• Leidsevaart 146
  • 023 - 532 30 77
  • info@rkbavo.nl
A Capella Chor Weinviertel

All posts by contentmanager

Feestelijke viering in de Kathedraal

Sacramentsdag

Zondag 7 juni viert de Kerk het hoogfeest van het H. Sacrament. Ook in de Haarlemse Kathedraal St. Bavo zal dit feestelijk worden gevierd. De Bisschop, Mgr. Jos Punt, zal in de hoogmis van 10.00 uur voorgaan en de homilie verzorgen.

Gastkoor

A Capella Chor WeinviertelDe viering van Sacramentsdag word muzikaal opgeluisterd door het ‘A Capella Chor Weinviertel’ uit Oostenrijk. Het gemengde koor dat uit ruim 50 leden bestaat, is in 1980 opgericht en heeft sindsdien haar sporen verdiend. Het repertoire van het koor is breed;
van liturgische (a capella) werken tot grote werken met orkest en zelfs populaire musicals.
Tijdens de hoogmis zingen zij werken van Michael Haydn, Bruckner en Mozart.

Bisschop kent het koor uit een eerder contact tijdens de Internationale Militaire Bedevaart te Lourdes. Hij heeft hen toen uitgenodigd naar Haarlem te komen. Het koor heeft daar graag gehoor aan gegeven en verheugen zich op de viering van aanstaande zondag.

Gewelventochten op zondagmiddag 21 juni

Op de zondag 21 juni worden de gewelven, de prachtig gerestaureerde koepel en de Gewelventochtentorens van de St. Bavo Kathedraal aan de Leidsevaart voor publiek geopend. De spannende tocht over krakende plankieren, door spelonken en langs de vele wenteltrappen, brengt de bezoeker op verborgen plekken in deze prachtige kathedrale basiliek. De overgangen van kleine gangen naar verbluffende uitzichten (zowel binnen als buiten de kerk) zijn spectaculair. Als de bezoeker uiteindelijk bij de klokken in de torens is aangekomen, kan er genoten worden van een fantastisch uitzicht over Haarlem en verre omstreken. Tijdens de gewelventocht zullen ervaren en enthousiaste gidsen U vergezellen op een ontdekkingsreis langs ruim 115 jaar Haarlemse historie, kerkelijke bouwkunst en religieuze symboliek. Er wordt ruime aandacht besteed aan de resultaten van de restauratie van de afgelopen jaren. Kortom een bezoek meer dan waard!

Belangrijke gegevens
  • Toegang via de zijdeur in de tuin aan het Emmaplein
  • De kaartverkoop in de kerk begint om 13.00 uur.
  • De gewelventochten beginnen om 13:30 uur.
  • De laatste beklimming start om 15:00 uur.
  • De tijdsduur van de tocht is ongeveer anderhalf uur.
  • De entreeprijs bedraagt EUR 5,00 per persoon.
  • Toegang alleen vanaf 12 jaar, kinderen onder begeleiding.

NB: Kaartverkoop in de sacristie vanaf 13.00 uur, niet eerder, en zolang er nog voldoende plaatsen zijn die dag. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt.

De laatste gewelventocht dit jaar is op zondag 13 september.

Feestelijke Hemelvaartsviering in Kathedraal

Op donderdag 14 mei, Hemelvaartsdag, zal om 10.00 uur de Pontificale Kardinaal SimonisHoogmis zijn in de Kathedraal van Haarlem. Mgr. J. Punt zal in deze viering de hoofdcelebrant zijn en in zijn homilie o.a. terugblikken op de indrukwekkende bedevaart naar Rome. De Bavocantorij van het Kathedrale Koor zal muzikaal medewerking verlenen en o.a. werken zingen van Monteverdi, Mendelssohn en Mathias.

Als bijzondere gast en concelebrant zal Kardinaal Simonis eveneens aanwezig zijn. Hij is graag in de Haarlemse Kathedraal en zal vaker de feestdagen in de Bavogemeenschap meevieren.

