• Leidsevaart 146
 • 023 - 532 30 77
 • info@rkbavo.nl
Allerzielen Sint Bavo Kathedraal

All posts by kapelaanjohannes

Allerheiligen en Allerzielen in de Kathedraal

Op vrijdag 1 november is het Hoogfeest van Allerheiligen. De heiligen zijn al diegenen die ons voorgegaan zijn naar de hemel en naar wie we speciaal kijken als grote voorbeelden, aan wie we hulp en gebed vragen en met wie we, ook hier op aarde, de gemeenschap van de heiligen mogen vormen. We vieren dit feest dus met grote vreugde!

Er is op 1 november géén H. Mis in de ochtend, wel een plechtige Hoogmis om 19.30 uur met zang van de Capella Puellarum.

 

Op zaterdag 2 november is het de gedachtenis van Allerzielen. Vele dierbaren zijn ons voorgegaan en we willen voor hen blijven bidden. Dat ze in Gods heerlijkheid opgenomen mogen worden.

De speciale H. Mis van Allerzielen is om 19.30 uur met bijzondere zang van de Bavo Cantorij. (Dit is dus niet de Vooravondmis van de zondag, maar specifiek voor Allerzielen.)

Nieuw: Familiezondag!

Familiezondag Joseph kerk Bavo Haarlem RK Parochies families gezinnen jeugd

De laatste tijd merken we dat in verschillende kerken van onze regio Haarlem en BOAZ op zondag gezinnen naar de kerk komen, die heel graag ook anderen van dezelfde leeftijd willen ontmoeten. Er blijkt duidelijk behoefte aan een mogelijkheid om met enige regelmaat andere gezinnen te ontmoeten, iets waar ook om wordt gevraagd door ouders van eerste communicanten en dopelingen van voorbije jaren.

Natuurlijk zijn er zo nu en dan familie- of gezinsvieringen in onze kerken, maar dat is vrij onregelmatig. Daarom willen we vanaf september beginnen met iets nieuws: de Familiezondag. Omdat een heel aantal gezinnen elkaar al gevonden heeft bij de Josephkerk, zal daar vanaf september op de vierde zondag van elke maand de Familiezondag plaatsvinden.

De Heilige Mis begint om 9.30 uur, waarbij de zang wordt verzorgd door het gezinskoor met zo nu en dan een bijdrage door de band van LifeTeen. Na de viering zal er een programma zijn voor de verschillende leeftijdsgroepen, waarna rond 12 uur de ochtend wordt afgesloten met een Potluck lunch (iedereen neemt iets lekkers te eten mee).

Doel is natuurlijk om de gezinnen de mogelijkheid te geven elkaar regelmatig te ontmoeten, maar ook om een gelegenheid te bieden om kennis te maken met onze kerk, met ons geloof.

Kort overzicht: elke 4e zondag van de maand in de Josephkerk (Jansstraat 43, Haarlem):

 • 9.30 uur: Heilige Mis met Gezinskoor
 • 10.45 uur: Parallelgroepen met eigen programma’s
  • Bethlehem (0-4 jr)
  • Nazareth (5-11 jr)
  • LifeTeen (12-17 jr)
  • Joseph (jongeren en ouders jonge gezinnen)
  • Maria (andere volwassenen)
 • 12 uur: Potluck Lunch (iedereen neemt wat te eten mee, alles op een grote tafel en iedereen heerlijk eten!)
 • 12.30 uur: Gezamenlijk afsluiting

De eerste Familiezondag vindt plaats op zondag 22 september, aanvang 9.30 uur.

U bent altijd welkom, alle generaties, aanmelden is niet nodig! (Neem wel iets voor de lunch mee!)

Voor vragen: kapelaan Johannes van Voorst

 

Kijk HIER voor alle activiteiten voor verschillende delen van de familie!

Nieuwe jongerenwerker voor parochieregio

Het komende jaar gaat er veel ondernomen worden op het gebied van jeugd en jongeren in onze parochies. Er zijn het afgelopen seizoen veel nieuwe ideeën omgezet in concrete plannen. Waaronder het opzetten van een Familiezondag, een wekelijks jongerenprogramma en ook voor de 30-plussers wordt het één en ander op touw gezet.

