• Leidsevaart 146
  • 023 - 532 30 77
  • info@rkbavo.nl
In Nieuws

Afscheid diaken Eric Fennis en presentatie van het nieuwe pastoresteam

Diaken Eric FennisOp zondag 16 september a.s. neemt onze parochie afscheid van diaken Eric Fennis die ruim tien jaar aan onze gemeenschap en het kathedrale muziekinstituut verbonden is geweest.

Die dag is er een feestelijke eucharistieviering om 10.00 uur in de kathedraal, waaraan het voltallig kathedrale koor muzikaal medewerking zal verlenen. Aansluitend is er gelegenheid om diaken Eric persoonlijk de hand te schudden tijdens de receptie die hem wordt aangeboden.

Presentatie nieuwe pastorale team

Kapelaan Johannes van Voorst tot VoorstPastoor-Bart-PutterDe week er na, dus zondag 23 september, zal onze hulpbisschop Mgr. Jan Hendriks het nieuwe pastorale team presenteren. Pastoor Bart Putter en parochievicaris Johannes van Voorst tot Voorst zullen zich dan presenteren als de nieuwe pastores. Ook dit gebeurt in een feestelijke eucharistieviering om 10.00 uur. Deze viering wordt muzikaal ingevuld door de Capella Puellarum. Na de viering is er gelegenheid om met de nieuwe pastores kennis te maken.
Voor beide vieringen bent u van harte uitgenodigd!