Orde van dienst

Hoofdcelebrant: Mgr. dr. J. Punt (Homilie)
Concelebrant: kardinaal Simonis
Diaken: drs. E. Fennis
Koor: Bavocantorij o.l.v. F. Ziekman
Organist: drs. A. Roelofs

Preludium: Concerto in a-moll (J.S. Bach/A. Vivaldi)
Intredezang: “Ten hemel opgestegen…” (BL. 201)
Ordinarium: Missa a quatro voci (Cl. Monteverdi)

Tussenzang: Psalm 47
Credo III

Offertorium: “Above all praise…” (F. Mendelssohn)

Gezongen Pater Noster
Communio: “Lift up your heads…” (W. Mathias)
Slotzang: “Al heeft Hij ons verlaten…” (BL. 198)
Postludium: Pièce d’Orgue (J.S. Bach)

Rondleiding en lezing door Vriendenkring

De Vriendenkring van de Nieuwe Bavo organiseert in mei een tweetal activiteiten die voor zowel vrienden als niet-vrienden toegankelijk zijn. Op zondagmiddag 17 mei wordt tijdens een rondleiding de architectuur van de Westelijke torens nader beschouwd. Op dinsdagavond 19 mei verzorgt dr. Wies van Leeuwen een lezing over de relatie tussen Jos Cuypers en zijn vader Pierre.

Westelijke torens nader bekeken

De westelijke torens van de Kathedrale Basiliek Sint Bavo, waarvoor RondleidingJos Cuypers de ontwerpen heeft gemaakt, werden in twee fasen gebouwd: de onderste delen kwamen tussen 1902 en 1906 tot stand, de bovenste delen werden tussen 1927 en 1930 gebouwd. Tijdens de rondleiding zal ingegaan worden op de architectuur van beide torens en zal de oorsprong en betekenis van westelijke torens van kerken in het algemeen aan de orde komen. Ook zal nader ingegaan worden op de betekenis van enkele van de aangebrachte sierelementen.

De rondleiding begint om 14.00 uur en duurt ongeveer een uur. Verzamelen in het portaal aan de westzijde van de kathedraal (onder de torens). Deelname is alleen mogelijk door aanmelding via het e-mailadres: vrienden@rkbavo.nl o.v.v. rondleiding 17 mei , de deelnamekosten zijn € 5,00 p.p.

Relatie vader en zoon Cuypers

Dr. Wies van Leeuwen, oprichter en oud-voorzitter van het Jos en Pierre CuypersCuypersgenootschap, zal spreken over de professionele relatie tussen Jos Cuypers en zijn vader Pierre Cuypers. Dr. Van Leeuwen promoveerde op ‘De maakbaarheid van het verleden, P.J.H. Cuypers als restauratiearchitect’. Aanvang 20.00 uur, duur ongeveer anderhalf uur. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door Ton van Eck, titulair-organist van de kathedraal. Ingang via de tuin aan de kant van het parkeerterrein Emmaplein.

Deelname is alleen mogelijk door aanmelding via het e-mailadres: vrienden@rkbavo.nl o.v.v. lezing 19 mei , de deelnamekosten zijn € 10,00 p.p.

Restauratieblog week 15

De dakvoet aan de noordzijde is geheel hersteld. Nu zijn de leidekkers bezig het dak te verdekken. Dit houdt in dat de oude leien van het dak worden gehaald, hierna worden de leilatten op het dakbeschot vervangen voor nieuwe. De oude leien worden weer terug geplaatst. De kapotte leien worden vervangen voor nieuwe.

De voeger is aan de noordzijde begonnen met het voegen van de gevelvlakken aan de noordzijde van het schip. De samenstelling van de voeg is met zorg bepaald om deze zo goed mogelijk bij het omliggende werk te laten passen. Per gevelvlak wordt ook naar de juiste kleur van de voeg gekeken.

De nieuwe bijzondere profielstenen zijn vanuit Duitsland geleverd. De metselaar is begonnen met het inmetselen van de stenen in de gootlijst.