Naast het opstarten van veel nieuwe initiatieven gaat Matthijs Jansen afscheid nemen als jongerenwerker van de Joseph parochie. Gelukkig staat zijn opvolger Rowy van Dijk al klaar. Zij zal zich voor 3 dagen in de week gaan inzetten voor ‘Jeugd en jongeren’ in de parochies van Haarlem en BOAZ.

Matthijs wil de tijd die hij hiermee vrijmaakt investeren in werkervaring en studie buiten het kerkelijk werk. Betreffende zijn functie van jongerenwerker voor het Bisdom Haarlem-Amsterdam zal niks veranderen en zal hij zich voor 3 dagen per week blijven inzetten voor het diocesane jongerenwerk.

Matthijs zal tot 1 januari 2020 in dienst blijven voor de parochie. Toch is Rowy vanaf 1 september 2019 al begonnen als opvolger van Matthijs. De komende maanden zal zij steeds meer taken van Matthijs overnemen en door hem worden ingewerkt. Graag stelt zij zich graag even aan u voor.

Beste parochiaan,Foto Rowy van Dijk jongerenwerker

Tijd om mij met veel plezier aan u voor te stellen omdat, ik per 1 september ’19 voor u in de parochie ben komen werken. Mijn naam is Rowy van Dijk, 25 jaar, en ik heb de mooie kans gekregen om mij te richten op kinderen, tieners, jongeren en gezinnen binnen de parochies van Haarlem en BOAZ. Voordat ik hier begon heb ik een studie religiewetenschappen bij de Universiteit Leiden gevolgd en gewerkt als jongerenwerker in Engeland. Omdat je nooit bent uitgeleerd volg ik naast deze fantastische baan de studie tot SPH – Jeugdzorgwerker. Graag hoop ik u binnenkort te ontmoeten en te spreken bij een van de HH. Missen, familiezondagen of tieneractiviteiten.

Hopelijk ontmoet ik u binnenkort,
Met vriendelijke groet,

Rowy van Dijk

Rowy zal een breder takenpakket krijgen dan Matthijs en ook veel samenwerken met kapelaan Johannes van Voorst. Samen willen zij met vele vrijwilligers, jongeren, gezinnen en met u, kinderen, tieners en jongeren een centrale plek geven in de parochies van Haarlem en de BOAZ. Er is al veel moois opgebouwd de afgelopen jaren, daar gaan we mee door!

Foto Rowy WJD

Kijk HIER voor alle activiteiten voor verschillende delen van de familie!

Bijzonder Pinksteren met Kardinaal Sarah uit het Vaticaan

Kardinaal Robert Sarah Sint Bavo Kathedraal HaarlemOp Pinksteren, zondag 9 juni is er een bijzondere Hoogmis in onze Sint-Bavo Kathedraal met kardinaal Robert Sarah, een man met een bijzonder levensverhaal.

Kardinaal Robert Sarah werd in 1945 in een arm gezin geboren in Guinée. Amper 33 jaar oud werd hij de jongste aartsbisschop ter wereld in een periode dat het land verscheurd werd door een bloedige dictatuur. Zijn inzet voor vrijheid van het volk bracht hem bovenaan de dodenlijst. Paus Johannes Paulus II riep hem in 2001 naar Rome, waar paus Benedictus XVI hem in 2010 tot kardinaal creëerde en paus Franciscus hem tot één van zijn naaste medewerkers maakte.

Op zondag 9 juni zal de huidige prefect van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst de Heilige Mis in de Sint-Bavo Kathedraal van 10 uur vieren. De liturgie zal grotendeels in het Latijn zijn, met complete vertalingen in het boekje naar het Nederlands. De preek zal in het Engels zijn met Nederlandse vertaling.

Het Kathedrale Koor zingt in die Heilige Mis de Krönungsmesse van W.A. Mozart, het Ave Maria van F. Biebl en ook andere rijke Pinkstergezangen.

Pastoraal Team

Het pastoraal team bestaat naast pastoor Bart Putter uit kapelaan Nars Beemster, kapelaan Johannes van Voorst en diaken Gert Jan van der Wal, en de BOAZ coördinator Paula van der Voorn.

