• Leidsevaart 146
  • 023 - 532 30 77
  • info@rkbavo.nl
In Orde van dienst

Orde van Dienst 19e Zondag door het Jaar

19e zondag door het jaar
11 augustus 2019, 10:00 uur

Celebrant: Pastoor B. Putter
Koor: Samenzang
Organist: A.J. Roelofs

Lezingen

Wijsheid 18,6-9
Hebreeën 11,1-2.8-19 of 1-2.8-12
Lucas 12,32-48 of 35-40

Preludium: Preludium Es-dur (J.S. Bach)

Intredezang: Wij treden biddend (nr. 3 in Missaaltje)

Ordinarium: gebeden

Geloofsbelijdenis: gebeden

Offertorium: orgelspel

Communio: orgelspel

Slotzang: Aanbidt en dankt (nr. 8 in Missaaltje)

Postludium: Offertoire uit Messe des Couvents (F. Couperin)