Opening KathedraalMuseum op 25 maart

Op woensdag 25 maart vindt in de Nieuwe Bavo aan de Leidsevaart in Haarlem de officiele openingKathedraal museum plaats van het KathedraalMuseum door de Commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland, de heer J.W. Remkes.

In de afgelopen jaren is het tijdens het grote restauratieproces van de Haarlemse kathedraal gelukt om de al aanwezige ruimten onder het hoogkoor uit te diepen en daar ruimte te scheppen voor een nieuw KathedraalMuseum. Hoewel nog onvoldoende geld beschikbaar was om alle ondergrondse ruimten voor museale doeleinden in te richten, is het wel gelukt om de centrale middenruimte in te richten. Tot de restauratie beschikte de kathedraal vanaf 1971 over een schatkamer, die gehuisvest was in de bisschoppelijke sacristie. Daarin stonden allerlei gouden en zilveren religiosa, zoals kelken en monstransen. Hoewel de Schatkamer over de grootste zilververzameling van Nederland beschikte, waaronder in inventaris van de kapel van Lodewijk Napoleon in het Paleis op de Dam, sprak de verzameling niet tot de verbeelding.
 Het nieuwe museum wil breder van opzet zijn. Het wil laten zien, wat een kathedraal is, wat de plaats van de Haarlemse kathedraal is te midden van zijn Europese naamgenoten en het wil aandacht schenken aan de restauratie van de kathedraal en aan de vele beroemde kunstenaars, die aan de kathedraal gewerkt hebben.
De kathedraal is op zichzelf ook al een museum. Bovendien staat het in de top-5 van de kerkgebouwen, die in de periode 1850-1950 zijn gebouwd en wel met de Sagrada Familia in Barcelona, de Sacré Coeur in Parijs, de Westminster Cathedral in London en de Koekelbergbasiliek in Brussel.

Met de opening van het KathedraalMuseum en de start van het nieuwe toeristenseizoen op 31 maart zijn de openingstijden verruimd en is er een rustpunt in de vorm van een koffiecorner. Om dit alles mogelijk te maken wordt een bescheiden entree voor de toegang van Kathedraal en museum gevraagd. Voor details zie: rkbavo.nl

Het KathedraalMuseum is mogelijk gemaakt dankzij bijdragen van de Provincie Noord-Holland, de stichting Bonifatius, het VSB-fonds, de Redevco Foundation en de stichting Dioraphte.

Restauratieblog week 11

Op 23 februari is er een bezoek gebracht aan de steenfabriek in Velten, Duitsland. De fabriek A. Schmidt, Lehman & Co. GmbH (http://www.schmidt-lehmann.de/) maakt voor de gehele kathedraal de geprofileerde en geglazuurde. Wij zijn naar Velten gegaan om het hele productieproces van de geprofileerde en geglazuurde stenen te bekijken. Wij hebben daar kunnen zien hoe de mallen gemaakt worden, hoe de steen gevormd wordt en hoe het bakken en het glazuren van de stenen in zijn werk gaat.

Ook werden in die week de nieuwe natuursteen leien gekeurd.

Er is een aanvang gemaakt met het herstelwerk aan de balustrade van het schip. Veel stenen zijn gescheurd en worden één voor één vervangen. De constructie blijft overeind staan door mallen van hout.

Blog week 8

Deze week is al het hakwerk aan het metsel- en voegwerk aan de noordzijde van de kathedraal afgerond. De nieuwe brugstaven (harnas voor het glas-in-lood) wordt op zijn plaats gesteld en de stenen rond de raamopeningen hersteld. De laatste constructieve onderdelen van de kapvoet aan de noordkant zijn bekeken en blijken slecht te zijn dus deze worden vervangen.

Update februari 2015

Zoals u ongetwijfeld heeft gezien staat het Middenschip nuRestauratie Bavo zowel buiten als binnenin de Kathedraal volledig in de steigers. Na drie maanden (!) steigers opbouwen is de restauratie nu in volle gang. Na het opbouwen van de steigers is begonnen met het inventariseren van de te vervangen rode terracotta sierelementen. Hier zit een lange levertijd op en het is dus van groot belang voor de planning dat dit als eerste gebeurt. Dit is inmiddels afgerond en de sierelementen zijn besteld. Ook alle glas-in-lood ramen zijn al verwijderd en de te restaureren exemplaren zijn getransporteerd naar de firma Hageveld in Tilburg. De 16 transparante ramen worden niet gerestaureerd, deze worden immers vervangen voor nieuw glas-in-lood van de hand van Jan Dibbets.

