• Leidsevaart 146
  • 023 - 532 30 77
  • info@rkbavo.nl

Monthly Archives: juli 2018

29 juli: Naar het land dat ik u wijs

[print] 17e Zondag door het Jaar Schriftlezingen: 2 Koningen 4,42-44 Efesiërs 4,1-6 Johannes 6,1-15 Vorige week eindigden we de dienst met een lied dat in deze kerk als een topper geldt. “God roept een mens op weg te gaan, het leven is een reis.” Met graagte zingen wij in deze kerk vaak dit lied: het

22 juli: Nieuwe mensen worden

[print] 16e Zondag door het Jaar Schriftlezingen: Jeremia 23,1-6 Efesiërs 2,13-18 Marcus 6,30-34 Het evangelie van deze zondag vertelt ons: ‘Hij voelde medelijden met de schare want hij zag hen als schapen zonder herders.’ Spreekt ons 21e eeuwers dat nog wel aan ? Wat moeten wij met deze merkwaardige tekst. Wij hebben geleerd om volwassen

Grootste museum van Nederland

De Kathedraal van Haarlem, in de volksmond als Nieuwe Bavo bekend, sluit zich, samen met de Munsterkerk in Roermond en de Walburgis­kerk in Zutphen, aan bij het ‘Grootste Museum van Nederland’, een samen­wer­king tussen Museum Catharijneconvent en zestien kerken en synagogen door heel het land.

1 juli: Wachten op leven!

[print] 13e Zondag door het Jaar Schriftlezingen: Wijsheid 1,13-15;2,23-24 2 Korintiërs 8,7.9.13.15 Marcus 5,21-43 Het wonderlijke begin van Marcus 5 (v. 1-20) was de samenstellers van het nieuwe leesrooster blijkbaar te machtig (en werd daarom overgeslagen!): een man ‘wonend in de graven’, een legioen boze geesten dat in een kudde zwijnen de zee wordt ingejaagd