Pastoor Bart Putter: Aan de pastoor is in eerste instantie het pastoraat toevertrouwd. Zeker als het gaat om de verdichtingsmomenten van het katholiek gelovig leven is hij de eerst aanspreekbare: bij de doop van een kind of volwassene en de voorbereiding op en de beleving van het sacrament van de ziekenzalving. De pastoor is beschikbaar voor persoonlijk gesprek en geestelijke leiding, al of niet in het kader van het beleven van een biecht. Hij bereidt gewoonlijk degenen voor die kerkelijk willen trouwen en verzorgt hun viering. Bij overlijden is hij beschikbaar om de familie naar behoeven te begeleiden naar de uitvaart. Kern van pastoraat is bekendheid. De pastoor gaat op uitnodiging of eigen initiatief op bezoek bij parochianen. Deze bezoeken staan in het teken van kennismaking, uitwisseling van ervaringen met het parochiële leven en beschikbaarheid voor eventuele meer persoonlijke onderwerpen. Hij is de eerst aanspreekbare pastor voor de parochies in Zandvoort en Bloemendaal.

Kapelaan Johannes van Voorst: Onze parochies kennen de bijzondere situatie dat de pastoor slechts voor een deel van zijn tijd beschikbaar is voor de parochies. Dat betekent in de praktijk dat kapelaan Johannes van Voorst, priester, veel van de pastorale taken van de pastoor waarneemt. U kunt hem altijd uitnodigen voor een bezoek door te bellen naar het secretariaat BOAZ-parochies (zie Contact), of door hem direct te benaderen.

Kapelaan Nars Beemster: kapelaan Nars Beemster, priester, is in deeltijd werkzaam voor onze parochies en houdt zich vooral bezig met kinderwerk (hij bereidt de kinderen voor op de Eerste Heilige Communie), jeugdwerk. Ook bezoekt hij graag oudere mensen. Dus mocht u een bezoek van deze kapelaan op prijs stellen, dan kunt u bellen naar het secretariaat BOAZ-parochies (023-5277462, zie ook Contact) of door hem direct te benaderen.

Diaken Gert Jan van der Wal: Diaken Gert-Jan van der Wal is in de vier parochies voor 70% van zijn werktijd. Hij is de eerste aanspreekbare voor de parochies van Aerdenhout en Schalkwijk. Hij begeleidt de vrijwilligersgroepen, gaat op huisbezoek en is beschikbaar voor pastorale begeleiding van mensen in bijzondere levenssituaties. Daarnaast gaat hij regelmatig voor in de vieringen van de vier parochies en begeleidt hij de PCI’s en is actief in het diaconaal werk.

Diaken Gert-Jan van der Wal is ook bereikbaar voor noodsituaties en crisismomenten (zie Contact).

 

Andere vaste pastorale krachten in onze regio:

Kannunik Hendriks: voormalig pastoor van de H. Josephkerk, is kannunik Hendriks nu nog werkzaam voor het dagelijkse pastoraat en liturgie in de H. Josephkerk.

Diaken Ph. Weijers: Diaken Philip Weijers is benoemd om in de liturgie van de Kathedraal vast te assisteren, voornamelijk als een van bisschoppen celebreert. Ook zet hij zich regelmatig in voor uitvaarten.

 

Vaste assistenten:

Pastor H.J. van Ogtrop: Lang en toegewijd plebaan geweest van de Sint Bavo Kathedraal, maar sinds november 2018 met emeritaat. Nog altijd valt pastor van Ogtrop met enige regelmaat in voor vieringen in onze regio.

Eerste Heilige Communie van 36 kinderen

Komende zondag, 26 mei, vieren we de Eerste Heilige Communie. Om 10 uur zullen 36 kinderen voor het eerst Jezus ontvangen in de H. Communie.

Het is de eerste keer dat we dit grote feest als regio gezamenlijk vieren. Iedereen is van harte welkom in deze Heilige Mis.

De kinderen van groep 5 en 6 van de Koorschool zullen ook zingen. De Communicanten zelf hebben ook veel liedjes geleerd en zullen dus ook uit volle borst meezingen.