• Leidsevaart 146
  • 023 - 532 30 77
  • info@rkbavo.nl

Monthly Archives: mei 2018

27 mei: Altijd bewegen

[print] Hoogfeest H. Drie-eenheid Schriftlezingen: Deuteronomium 4,32-34.39-40 Romeinen 8,14-17 Matteüs 28,16-20 Om aan te geven dat God beweging is, wordt er over God als de Drie-ene God gesproken. Hij is de God, de Schepper van hemel en aarde, de God die nabijkwam in Jesus Zijn Zoon en die met Zijn Heilige Geest grote dingen doet:

20 mei: Pinksteren

[print] Hoogfeest van Pinksteren Schriftlezingen: Handelingen 2,1-11 Galaten 5,16-25 Johannes 15,26-27;16,12-15 Waar komt Pinksteren eigenlijk vandaan? Enkele jaren geleden heeft onze enthousiaste bisschop op een van de raceauto’s laten schilderen: Pinksteren met een vraagtaken: Pinksteren? Dat was genoeg om heel wat mensen tot nadenken te stemmen. Ja waar gaat het eigenlijk over: Pinksteren? Het allereerste

13 mei: Durf nieuwe dingen te doen

[print] Zevende Zondag van Pasen Schriftlezingen: Handelingen 1,15-17.20a.20c-26 1 Johannes 4,11-16 Johannes 17,11b-19 Het joodse pinksterfeest stond voor de deur. Daar zijn de vrienden van Jesus, in gebed bijeen. Op het eerste gehoor komen we misschien onder de indruk van hun vroomheid maar dat is niet nodig. Wat was dat voor een geloofsgemeenschap? Een zeer

Hemelvaart: Hij laat ons niet alleen

[print] Hemelvaart Schriftlezingen: Handelingen 1,1-11 Efesiërs 4,1-13 Marcus 16,15-20 Als kind vond ik Hemelvaart altijd een droevige dag; het afscheid van Jesus die van zijn vrienden weg ging. We hebben Hem nog zo nodig! Deze wereld is nog lang niet voltooid. Heel dramatisch (en terecht) is de vraag van Jesus’ vrienden: ‘gaat u nu het

6 mei: Jullie zijn mijn vrienden

[print] Zesde Zondag van Pasen Schriftlezingen: Handelingen 10,25-26.34-35.44-48 1 Johannes 4,7-10 Johannes 15,9-17 Dit was de week van herdenkingen en manifestaties. 1 Mei, dag van de arbeid: Moskou: militairen strak in het gelid: HOERA! 2 Mei onze eigen parochie 120 jaar: intiem gevierd in de morgen; 4 mei ’s Avonds weer stilte en bezinning en