Slimme aannemer

Een spannend moment wordt het inspecteren Restauratie Bavovan de zogenaamde kapvoeten. Dit zijn de onderste houten balken van de kapconstructie die rusten op de muren. Als deze door lekkage en slechte regenwaterafvoer zijn verrot, staat er nog veel werk te wachten om dit weer op orde te krijgen.
Een andere belangrijke speler voor de voortgang is het weer. Met name vorst kan het werk ernstig vertragen. De aannemer speelt hier handig op in door bij vorst zijn werkzaamheden naar binnen te verplaatsen en zelfs werkzaamheden mee naar binnen te nemen. Zo zijn de luiken van de dakkapellen tijdens de eerste vorstdagen al binnen gerestaureerd en waar nodig vervangen.

Kleurenonderzoek

Net als aan de buitenzijde van het Hoogkoor en de

Restauratie Bavo

Ook de torentjes op het Hoogkoor is na kleurenonderzoek de kleur en daarmee het torentje weer in ere hersteld.

Kooromgang is ook bij het Middenschip aan de buitenzijde kleuronderzoek gedaan. En ook hier ziet de toekomst er (roos)kleurig uit! Hoewel uit het onderzoek blijkt dat het Middenschip minder rijkelijk gekleurd is dan de oostzijde van de kathedraal, is ook op het Middenschip bij de bouw kleur aangebracht. Dit betreft dan vooral de steunberen. Dit zal uiteraard in oude luister worden hersteld.

Afronding Pasen 2016?

De oplevering van de restauratie van het Middenschip is voorzien rond Pasen 2016. Dat betekent dat we zonder al te veel tegenslag de Goede Week weer vanuit het Middenschip kunnen vieren. Ook zijn we dan weer een stuk dichterbij de voltooiing van de restauratie. Hier is echter nog een grote financiële hobbel te nemen, want de budgetten hiervoor zijn voorlopig nog niet rond.

Waarom restaureren en wie betaalt dat?

Sinds het najaar van 2010 staat de Bavo in de steigers. Hoogste tijd om de balans op te maken!

Hoever is de restauratie gevorderd?

De restauratie is in alle opzichten halverwege. Eind 2010 is gestart

Verticale scheuren in het Noorderportaal

Verticale scheuren in het Noorderportaal

met de werkzaamheden en het hele project zal nog duren tot eind 2017. Eerder zijn in 2004 de plebanie en enkele straalkapellen al gerestaureerd. Vanaf 2010 zijn de koepel en transepten en daarna het hoogkoor onder handen genomen. Nu is het middenschip aan de beurt en vanaf 2016 volgen de torens. Er is dus al veel werk verzet, maar er komt ook nog veel werk aan. Sinds enkele weken worden de steigers weer opgebouwd. Eerst aan de buitenzijde, dat is al goed zichtbaar en inmiddels ook binnen in de kerk. Omdat het middenschip nu niet meer beschikbaar is, vieren we inmiddels andersom: de altaartafel is omgedraaid en de kerkbanken zijn verplaatst naar het hoogkoor. Een mooie en praktische oplossing om de zondagse Hoogmissen en de missen op zaterdag door te laten gaan. De weekmissen zijn verplaatst naar de grote zaal van de plebanie.

Wat was ook al weer de aanleiding voor de restauratie?

Het gebouw was in meerdere opzichten aan groot onderhoud toe. Weer en wind alsook de tijd hebben hun tol geëist. Om maar een paar voorbeelden te noemen: voegen zijn verdwenen of uitgesleten, blikseminslag heeft voor ernstige scheurvorming in de torentjes gezorgd, slechte waterafvoer zorgt voor houtrot en lekkages en installaties zoals de verwarming zijn zwaar verouderd en niet meer in stand te houden. Ook zijn de glas-in-lood ramen uitgezakt en dreigen uit de sponning te komen. Op sommige plaatsen komt zelfs het plafond naar beneden. Ieder gebouw heeft onderhoud nodig en dat geldt nu zeker voor de Bavo!

