• Leidsevaart 146
  • 023 - 532 30 77
  • info@rkbavo.nl
In Nieuws

Wisseling van de wacht

eric fennis

Beste allen die zich bij de Bavo betrokken voelen,

De benoemingsperiode voor het bestuur van onze parochie H.H. Antonius en Bavo zit er op per 1 juni a.s.. Het was een boeiende tijd, waarin de kathedraal weer opgefrist uit de restauratie tevoorschijn kwam, waarin besloten moest worden een andere invulling te zoeken voor de gebouwen aan de Nieuwe Groenmarkt en waarin de samenwerking met het bisdom is aangetrokken.

Op het bestuurlijk en pastorale vlak zal er voor onze parochie in de komende maanden het nodige veranderen. U wordt daar binnenkort verder over geïnformeerd. Wel is al bekend dat diaken Eric Fennis, die vanaf 1 november 2008 werkzaam is voor parochie, ons helaas gaat verlaten.  De bisschop heeft besloten per 1 september a.s. kapelaan Johannes van Voorst tot Voorst te benoemen als  opvolger van Eric. Pastoor Hein Jan van Ogtrop blijft zijn functie als plebaan vervullen tot het einde van dit kalenderjaar.

IMG_4925-e1516443333478

Kapelaan Johannes van Voorst tot Voorst

De bisschop heeft Eric gevraagd per 1 september a.s. diaken te worden in de Nicolaasbasiliek te Amsterdam. Hij zal daar ook zijn voorbereiding op het priesterschap verder voort zetten. Daarnaast blijft hij secretaris-generaal van het bisdom. Tot medio juli a.s. vervult hij in onze parochie zijn pastorale en liturgische taken, net als zijn werkzaamheden voor het kathedrale koor.

Op 23 september a.s. nemen we afscheid van Eric, die dan tien jaar aan onze parochie verbonden is geweest. In deze viering bij de start van het werkjaar 2018-2019 hopen wij tevens het nieuwe pastorale team voor onze parochie te kunnen presenteren.

Het wordt een afscheid, maar niet voorgoed. Bovenal wordt het een nieuw begin, opnieuw in groter verband, met onze herrezen kathedraal als stralend middelpunt.

Namens het bestuur van onze huidige parochie H.H. Antonius en Bavo,

met hartelijke groet,

Pieter Klein Beernink,
vice-voorzitter.