• Leidsevaart 146
  • 023 - 532 30 77
  • info@rkbavo.nl
In Dirigenten

Dirigenten

Sanne Nieuwenhuijsen – Magistra Cantus

Sanne_nieuwenhuijsen_nov_2008_bwSanne Nieuwenhuijsen (1979) begon haar muzikale opleiding op de Kathedrale Koorschool Utrecht. Aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag studeerde ze hoofdvak Koordirectie bij Jos van Veldhoven en Jos Vermunt. Daarnaast volgde ze ook het hoofdvak Solozang bij Sasja Hunnego en Gerda van Zelm. Na haar studie volgde Sanne masterclasses koordirectie bij onder meer Tonu Kaljuste, het Nederlands Kamerkoor en Veljo Tormis.

Sinds 1998 heeft Nieuwenhuijsen als (assistent-)dirigent voor een reeks van gezelschappen gestaan, waaronder het Kathedrale Koor Utrecht , Kamerkoor Venus, het Erasmus Kamerkoor en het Toonkunstkoor Amsterdam. Ook leidt zij diverse projectkoren in Nederland en coacht zij regelmatig (semi-) professionele ensembles. Momenteel is ze de vaste dirigent van Kamerkoor Vocoza. Deelnames aan (internationale) koorfestivals leverden meerdere malen eerste prijzen op met deze ensembles.

Vanaf 2010 is Sanne als dirigent verbonden aan het Muziekinstituut van de Kathedraal Sint Bavo te Haarlem. Op 29 september 2013 is Sanne Nieuwenhuijsen geïnstalleerd als Magistra Cantus. Daarmee is zij de eerste vrouw in Nederland die in deze functie benoemd wordt.

Sanne Nieuwenhuijsen is verder werkzaam als zangpedagoog en incidenteel als uitvoerend zangeres, en is moeder van drie kinderen.

Rens Tienstra – Tweede dirigent

Rens-TienstraRens Tienstra studeerde al op jonge leeftijd orkestdirectie bij Dick Verhoef en daarna aan de vooropleiding van het conservatorium van Amsterdam bij Lucas Vis en Sam ten Velde. Tienstra studeerde in 2013 af als Master of Music in Compositie met een onderzoek naar de raakvlakken tussen gregoriaans en hedendaagse compositie.

Tienstra’s composities zijn inmiddels gespeeld door uiteenlopende groepen als het Nieuw Ensemble, Nederlands Blazers Ensemble, ASKO|Schönbergensemble, Prometheus Ensemble en Hollands Vocaal Ensemble. Zijn muziek klonk op bijzondere locaties als het Concertgebouw Amsterdam, Muziekgebouw aan het IJ, de Noorderkerk Amsterdam, strand en duinen, en binnen- en buitenlandse klokkentorens. Tienstra is koorleider van de dames- en herenensembles van de Schola Gregoriana Noordwijk, de Schola Cantorum Oegstgeest (één van de oudste schola’s in Nederland) en als zanger verbonden aan de Schola Cantorum Amsterdam en Ensemble Scholares (D). Om het gregoriaans op nieuwe wijzen te kunnen uitvoeren stichtte hij de jaarlijkse PASSIO-concerten in Noordwijk en nam hij het initiatief tot de Nationale Getijdendag in de Haagse Kloosterkerk.

Als dirigent en coach is hij actief bij meerdere koren en ensembles van uiteenlopende bezetting. Als docent was hij drie jaar lang verbonden aan het Nieuw Amsterdams Kinderkoor; vanaf augustus 2016 is hij als tweede dirigent verbonden aan de Haarlemse Kathedrale Basiliek St. Bavo en de bijbehorende Koorschool. Daarnaast treedt hij op als pianist of begeleider, is hij actief als programmeur (o.a. van de concertserie “Muziek in Jeroen”) en arrangeur, en geeft hij geregeld lezingen over allerhande muzikale onderwerpen.

Sarah Barrett

Sarah-BarrettSarah Barrett (Baltimore Maryland, U.S.A.) behaalde haar zangdiploma aan het Trinity College in Hartford, Connecticut. Na het winnen van de Maryland State Vocal Competition, ontving zij een uitnodiging om te zingen met het Baltimore Symphony Orchestra en de Washington Opera. Na een actieve carrière als zangeres in Wenen verhuisde Sarah Barrett naar Nederland, waar zij zich verder verdiepte in koordirectie. Zij nam deel aan de Kurt Thomas Cursus en studeerde bij Hans Leenders, Daan Admiraal en Gilles Michels.