Wat moet er nu nog gebeuren?

Houtrot na lekkage.

Houtrot na lekkage.

Als eerste staat nu de restauratie van het middenschip op het programma. Een omvangrijke klus: reparatie en herstel van het dak en de dakkapellen, voegwerk, sierstenen en hemelwaterafvoer. Ook worden alle glas-in-lood ramen vervangen. Hierover volgt in het volgende BavoJournaal meer informatie. De restauratie van het middenschip is verdeeld in twee fases: eerst de noordzijde en daarna de zuidzijde (respectievelijk Westergracht- en Emmapleinzijde) en zal duren tot medio 2016. Hoewel het financieel absoluut nog niet rond is, is de start van de restauratiewerkzaamheden aan de torens voorzien in 2016. Hier staan o.a. voegwerk en vervanging/verbetering van het klokkenspel op het programma.

Wat levert de restauratie ons op?

Als de restauratie eind 2017 is afgerond hebben we een schitterende kathedraal geschikt voor de toekomst! Het is er nu al aantrekkelijk kerken; het monumentale en kleur- en vormrijke gebouw zal veel bezoekers trekken. De Bavo is een bijzonder bouwwerk door de functie die het heeft en de

Na kleuronderzoek bleek de Bavo ontzettend veel kleur te bevatten!

Na kleuronderzoek bleek de Bavo ontzettend veel kleur te bevatten!

periode waarin het gebouwd is. De overgang van ‘klassieke kerkenbouw’ eind 1880 naar de ‘strenge’ stijl van de nieuwe zakelijkheid waarin de torens zijn gebouwd is in geen ander gebouw in Nederland zo duidelijk weergegeven. De Bavo is daarmee een uniek bouwwerk!
De restauratie heeft al een schat aan informatie opgeleverd over het kleurgebruik. Dit is nu duidelijk te zien is aan de torentjes op het hoogkoor. Er wordt gewerkt aan een boek om alle ontdekkingen vast te leggen en te behouden voor de toekomst. De restauratie haalt regelmatig de media. In het Haarlems Dagblad zijn al diverse werklieden en kunstschilders de revue gepasseerd en er zijn mooie artikelen geplaatst met de plebaan als woordvoerder of over de aan te brengen glas-in-lood ramen van Jan Dibbets.

Wat kost de restauratie en wie betaalt dat?

De restauratie is een zeer kostbare aangelegenheid. De totale kosten zijn geschat op € 26 miljoen. Het Rijk, de Provincie, het Bisdom en diverse fondsen dragen bij aan de restauratie van dit Rijksmonument. Zij dragen echter alleen bij aan de instandhouding van het gebouw en de kunstwerken, dus niet aan voorzieningen voor het gebruik ervan zoals verwarming, verlichting, geluidinstallatie etc. Niet alles wordt gesubsidieerd en ook is de dekking van de totale kostenbegroting nog niet rond.

Uw hulp is nodig!

Uw hulp is hard nodig om de restauratie af te kunnen ronden. Het voortzetten van de restauratie van de torens is door onvoldoende middelen onzeker. Ook moeten verwarming, verlichting, geluid en toiletten nodig worden vervangen. Help daarom mee en doneer! Maak uw gift over op IBAN NL22INGB 000 27 15 042 t.n.v. Stichting Kathedrale Basiliek Sint Bavo te Heemstede. Meer informatie over fiscaalvriendelijk schenken vindt u hier.

‘Nog 1 miljoen euro te gaan: help mee en doneer!’

Uitgebreide fotorapportage: klik hier.

De fases van de restauratie: klik hier.

De Bavo bezichtigen tijdens de restauratie: klik hier.

Voor vragen of meer informatie mail naar: restauratie@rkbavo.nl