• Leidsevaart 146
  • 023 - 532 30 77
  • info@rkbavo.nl
In Nieuws

Programma Goede Week en Pasen 2019

Crucifixion02Palmzondag

Zondag 14 april, 10:00 uur – Mgr. Punt
(Bavo Cantorij)

De dag waarop Jezus op een ezel Jeruzalem binnentrekt en als koning toegejuicht wordt. We lezen als inleiding op de Goede Week ook al het Lijdensverhaal uit Lucas.

Boeteviering

Dindag 16 april, 19:30 – 21:00 uur

In deze periode van inkeer een gebedsavond met een speciale gelegenheid tot bezinning en om u te verzoeken met uw hemelse Vader in het Sacrament van Verzoening. Bij de uitstelling van het Allerheiligste is er verdieping aan de hand van Gods Woord en zijn er priesters beschikbaar voor de Biecht (vrije in- uitloop)

Chrismamis

Woensdag 17 april, 19:30 uur – Mgr. Punt
(Senioren en Mannenkoor)

Vanwege Witte Donderdag verzamelen alle priesters en diakens zich rond hun Bisschop om hun wijdingsbeloften te hernieuwen en worden de heilige Oliën gezegend en gewijd.

Witte Donderdag

Donderdag 18 april, 19:30 uur  Mgr. Hendriks
(Mannenkoor)

Jezus viert het Laatste Avondmaal en stelt daarmee de Eucharistie en het Priesterschap in. We vieren de Heilige Mis, zoals Jezus heeft opgedragen en het eindigt in de stilte van de Hof van Olijven, waar Jezus bidt.

Goede Vrijdag

Vrijdag 19 april

Kruisweg: 15:00 uur

Plechtigheid: 19:30 uur – Mgr. Punt
(Bavo Cantorij)

Lamentations: 21:00 uur
(Bavo Cantorij)

Jezus geeft Zijn leven tot het uiterste, uit Liefde voor elke mens, voor de Verlossing van de zonde. De Kruisweg wordt gebeden, overweging en gebed bij momenten van de weg die Jezus met het Kruis aflegde. ’s Avonds staan we daar speciaal bij stil. De plechtige liturgie is met Kruisverering en gezongen Lijdensverhaal.

Paaswake

Zaterdag 20 april, 21:00 uur – Mgr. Hendriks
(Senioren en Mannenkoor)

We waken in afwachting van Jezus’ Verrijzenis. Het Licht breekt door de duisternis, Hij is sterker dan de dood en verrijst! We zegenen en ontsteken de nieuwe Paaskaars en horen meerdere lezingen die Gods werk voor de mens laten zien. We vernieuwen onze Doopgeloften en bejubelen Jezus die verrijst! Deze prachtige liturgie duurt in totaal ongeveer 2 uur.

Paaszondag

Zondag 21 april, 10:00 uur – Mgr. Punt
(Kathedrale Koor)

Jezus is Verrezen! We vieren uitbundig en plechtig dat God voor ons de overwinning behaald heeft.