplechtigheid voorgaan. De Bavocantorij zal de gezangen verzorgen, waaronder de bekende Johannespassie van Jan Valkestijn.

Aansluitend worden vanaf 21.00 uur de Lamentaties van Goede Vrijdag gezongen door de Bavocantorij.

Paaswake

De Paaswake op zaterdag 31 maart begint om 21.00 uur, waarin Hulpbisschop Mgr. J. dr. Hendriks hoofdcelebrant zal zijn. De Senioren en Mannen van het Kathedrale Koor zullen de gezangen verzorgen, waaronder delen uit de Missa Brevis in C major (Spatzenmesse) van W.A. Mozart.

Hoogfeest van Pasen

Op Eerste Paasdag 1 april is om 10.00 uur de Pontificale Hoogmis van Pasen, waarin de Bisschop Mgr. dr. J. Punt zal voorgaan. Het Kathedrale Koor zingt o.a. de vaste misdelen uit de Missa Brevis in C major (Spatzenmesse) van W.A. Mozart. Ook Händels Halleluia zal feestelijk klinken.

Op Tweede Paasdag 2 april is de viering om 10.00 uur met samenzang.