Sinds 2004 is Sarah Barrett dirigent van het vocaal ensemble Haarlem Voices, die in 2008 de eerste prijs (categorie kamerkoor) in het Nederlands koorfestival won. Binnenkort is Haarlem Voices te horen in een Kerstconcert met Wings, een kamerensemble van de Holland Synfonia.

In 2008 dirigeerde zij de wereldpremière “Star over Amsterdam”, een Kerstoratorio van Camille van Lunen. Als stempedagoge geeft Sarah privé-lessen in zowel Nederland als Oostenrijk. Zij is vermaard om haar werk met kinderstemmen. Zo werkte zij intensief met de Wiener Sängerknaben. Sinds 2000 is zij verbonden aan de Koorschool St. Bavo Muziekinstituut als stemvormer en interim koorleider.

Met het Kathedrale koor reisde zij in 2009 naar Rome en verleende haar medewerking aan diverse concerten in het Vaticaan. In 2010 begeleide ze vier kindersolisten voor Britten’s Saint Nicolas Cantate.

Fons Ziekman

Fons en koorFons Ziekman werd in 1948 geboren te Amsterdam-West. Zijn eerste pianolessen ontving hij van Jos Pickers, de organist van de Tichelkerk aan de Lijnbaansgracht. Tijdens zijn studie (met als specialisatie muziek en geschiedenis) aan de Kweekschool “Magister Vocat” te Amsterdam werd hij in staat gesteld verschillende malen het schoolkoor te dirigeren.

Na het behalen van zijn onderwijzersdiploma werd hij in 1971 onderwijzer aan de Maria-lagere school te Wormer, alwaar hij tevens dirigent werd van het parochiekoor. In 1974 ging hij schoolmuziek en koordirectie studeren aan het Alkmaars Conservatorium. Tegelijkertijd volgde hij enkele jaren de 14 dagen per jaar durende Kurt Thomascursus voor koordirigenten; hij kreeg daar les van o.a. Felix de Nobel, Hans v.d. Hombergh en Jan Eelkema.

In 1977 werd Fons Ziekman benoemd als muziekdocent aan de Haarlemse Koorschool St. Bavo. Daarnaast fungeerde hij als repetitor en assistent-dirigent van het Kathedrale Koor St. Bavo, dat toen onder leiding stond Mgr. Drs. J. Valkestijn.
In 1989 werd Fons Ziekman door de Bisschop van Haarlem benoemd als Magister Cantus van de Kathedrale Basiliek van St. Bavo en tevens directeur van het Muziekinstituut van de Kathedraal St. Bavo.

Op initiatief van Ziekman werd op 23 december 1990 voor de eerste keer in de kathedraal het Festival of Nine Lessons and Carols gehouden. Tijdens deze viering droegen de koorleden voor de eerste keer hun nieuwe, rode, togen en superplies. Dit Festival bleek een enorm succes en werd tot op heden een jaarlijks terugkerende traditie.

In 1992 werd besloten ook meisjes toe te laten op de Koorschool. Dit betekende niet, dat ook de meisjes in het Kathedrale Koor werden opgenomen. Fons Ziekman hechtte er aan de jongenskoorklank met mannen te laten bestaan en een nieuw fenomeen, de Meisjescantorij, op hetzelfde niveau in de kathedraal en daar buiten te laten fungeren. Inmiddels zijn naast de Meisjescantorij nog vier deelkoren actief als onderdeel van het Kathedrale Koor, te weten het Jongenskoor, het Mannenkoor, de Bavocantorij en de Capella Puellarum.

Fons Ziekman met eretekenZowel met het Kathedrale koor als de onderscheiden deelkoren heeft Fons Ziekman verschillende buitenlandse concertreizen gemaakt naar o.a. Duitsland, Frankrijk, Italië (Rome), Rusland (Moskou), Engeland (o.a. Cambridge, Lincoln, Norwich, en Ely) en Japan (16 verschillende steden).

Bij zijn afscheid als Magister Cantus op 29 september 2013 is Fons Ziekman door Paus Franciscus benoemd tot ‘Ridder in de orde van Sint Sylvester’ voor zijn uitzonderlijke inzet voor het Muziekinstituut, de koren en kerkmuziek.