• Leidsevaart 146
  • 023 - 532 30 77
  • info@rkbavo.nl

Yearly Archives: 2019

9 juni: Pinksteren

[print] Pinksteren Schriftlezingen: Handelingen 2,1-11 Romeinen 8,8-17 Johannes 14,15-16.23b-26 Mijn broer, die leraar is in Leiden vroeg aan de leerlingen van de oecumenische school daar -ze houden daar altijd een dagopening- “weten jullie wat we op Pinksteren vieren’? Een wakkere leerling stak zijn vinger op: ‘iets met vlammetjes.’ Toch een aardig antwoord want veel mensen

2 juni: Hij bad ook voor ons!

[print] 7e Zondag van Pasen Schriftlezingen: Handelingen 7,55-60 Apokalyps 22,12-14.16-17.20 Johannes 17,20-26 ‘Wezenzondag’.. heet deze zondag in de kerken van de reformatie. Ik vind dat een mooie naam. Het geeft iets weer van onze stemming zo tussen Hemelvaart en Pinksteren in. De Heer heeft ons verlaten en we moeten nog even wachten op de bemoediging

Heilig Vormsel van 10 vormelingen

Op zaterdag 8 juni vieren we op de vooravond van Pinksteren om 18 uur het Heilige Vormsel van 10 vormelingen uit onze regio. Dat betekent dat er geen andere H. Mis zal zijn om 19 uur.

Bijzonder Pinksteren met Kardinaal Sarah uit het Vaticaan

Op Pinksteren, zondag 9 juni is er een bijzondere Hoogmis in onze Sint-Bavo Kathedraal met kardinaal Robert Sarah, een man met een bijzonder levensverhaal. Kardinaal Robert Sarah werd in 1945 in een arm gezin geboren in Guinée. Amper 33 jaar oud werd hij de jongste aartsbisschop ter wereld in een periode dat het land verscheurd werd door

36 Communicantjes ontvingen hun Eerste Heilige Communie in de Bavo-kathedraal op 26 mei 2019

Eindelijk was het dan zover: na 12 kinderbijeenkomsten vanaf januari t/m mei waarin de kinderen les kregen van kapelaan Nars Beemster en kapelaan Johannes van Voorst (en in het begin ook van mevrouw Irene Vorstman), volgde eindelijk de grote dag, zondag 26 mei, waarop de 36 communicantjes hun Eerste Heilige Communie mochten ontvangen.

Europese prijs voor restauratie Bavo-kathedraal Haarlem

Op dinsdag 21 mei 2019 is bekend gemaakt, dat aan onze stichting de Europa Nostra Award is toegekend voor de restauratie van onze kathedraal. De Europese uitreiking van de Award vindt plaats in Parijs op 29 oktober as. Op een nog nader te bepalen datum in september/oktober wordt in de kathedraal nader bij de toekenning van deze prijs stil gestaan.

Pastoraal Team

Het pastoraal team bestaat naast pastoor Bart Putter uit kapelaan Nars Beemster, kapelaan Johannes van Voorst en diaken Gert Jan van der Wal, en de BOAZ coördinator Paula van der Voorn. Pastoor Bart Putter: Aan de pastoor is in eerste instantie het pastoraat toevertrouwd. Zeker als het gaat om de verdichtingsmomenten van het katholiek gelovig

Eerste Heilige Communie van 36 kinderen

Komende zondag, 26 mei, vieren we de Eerste Heilige Communie. Om 10 uur zullen 36 kinderen voor het eerst Jezus ontvangen in de H. Communie. Het is de eerste keer dat we dit grote feest als regio gezamenlijk vieren. Iedereen is van harte welkom in deze Heilige Mis. De kinderen van groep 5 en 6

12 mei: Elkaars herder durven zijn

[print] 4e Zondag van Pasen Schriftlezingen: Handelingen 13,14.43-52 Apokalyps 7,9.14b-17 Johannes 10,27-30 Jesus’ toespraak over de Goede Herder Jesus heeft voor het eerst geklonken in de winter in Jeruzalem rond het wijdingsfeest van de tempel…. vergelijkbaar met het jaarfeest van de wijding van onze kerk dat wij in begin mei gedenken. In het Jeruzalem van

46ste serie Zaterdagmiddagconcerten

Op zaterdag 4 mei start de 46ste serie Zaterdagmiddagconcerten rond het Willibrordusorgel. De reeks wekelijkse concerten wordt voortgezet t/m de laatste zaterdag van september, 28 september.

De concerten beginnen om 15 uur (behalve het concert op 22 juni dat 20:15 uur begint), en duren ongeveer één uur.